Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Sunday, March 15, 2015

పరోల్ మీద పెళ్లిమేడ మీద ఉంది వెళ్లమ్మా అంది, వేసంగిని చూసిన రామలక్ష్మి. రాస్తున్న కాగితాలలోంచి ఒక్క క్షణం తల ఎత్తి. ఒక చిరునవ్వు గ్రీటింగ్ విసిరి, రెండే రెండు ముక్కలు " మెడ మీద ఉంది వెళ్లమ్మా" అని మళ్ళీ ఉస్త్ర పక్షి లా కాగితాల్లో తల దూర్చింది. మెడ మీద కుర్చీలో కూర్చుని కవితలు చదువుతోంది సివంగి."ఏంటి కలల్లో విహరిస్తున్నావా? " అంది వేసంగి. కాదు కవితల్లో విహరిస్తున్నాను, కాదు ..కాదు విరహిస్తున్నాను.  

ఆవు చేలో మేస్తుంటే దూడ గట్టున మేస్తుందా? అంటే? మీ నాన్న కవి, మీ అమ్మ రచయిత్రి, నువ్వు అదే బాటలో నడుస్తున్నావు కదా." “ఇంతకీ మీ నాన్న ఇంట్లో లేనట్టున్నాడు.” “నాన్నకవి సమ్మేళనానికి వెళ్ళాడు.” కిసుక్కున నవ్వింది వేసంగి.  వీకెండ్స్ లో  కె ఎఫ్ సి లో తిని ... అంటూ మధ్యలోనే ఆపేసింది వేసంగి.  ఏం? నువ్వు నడవటం లేదా మీ అమ్మ నాన్న బాటలో? అవును నడుస్తున్నాను. నేను కూడా మా నాన్న లాగే అమెరికా వెళతాను. ఇంతకీ, ముహూర్తాలు పెట్టేసారని ఉత్తరం రాసావు. మీ మద్య ఏమైనా సాగుతోందా? ఫోన్ చేస్తున్నాడా, లేదా నీ లాగే ఉత్తరాలేనాఅమ్మ తల్లీ నీ ఉత్తరాలు చూసి  నవ్వుతున్నారు అంతా, చక్కగా మెయిల్ పెట్టచ్చుకదే!? ఆయనకు మాట్లాడ దానికి కుదరదుట. అయినా కలం కాయితం తో రాస్తే నవ్వేది ఎవరు? " ఎవరా నా స్నేహితులు." అంది వేసంగి. 
 ముహూర్తాలు పెట్టుకున్నాక కబురు లేదు కాకరకాయ లేదు. అంది వేసంగి.   అంటే అంతకముందు కబుర్లు ఉండేవి అనా నీ ఉద్దేశం ? అడిగింది సివంగి.  ఆయన పరిస్థితి అర్ధం చేసుకున్నాకే నాకు కూడా మనశ్శాంతి కుదిరింది. అని ముక్తాయించిన్ది. ఇంతకీ ఫోటో ఏదైనా ఉంటె చూపిస్తావా? చూసి తరిస్తాను. అయ్యో అడగలేదు. ఛీ అడగడం ఏంటి దరిద్రంగా! ఎప్పుడైనా కలిసినపుడు తీసుకోవలసింది. కలవడమా, ఇంకా నయం! ఫోన్లో కూడా మాట్లాడడానికి తీరికుండదు ఆయనకీ.  అంత బిజీ గా ఉండేవాడు పెళ్లి చూపులకి ఎలావచ్చాడో ? ఎలాగో వచ్చాడు.  అంత బిజీ గా ఉంటాడా? బిజీ కాదె బందీ. బందీ అంటే? ఇదే మాట నాన్నని అడిగితె అదంతే ఆటను ఒక ఖైదీ అని నాన్న చెప్పారు. 

" ఇంతకీ పెళ్ళికి రాగలడా ?" నవ్వింది వేసంగి ." చాల్లే సంతోషించాం గానీ!" కసిరింది సివంగి. " ఇప్పుడు సంతోషం గానే ఉంటుందమ్మా, పెళ్ళయిన తరువాత కాపురం చేయడానికి  కుదరకపోతే అప్పుడు కూడా సంతోషంగానే ఉంటావా అని!"  కానీ నాన్న ఆయన్ని ఆదర్శ  భావాలు , విశాల దృక్పధం ఉన్నాయని నాకు సమగ్గా సరిపోతాడని చెప్పారు." ఉ , ఉ " మూతి విరిచింది వేసంగి. చూడు తల్లీ మీ నాన్న గొప్ప కవి కావచ్చు, మీ అమ్మ రచయిత్రి కావచ్చు, విశాల హ్బావాలు ఉండనూ వచ్చు, కానీ ఈ దాగుడు మూతల పెళ్ళిళ్ళు ఏంటి? ఇంతకీ ఎం వెలగ బెడుతునాడు? ఉరిమింది వేసంగి." ఎవరు?" అమాయకగా అడిగింది సివంగి. చిర్రెత్తుకొంచ్చిన్ది వేసంగికి " నీ మొగుడు" అంది కసిగా. " నీకు తెలుసుకదే నాన్నగారు అన్నీ శ్లేష,   అలంకార బద్దంగా మాట్లాడతారు.

