Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Friday, January 26, 2024

ముష్టికి బెనారస్ సంచీ

 కాకికి ఎప్పుడూ  ఎండికలమీదే కళ్ళు 

ముష్టివాడికి ఎప్పుడు ముద్దమీదే కళ్ళు 

తెలుగువాడికి  కెప్పుడూ ఉద్యోగం మీదే కళ్ళు 


చదువు ఎందుకురా అంటే జ్ఞానం కోసం అంటాడు పైకి.  

 అంతా అంతా  కపటం.    లోపల ఎలాబతకాలి 

అని మరణ యాతన. జ్ఞానం కోసం చదువుకి ఎవరు వస్తున్నారు ?

బట్టి పట్టయినా,  కాపీ కొట్టినా పైరవీలు చేసైనా ధ్రువీకరణ పత్రాల 

మీదే దృష్టి అంతా.   చదువు రాత రాకపోయినా ఏం బాధ పడటం లేదు. 

పత్రాలు లేకపోతే ఉద్యోగం ఎలాగ ?  ఉద్యోగంలేకపోతే బ్రతుకెలాగ ? ఇదే బాధ.

మరంత లేనప్పుడు పిల్లలని ఎందుకు 

కన్నావు రా  అంటే?  పిల్లలు లేక పొతే సృష్టి ఆగిపోదూ ?

అంటాడు. హు!  ఇంట్లో కుండలు డింకీలు కొడుతుంటే  

వీడు సృష్టి గురించి మాట్లాడతాడు.  


క.  ముష్టికి  వచ్చిన మనిషి 

కిష్టము ఏమ ను  నుముద్ద  కేడ్చును  గానీ        

ఇష్టము లేనిది జ్ఞానము     

స్పష్టము  మార్కుల ఏడ్తురు  చదువరు లిట్లే   

నువ్వు తినడానికి ఉండి చదువుకుంటూ  లేదా కులవృత్తి ఉండి చదువుకుంటుంటే అప్పుడు చెప్పు చదువు  జ్ఞానం కోసం అని, పొట్టతిప్పలని చదువని జ్ఞాన సంపాదనని చెప్పడం ఏంటి ? 

డబ్బులకోసం చెత్త  సినిమాలు తీస్తూ సినిమా కళ అని చెపితే  నమ్ముతారా? డబ్బు కోసం సినిమాలు తీయడం తప్పుకాదు సినిమాలు తీసి జాతిని తప్పు తోవ పట్టిస్తే ? 

కోర్కెల కోసం పెళ్లి చేసుకుంటే తప్పులేదు స్తొమత లేనప్పుడు 

పిల్లలని కనడం ఎందుకు ?  ( కంటే కన్నారు లెండి )  

ఇంగ్లీష్ తెలుగు కంటే గొప్ప బాష అని చెప్పడం ఏంటి ?

ఇంగ్లిష్ చదువుకోకపోతే ఉద్యాగాలు రావని బెదిరింపు ఏంటి ? 

అసలే మిచదువుకున్న ఉద్యాగాలు రాడంలేదంటూ ఏడుస్తూ 

ఇంగ్లిష్ మీడియంలో చదువుకోవాలి అని చంపడం ఎందుకు 

ముష్టికి బెనారస్ సంచీ ఎందుకు ?   Sunday, January 21, 2024

అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రాసాడా?

అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రాసాడా దాన్ని రాయడం అంటారా ?

అది రాయడమే ఏరకమైన రాయడం ? ఐతే అంబేద్కర్ ని ఎందుకు అంతగా పొగుడుతున్నారు ?


There are very few people who care to watch to grasp the truth. Watching superficially will seldom lead to truth. A fewer people care to read to grasp the truth. But people promote some videos or post and spread untruth or half truths thniking that they are suffering to educate the people. Actually they don't suffer for truth or atleast they don't think if it is truth or not. They simply share a post or video. Why they share a certain video or a post that it is popular or it benifts their agenda and justifies their group.

Amdedkar is the architect of the Constittion. This is what they say.

ఒక్క బోయ మాత్రమే పల్లకీ మోయగలడా ?

ఒక స్కూల్లో అనేక మంది ఉపాద్యాయులు ఉండగా ఒక్క టీచరు మాత్ర మే స్కూల్ లో అన్ని సబ్ జెక్ట్ లు, అన్ని పాఠాలు చెప్పేస్తు న్నాడు అంటే ఎలా ఉంటుంది ?