 " ఎయ్ షటప్ , నీకేమైనా పిచ్చా ఖైదీ ని చేసుకోడానికి, ఛందో బద్దంగా మాట్లాడడానికి మీ ఫెమలీ అంతటికి ఓపిక ఉందేమోగానీ నాకులేదు"  అంది వేసంగి. అంతలో వచ్చారు మేడమీదకి రామలక్ష్మి, రామానుజం దంపతులు. సివంగి కి  కాబోయే భర్తను  పరోల్ మీద బైటకు తీసుకురావాలి ప్రస్తుతానికి ఖైదీ.  పెళ్ళికి పరోల్ దొరుకుతుంది అంది రామలక్ష్మి. ఇదేం సమ్మందం రా బాబు! అంది వేసంగి. “ అవునమ్మా, అహ్ హ  హ  ఊహల  ఊచలు వెనక , అక్షర రక్షక బటుల కాపలాలో ఖైదీ అమ్మా. అతను కూడా రచయితే అహ్ హ  హ ” నవ్వుతూ అన్నాడు రామానుజం. “అయినా సరే పొద్దు గూకులా రాతేనా”  మీ అమ్మ అమెరిక కంపనీ, మీ నాన్న యు కె కంపని కి రాత్రీ పగలు చేయడంలేదా చాకిరి.   ఈ  సారి అందరూ నవ్వారు. 

Thursday, March 12, 2015

అవిభక్త కవలలు - హాస్య కథ

కాశిపతి నర్సీపట్నం అడ్డ రోడ్డు దగ్గర బస్సు  దిగి రిక్షా కోసం చూసాడు. రఘుపతి ఇల్లు మూడు మైళ్ళు ఉంటుంది. ఎక్సప్రేస్ బస్సు వెళ్ళదు. విలేజ్  సర్వీస్ అంత తొందరగా దొరకదు. ఇదివరకు ఎక్కువగా  రిక్షాలే ఉండేవి. ఇప్పుడు రిక్షాలు బాగా తగ్గి పోయాయి. ఎక్కడ చూసినా ఆటోలే. బాబూ రిక్షా రమ్మంటారాఒక ముసలాయన రిక్షా ముందు నిలిపాడు. అరవై పై మాటే అయినా రిక్షా లాగుతునాడంటే .. ప్చ్ బేరమాడ  దలుచుకోలేదు. ఎక్కి కూర్చున్నాడు. అయ్యాగారూ, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నాడు రిక్షా ఆయన సాహేబుపేట. రిక్షా కదిలింది.

రఘుపతి గురించి వాకాబు చేసాడు. రఘుపతి నీకు తెలుసా? అడిగారు కాశీపతి. ఆయన గురించి తెలీనోడు ఎవడండి. గుడి దగ్గరే  ఆయన ఇల్లు. ఎప్పుడూ నా రిచ్చా ఎక్కుతాడు బాబు, ఆటోలు ఎక్కడు. అవును అన్నాడు కాశీపతి , వాడిదంతా పాత పద్ధతి, సెల్ ఫోన్ వాడదు, పల్లెటూరు వదలడు, రిటైర్ అయినతరువాత వ్యవసాయం చూసుకుంటూ అడ్డరోడ్డు దగ్గర సెటిలయ్యాడు. కొత్త రోడ్డు మీద రిక్షా మెత్తగా సాగిపోతున్నాది. రోడ్డుకి ఇరువైపులా పొలాలు, పచ్చని చెట్లు. ప్రాణం లేచోస్తున్నాది.  ఈ మద్దిన కొడుకు పిల్లలని తీసుకొని వచ్చాడు బాబూ. వేసవి సెలవలు కదా పిల్లల్ని ఇక్కడ వొదిలేసి ఎల్లాడు. ఓహో అయితే మనవలతో ఆడుకుంటున్నా డన్నమాట. ఇక్కడే బాబూ దిగండి. ఆ ఎదురుగా కనిపించేదే ఇల్లు. డబ్బిచ్చి రిక్షని పంపించేసి ఒక్కాసారి పరీక్షగా చూసాడు ఇంటిని. ఇంటిముందు విశాలమైన ఆవరణ. ఇంటి ముందు అందమైన తోట. ఇంటి చుటూ ఫెన్సింగ్. ఫెన్సింగ్ తలుపు తీసుకుని లోపాలకి అడుగు పెట్టాడు.   

టక్..టక్.. తలుపు కొట్టాడు. తలుపుతీసి రండి అంకుల్ అన్నారు ఇద్దరు పిల్లలు. అంకుల్ కాదు  తాతగారూ అనాలి. మీ తాత లేడా? అన్నాడు. తాతగారూ నానమ్మ గుడికి వెళ్ళారు. కూర్చోండి తాతగారూ అని ఇద్దరూ కలిసి కుర్చీ తీసుకొస్తున్నారు. పిల్లలూ మీ పేర్లు ఏంటి? వంశీకృష్ణ. ఓ హో వంశి, కృష్ణ. మంచి పెర్లు. ఒకే పేరు తాతగారు.  ప్లాస్టిక్ కుర్చీని ఇద్దరు లాగడం ఎందుకు? మేము ఇద్దరం కాదు తాతగారూ. పిల్లలో ఏదో తేడా గమనించాడు  ఇప్పుడు అర్ధమయ్యింది. మేమిద్దరం ఇలా కలిసే పుట్టాము. పదేళ్లనుంచి ఇలా అన్ని పనులు కలిసే చేస్తున్నాము. ఆశ్చర్య పోయాడు ఎక్కడో విన్నాను, కానీ  ఈమధ్య కాలం లో ఇలాంటివి ఎప్పుడూ వినలెదు. కూచోండి తాతగారూ , తీరికగా ఆశ్చర్య పోదురు..  అని కుర్చీ వేసారు.

 ఎదురుగా పెదా టీ వీ ఉన్ది. “మమ్మల్ని అవిభక్త కవలలు అంటారు మంచినీళ్ళు తీసుకోండి” ఇద్దరూ కలిసి వెళ్లి తెచ్చి ఇచ్చారు. ఇద్దరూ కలిసి టేబుల్ మీద ఉన్న రిమోట్ తో తీ వీ ఆన్ చేసారు. అబ్బాయిలు మరి పడుకునే టప్పుడు మీకు ఇబ్బంది ఉండదా. సీ. డీ . అనుకుంటాను చారులత తెలుగు సినిమా. ఇప్పుడెందుకు అనబోయాను. చూడండి తాతగారూ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అంటూ కొంచం కొంచం ఫార్వార్డ్ చేస్తూ అక్కడ అక్కడ ముఖ్యమైన ఘట్టాలు చూపించారు. బుర్ర తిరిగిపోతోంది." సినిమా కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్." అప్రయత్నంగా మాటలు బయటకి వచ్చేసాయి. చిన్న తేడా ఉంది తాతగారూ, చారులత అక్కచెల్లిల్లు, ఒకేసారి పుడితే అక్కచేల్లిల్లు అనరు తాతగారూ. అవును అవును  ఆడపిల్లలు. ఇదే తప్పే తాతగారూ. ఇంకేం అనాలోయ్. చారులత ఆడ  వంశి కృష్ణ  మగ అనాలి. గుడ్డొచ్చి  పిల్లనెక్కి రించడం అంటే ఇదే కాబోలు. మనవలు తాటకి భాష నేర్పడం. అన్నాడు కాశీపతి. 

సినిమా ఒక షాక్ అయితే, ఎదురుగా ఉన్న పిల్లలు మరో షాక్, ఇందులోనే భాష దిద్దుబాటు. విచిత్ర మానసిక పరిస్థితి లో పడ్డాడు. కంగారూ, ఆశ్చర్యం , చిరాకు అనీ కలిసి మనసుని మెలి తిప్పుతున్నాయి. నెమ్మది తాతగారూ నెమ్మది మీకు కొత్త కదా అలాగే ఉంటుంది. ఈ పిల్లలేన్టిరా బాబూ. వెళ్ళు పిల్లలా పిడుగులా. నా మనసులో మాటలను పసిగట్టి మరీ సమాధానాలు చెప్పేస్తున్నారు. ఇంకో గ్లాసు మంచినీళ్ళు ఇమ్మంటారా తాతగారూ. అన్నాడు వంశీకృష్ణ. ఇంతలో తలుపు శబ్దం అయ్యింది.