అలాగే ఉంటుంది అంబేడ్కర్ ఒక్కడే రాసాడంటే. అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రాసాడు. అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రాసాడు. దాని ముందూ వెనక ఏమీ ఉండదు. ఇది అద్భుతమైన విషయంగా నీకు అనిపించింది. నేను భారతవర్ష 1265 పేజీల తెలుగు సరళ గ్రాంధిక ప్రబంధం రాసాను కదా. అది అద్భుతం కాదా. కాదు. ఎందుకంటే భారతవర్ష నవల అది రాజ్యాంగం. ఈ రెండింటిని పోల్చకూడదు. కష్టం ఒక్కటే. కానీ అదేం లెక్కలోకి రాదు.

రాజ్యాంగం రాయడంలో 15 మంది మహిళలు ఉన్నారన్న సంగతి తెలుసా? వాళ్ళు లెక్కలోకి వస్తారా ? అబ్బే వాళ్ళు లెక్కలోకి రారు.

వాళ్ళ గురించి మనం లెక్కలోకి తీసుకోకూడదు. గొప్పతనం అంతా అంబేడ్కర్ కే ఆపాదించేద్దాం. అంబేడ్కర్ ఒక్కడే గొప్పవాడు. మన ప్రయోజనాలు మనం చూసుకుందాం. కానీ రాజ్యాంగం రచనలో పాల్గొన్న 15 మంది మహిళలు కానీ గొప్పతనం తెలుసుకుందాం.

అందులో కమలా చౌదరి ఒకరు.

ఆమె అమెరికా మిచిగన్ యూనివర్సిటీ నుంచి పీ. హెచ్. డీ. చేసి ఐ. ఐ .ఎమ్. ప్రొఫెసర్ గా, రీసెర్చ్ సెంటర్ లకి డైరక్టర్ గా, హార్వర్డ్ విసిటింగ్ ప్రొఫెసర్ గా, ఇంకా అనేక ఉన్నత పదవులలోప్రకాశించిన సంగతి తెలుసా ?

లీలారోయ్

మహిళలకి ప్రవేశం లేని దాకా యూనివర్సిటీలో ప్రత్యేక అనుమతితో చదువుకుని వాళ్ళని ఎంత ప్రభావితం చేశారంటే, ఆ యూనివర్సిటీ లో ఒక భవనానికి ఆమె పేరు పెట్టారు.

సరోజినీ నాయుడు గొప్ప కవయిత్రి కూడా రాజ్యాంగ రచనలో పాలు పంచుకున్నారు. కవులు అంటే మనకి చిన్న చూపు పీ.హెచ్.డీ. లు ఉండాలి, అవి కూడా సరిపోవు పదవులు ఉండాలి. అది కూడా సరిపోదు వారిని డబ్బు అధికారం ఉపయోగించి ప్రచారం చేయాలి. అలా చేస్తే చేస్తే మనకి ఎక్కుతుంది. మనం చదివి తెలుసుకోము. చదివే శక్తి, ఆసక్తి లేవు. పక్కవాడు ఎవడైనా ఏకీభవించక పోతే తిడతాము. ఎందుకు తిడతాము? ఎందుకంటే మనకి ఒక గ్రూప్ లో చేరి రాళ్లు రువ్వడం అలవాటు కదా.

రాజ్యాంగ ధర్మాసనం కావాలని 1935 లో బ్రిటిష్ వారిని కోరింది రాజాజీ. బ్రిటిష్ వారు దానిని 1940 లో అంగీకరించారు. రాజ్యాంగ నిర్మాణ క్రెడిట్ రాజాజీ కి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? కీ సి ఆర్ కి తెలంగాణ ఉదయ నాయకత్వాన్ని ఇచ్చాము కదా?

బీ. ఎన్. రావు మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ డ్రాఫ్ట్ ను తయారు చేశారు.
రాజ్యాంగ నిర్మాణ క్రెడిట్
బీ. ఎన్. రావు కి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు?

60 రాజ్యాంగాలనుంచి విషయాలను తీసుకొని అనేక మంది అభిప్రాయాలని తీసుకుని సవరిస్తూ పోగా సుమారు 3 సం. (2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు) పట్టింది.

మహాభారత రచయిత వ్యాసుడు అంటాము వినాయకుడు అనం కదా!