అమ్మో తాతగారు నానమ్మ వచ్చేసారు. వంశి కృష్ణ విడిపోయి పెరటి నుచి  చెరో దిక్కుకి పారిపొయారు. కాశీపతి కి తల దిమ్మెక్కి పొయిన్ది. ఎదురుగా స్నేహితుడు రఘుపతి ." ఒరేయ్ రఘుపతి  భూమి గుండ్రముగా ఉండునా లేక గుండ్రముగా తిరుగునా ?" అంటూ నేలమీద పడిపోయాడు. మల్లె మా వెధవాయిలు అవిభక్త కవలలు నాటకం ఆడారా? రఘుపతి భార్య కాశీపతి మొఖాన నీళ్ళు కొట్టింది." కాస్త  నీరు తాగండి అన్నయ్యగారు!" అంది. " నామోఖన్న కాస్త కాఫీ కొట్టమ్మా"  అన్నాడు కాశీపతి.  అవునులే మా వాళ్ళు షాకులు ఇచ్చే టప్పుడు నీళ్ళు కూడా ఇస్తారు. అంచేత కాఫీ తాగితే గానీ తెరుకోలేవు.

 కాశీపతి  కాఫీ తాగి కప్పు కింద పెట్టె లోపు పెరటిలోనుంచి వంశి కృష్ణ లని వెంట పెట్టుకొచ్చాడు రఘుపతి. తాతగారిని ఆటపట్టిస్తారా. సారీ చెప్పండి భాడవల్లారా అని వారి చెవులు మెలిపెట్టాడు రఘుపతి. సారీ తాతగారూ బిక్క మొహాలు వేసారు పిల్లలు. ఇలారండి పిల్లలు అవిభక్త కవలలు లా ఎలా అటుక్కున్నారు రా? ఓ అదా, ఇలా అంటూ ఇద్దరి చొక్కాలకు నడుం దగ్గర ఉన్న పెద్ద కన్నలను చూపి , వాటిలోంచి చేతులు దూర్చి ఒకరి నడుము మరొకరు పట్టుకున్నారు." మళ్ళీ అవిభక్త కవలలం అయిపోయాము " అన్నారు.      
- poolabala      


Monday, March 9, 2015

AVATAR - the movie I liked


The film begins with the camera sweeping across the tree-line of a lush, green world. It is a wonder land and abode of aliens in unimaginable light years distance.  Jake Sully, a crippled war veteran wakes up in a giant spaceship on its way to Pandora, a lush Earth-like moon orbiting Polyphemus, a blue planet similar to Jupiter. He is one of passengers, all waking up from zero gravity after almost six years of cryosleep en route to Pandora. Jake has a deceased twin brother -- Tom, a scientist.  Because Jake and his brother are an exact genetic match, he was presented with a unique opportunity: take over his brother's contract with a corporate-military entity and travel light years away to an outpost on the previously glimpsed world, Pandora. Hoping to have  a "fresh start," Jake agrees to the deal as his brother's body is cremated.

 Pandora, some 4.3 light years from Earth. We see immense mining machines digging up the soil in a large quarry as Jake ponders his new role. The passengers are all instructed to wear a full-face breathing mask since the atmosphere of the planet will not support human life; 20 seconds of exposure to the poisonous atmosphere of the planet causes unconsciousness, with death occurring about four minutes later. While the other passengers disembark and take their first steps onto the base, called "Hell's Gate.
Jake goes immediately to a military briefing where Colonel Miles is addressing the assembled soldiers and a few civilians who have come along. He tells them about Pandora's indigenous population, he warns that if they want to survive they should follow the rules of Avatar.
Jake goes to a science lab where Parker the commander and  Dr. Grace Augustine the program's science lead,  who awakens in a specially designed pod that links her to her avatar and flips open the top. Jake gets his first look at his own avatar, we learn about the program:  Avatar is a genetically-bred human-Na'vi hybrid, and function as if it were a Na'vi native. Avatar Program enables a human to link with their own avatar.  In the avatar bodies, Humans are unable to breathe Pandora's air. That means the Jake is able to walk again and breathe the atmosphere. Dr. Grace doubts Jake will be of any use to her botanical research. Parker says that they can use his military skills in an avatar body toward the overall objective of the operation -- mining the mineral unobtanium, a potent source of energy that sells for many millions a kilo, and can bring cheap power back to a dying Earth.
Back in the lab next morning, Jake and Norm are linked to their avatars for the first time. Jake, in his avatar, wakes up in a different room with other avatars and staff. Within a few moments, Jake is making his handlers nervous because, overjoyed with his ability to move his legs again, he is moving too quickly and trying to walk, the first time he has been able to do so since becoming a paraplegic. The human lab workers cannot stop him; a Na'vi is over 10 feet tall, sometimes closer to 12 feet, and far stronger than humans. When his long tail knocks over instruments, a staff member tells him to stop and lie down again. Jake ignores him and bursts out of the room and into the daylight. He finds himself in a recreation area where other avatars are playing sports and staff, in their protective gear, are performing various duties. Jake meets Grace's avatar, who, better-tempered than human Grace, accompanies Jake to the barracks where he is eventually encouraged to rest. Before he lies down to sleep, Jake inspects his neural queue, a long appendage that looks like a braid of hair. At the end of his queue is a cluster of hidden tendrils. When the avatar sleeps, the link is broken and Jake himself awakens.