***

అంబేద్కరే రాజ్యాంగ నిర్మాత. అని మీరు వాదిస్తే నేను చెప్పేది ఏమీలేదు. నిజం చెప్పగలం తప్ప వాదించి ఒప్పించలేము. ఎవరికో నిజం చెప్పాలి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అనుకోడం ఏంటి. మనవాళ్లు చదువుకోలేరు ? వేరువేరు చోట్ల చదివి తెలుసుకోలేరు. ఇంతా రాసినా ఈ వ్యాసం చదివేవారు ఎందరుంటారు?

ఇలాటివి నేను రాయకుండా ఉండడానికి కారణం నా రచన, నాసమయం పాడవుతాయి. ఎవడైనా గొడవపెట్టుకుంటే మూడు కూడా పాడవుతుంది. నేను భారతవర్ష లో లక్షల అక్షారాలని పదం పదం టైపు చేసుకుంటూ, పదం చెక్ చేసుకుంటూ నిద్రాహారాలు మాని అచ్చతెలుగులో 2 లక్షల 50 వేల పదాలు టైప్ చేసాను. చక్కటి ఛందస్సుతో వందల పద్యాలు రాసాను. కొత్తతరం తెలుగుకి ఆకర్షితులవ్వాలని పెద్ద ప్రయత్నం చేసాను. అయినా చదివే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు? ఎవరు చదవకపోయినా మనకు తృప్తి ఆనందం కలుగుతాయి. గుర్తింపు వస్తుంది. అదిచాలు.

Saturday, January 20, 2024

దేశభక్తి - ధార్మిక పద్యమాల

 క . అరువు  గధార్మి   కతనిడ   

పరువు గలిగి  నవాడె   వ్వడును  చేప 

ట్టరువుగ   అమ్మను దెచ్చిన             

బరువే  కదఅ  మ్మమనకు   బంధము  కాదా.


క . అత్తను చల్లగ జంపెను మొత్తము అడ్డుతొ లగించ మొగుణ్ణి జంపెన్ గుత్తగ దేశము నందున పెత్తన మువెల గబెట్ట బుద్దులు పుట్టెన్


క. దేశము తమసొ    త్తనుచు      

ఆశలు నెరవే   ర్చమంచు  ఆఱుతురు కానీ   

పాశము ఎఱుగరు  తిండే    

శ్వాసని  ఎగబడి   తిందురు  శత్రువు లల్లే   


క. జాతిని  దోచిన జారులు 

తాతల  కుత్తుక  లుకోసి  తప్పుడు  దారుల్      

నేతలకు  నేర్పిరి  అనువుగ    

 జాతిని   ముక్కలు  గచేసి  జారిరి జారుల్  


క. మౌనము   మనసు   కిశక్తి    

గానము  మనసు   కిరక్తి    కల్గును చేసే    

దానము   ముక్తిని ఇచ్చును          

ధ్యానము  ఇచ్చును విముక్తి    దారిని చూపున్ 


క. కామము  పండితు  నైనను 

పామరు  నైనను  పశువుగ మార్చును  సర్పం    

బై మరి  కరవగ బుట్టుగ  

రిమ్మతె   గులుద   శకంఠు   రీతిశ  మించరే    క. బీరము లెన్నియొ పలికిన

ఓరగ అతివ  లుచూడ  ఒక్కింత  సేపే 

ఓర్వరు   చలచి  త్తులుమగ   

వారుత రుణుల కడతమ వన్నెచూ  పరే.        


                   

క. కొప్పున    మల్లెలు  దాల్చుచు 

గుప్పున ఒకగో  టుగత్తె   గొప్పగ రాగా               

తప్పక   తలల   న్నియును           

తిప్పరె  చొక్కము నుచూడ   తెమ్మెర  వచ్చున్  


  క  చూపులు  కలవ   గ కను 

    పాప లు మైమరి చివలపు  పాటలు  పాడె న్  

    చేపక  నులు కం  టికొలను     

    లోతుల   కివెడ  లిబాహ్య  లోకము  వీడెన్ క. వెనకటి   కెవ్వ డొ   జెప్పిన 

ఘనమగు మాటల ను దెచ్చి ఘాటుగ జెప్పన్ 

ఒనగూ రునదే   మున్నది 

 అనుకూ  లము కానివిద్య ఆత్మను చంపున్ 


 (అనుకూ  లముకా  నిమాట  అత్తరు పూతే)   


 

క. చిప్పను చేతిన బట్టుకు 

గొప్పగ విద్యను వెలుగుని గోటుగ జెప్పు చు 

తుప్పల సిగ్గునొదిలిన 

చిప్పకు తప్పక నుబుట్టు  సిగ్గులు చూడన్  


క. చేతిన  చిప్పను బట్టుకు 

మూతిన మీసము నుదిప్పి ముష్టికి రాగా   

చూతురె   ట్లతడిని అట్లే 

చూతురం  దరువి  ద్యవెలుగు  చూపున  నగన్ 


క. గింజల కాసప డునట్టి   

లంజల  కొడుకు  లఓట్లు లంపట దెచ్చున్  

గుంజల కుకట్టి కొడుకుల 

భంజన  జేయగ పుడమికి భారము తగ్గున్

 

Friday, January 19, 2024

Literature has its value - strange experience

Literature has its value. 

I am improving my Celebrated Novel Bharatavarsha spending all my holidays, sitting still at the table boiling my brain. I have no rest in the day nor proper sleep at night.  Even during the sleep my mind unconsciously thinks of Chandassu (the poetic meter) and words.  

The novel gives me immense pleasure. 

 Immeseurable pain.

 Unfathomable emotions.


My experience with Bharatavarsha on 18th Jan 2024

I started to SRM univesity at 9.00 am on 18th Jan. I went to SRM University for the first timeon receiving invitation for the university. I had the pleasure of the company of my wife. I dropped her at her mother's place Yerrabalem which is on the way to SRM University.

I had a great confusion to find the route to the University from there.
I was lucky to get a man who was going to MANDADA which is so near the University. He is a middle aged man who saw the novel Bharatavarsha in th car. He came to know about the Novel. He was overjoyed to touch the novel. While getting down at his destination he was touching my feet for giving the world such a great work. 

I was astonished.  Literature has great value. 

SRM University - Experience

ON 18th January I was invited to SRM University at Amaravathi.  The Raod to SRM university is is long and tortuous. I took part in the discussion of introducing the foreign languages. It was the end of the Festival holidays. I met great people and had a great time that adds value to my exprience. 

                                    

Don't think that it is waste to wirte novels or sotries. Voluminous books always deserve their place. They are great works of art too. They are more valuable than movies. They last for generations. The value of  great works come out only when you meet great people. 