The team lands in a forest, where Grace and Norm begin to take samples of the flora and make measurements. Jake is distracted by his surroundings and wanders into a field of helicoradian flowers, which are quite tall and shrink at Jake's touch. a heavily-armored dinosaur-like creature -- confronts Jake.  a larger creature, a thanator, Ultimately, the chase leads to a waterfall, where Jake jumps to safety, leaving the thanator alone above him.
we see Jake sharpening a long stick into a spear Jake is being watched from above, this time by a Na'vi. The Na'vi aims an arrow at Jake and is about to shoot, but decides against it when small, ethereal, luminescent creatures land on her bow. (Later we learn they are "very pure spirits," also known as the "seeds of Eywa", the Na'vis all-powerful god.) The archer retreats. Jake is surrounded  by a pack of viperwolves. He lights the end and uses it as a a torch against the viperwolves, The animals attack Jake; he fights back, kills some, and is taken down by others. Then the archer who was observing Jake joins the battle on his side. She kills some viperwolves and causes the rest to flee. She tenderly puts out of their misery some whimpering wounded animals and says prayers over them. When Jake  thank her for helping him fight off the attackers. She meets his thanks with scorn, tells him all this is his fault, that they did not need to die, and that he should "go back" to where he came from. Jake asks if she feels that way, why she helped him. "You have a strong heart.. "But stupid!"

Jake attends a Na'vi ceremony, where he learns the Na'vi believe that every person can be born twice. Neytiri leads Jake to a place of prayer, the "tree of voices," where they use their queues to bond with the tree. Neytiri tells Jake he can make a bow from the tree ... and that he can choose a woman. Jake tells Neytiri that he has already chosen her, and she says that she has chosen him. They sleep together under the tree and Jake wakes up back in the lab.

In the morning, Neytiri awakens to falling trees, then the presence of bulldozers. Soldiers are advancing as the forest falls around Neytiri, who is dragging and carrying Jake to safety. When he finally revives, Jake climbs onto one of the bulldozers and tries to stop it, eventually blinding its camera system and drawing some gunfire. Other Na'vi warriors arrive, while the Colonel, reviewing films back at the base, recognizes Jake in his avatar form as the person who tried to stop their mission. The bulldozers continue their operation, wiping out the sacred ground.

Before the Colonel has a chance to kill Neytiri as well, avatar Jake arrives. The two engage in combat, the Colonel in his AMP suit and Jake as his avatar, armed only with a piece of pipe. Jake smashes the suit's plastic canopy, the Colonel pops it off, dons a breathing mask, and, before he moves off toward the structures that house the pods, asks Jake how it feels to have betrayed his race. "You think you're one of them? Time to wake up," he taunts, as he smashes into the mobile lab, looking for Jake's. 

The battle resumes. Jake is grabbed by an arm of the AMP suit and hangs from his queue before the Colonel. Meanwhile, Neytiri has almost freed herself. the Colonel now moves Jake closer to him and reaches for his knife, intending to finish Jake by slitting his throat. Suddenly, Neytiri shoots an arrow at the Colonel that penetrates deeply into the center of his chest. The Colonel, reeling, is unable to continue his attack on Jake. Neytiri's second arrow lodges right next to the first. It brings the Colonel in the AMP suit to the ground. However, much damage has been done to the lab, which is leaking oxygen. Human Jake is awake but having difficulty both breathing and trying to get a mask on. Neytiri arrives and helps Jake on with his mask. Cradling human Jake, she says, "I see you." It's the first time they have seen each other face-to-face. Most of the remaining humans are being marched into a shuttle to be shipped back to Earth; however, a select few Earth people, such as Norm and Dr. Patel, are invited to stay on Pandora. Jake signs off in his final videolog, where we learn that he has chosen to transfer his consciousness to his avatar for good and wakes up in his avatar with Neytiri watching over him