Thursday, January 18, 2024

శృంగార కందమాల - సున్నిత శృంగారం

 క. చెంగా  విచీర   పయిటను       

సింగా  రించి మగువ తన  సిగ్గే  చూపెన్ 

శృంగార పటిమ గలదని               

అంగార తీక్షణత  తెలిపె  అందం  బుగన్


  క . గురుడు  గురుతు  కొచ్చె ను  

  వరుని    కళతో    వెలుగుచు వన్నెలు చిందెన్ 

 మరుని  గురుతుకు తెచ్చెను   

 విరలి   వరదై    పొంగుచు వరాల  వెన్నెల కాచెన్ క . భుజము లుబారు  గనున్న       

గజమం  టిబిగిమ    గవాడు  కాంక్షగ  చూడం       

గజగ     మెల్లవె    లిగె వా                   

రిజలో  చనకను    లరాస  లీలలు కాగెన్


క . మెరి సే    మేనిని  చూడగ    

విరిసే  పద్మము  కనులను  విప్పును ధౌరే 

మరుపే రాదిక  రాధిక   

విరితూ  పులతో  శరములు  విరివిగ  గుప్పున్ 


 క .లోగిలి చేరిన వలపు 

కౌగిలి చేరగ  చురచుర  కౌముది  కాలెన్ 

మోగెను  సిరిసిరి మువ్వలు    

భోగము  స్వర్గము   నిలిపెను   భూతల మునన్ 


ఉ . పువ్వులు  దాల్చఅం  గనుల  పుత్తడి   అందము  వృద్ధిచెం  దగన్      

నవ్వులు    రువ్వుచుం  దురిక    నారులు   చూపుల     కోయుడెం దమున్                           

మువ్వల  మోతమో      గసుర    మోహన       రూపము   కాంక్షరే   పగన్  

ఎవ్వడు    తట్టుకు      నిలుచు   ఈప్సిత     మంటగ  గామురే    గగన్ 


మ. బలమెం  తున్నను  వ్యర్థమే పురుషు  డేమాత్ర   మ్మిచ్చని ని                  

ల్పులలా  మందము కాంచగా పురుషు    లఱ్ఱుల్జా   తుర్వెర్రి వా         

రిలపా      లించిన  లాభమే    మిమరి       నారీమో  హంబున్న చో                       

బలమెం తవ్యర్ద    మోకదా   కనగ          యాబ్రహ్మా    దివేల్పు  లన్     


 క.  జడలు చూడబు జముల 

బడిసా గునదు   లుగండె వంపుల లోపా           

రెడినా   గులుగం  డితెగి

తొడలం  దుసుడు లుతిరుగు తోరపు వాగుల్


క. జడలు  బలిసిన  ఊడలు 

సుడులు  తిరుగు చుసాగు సుందర  ఝరుల్ 

జడలు   కనతీ   రుగపా 

రెడిఏ  రులుమూ  యరుకను   రెప్పలు జనుల్   

 


valapu, alupu salupu pilupu

jagana, yugaala , dagala , mrugaala 
Tuesday, January 16, 2024

మం త్రాలు ఎలా పనిచేస్తాయి - ఉత్పలమాల

మంత్రాలు ఉన్నాయా? మంత్రాలు ఎక్కడ ఉంటాయి?

 ఎలా పనిచేస్తాయి? వాటి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది ?

మంత్రం అంటే మంతనం , ఒక రహస్య సమాలోచన , ఒక పథకం 

వివేకహీనుడికి మంత్రం అంటే వికృతాకారంగల మాంత్రికుడు, మంత్ర దండం పట్టుకుని  జపించే మాటలు. దాని ఫలితంగా ఎలుక - పిల్లిగానో, మనిషి - కుక్కగానో మారిపోడం.  మానవ మస్తిష్కాన్ని ప్రభావం చేసే ప్రతి మాట మంత్రమే.  

అల్ప బుద్దులకి అది అర్థంకాదు.  అల్పబుద్దితో ఆలోచిస్తే అన్నీ అల్పంగా కనిపిస్తాయి. మిత బుద్ధితో ఆలోచిస్తే అన్నీ మితంగా  కనిపిస్తాయి.  ఉదాహరణకి  మితబుద్ధి తో ఆలోచిస్తే ప్రపంచం  భౌతిక ప్రపంచానికి పరిమితవవుతుంది. ( మనం కూడా పరిమితమౌతాం )

నిజానికిఅ నేక ప్రపంచాలు ఉన్నాయి. సంగీత ప్రపంచం, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, సాంకేతిక ప్రపంచం.  బుద్ధిని వికసింపజేసే జ్ఞాన ప్రపంచంలో ఉండాలంటే భాష,  ఆలోచన రెండూ   (కావాలి కాదు) పూర్తిగా పరిణితి చెంది ఉండాలి. ఉ . చిత్రము      గాదెవెం  డితెర  చిత్తము నేలచు   వేలుపే   యగున్ 

మంత్రము   లెచ్చట  కలవు మాటలు పాటలు  అన్నివే    ద ధీ   

మంత్రము  లేకదా  పనికి   మాలిన  భావము  లన్నియూ  విరాట్

తంత్రము    లేకదా  జనులు   తప్పక    విందురు  చప్పట్ల  దురన్ 


చిత్రముగాదె   వెండితెర  చిత్తము    నేలచు   వేలుపే   యగున్ 

మంత్రము   లెచ్చట  కలవు మాటలు  పాటలు  అన్నివేద  ధీ   

మంత్రములే  కదా  పనికిమాలిన  భావములన్నియూ    విరాట్

తంత్రము    లేకదా  జనులు   తప్పక    విందురు  చప్పట్ల  దురన్ 

Sunday, January 14, 2024

పండుగల మీద ఉత్పలమాల పద్యం

 పండుగంటే ఆనందం. ఎలా గడిపితే వస్తుంది ఆనందం

    పండుగలంటే కొత్తబట్టలు పిండివంటలు కావు  
    పండుగలంటే కోడిపందేలు పేకాట్లు  కావు 
    పండుగంటే భార్యల  షాపింగ్,  భర్తల మాపింగ్ కాదు 
  

సంతసమిచ్చు   మిత్రులుయు చక్కటి  విందులు  బంధువర్గమున్ 

సంతతి   యంత  నీదరిన      చల్లటి      సంగతులన్ని  విప్పగన్ 

వంతుకు సంతలం   బడక       వాకిట      ముచ్చట   లాలకిం  చగన్                    

అంతట  పండుగే     వెడలు     అందరు   మెచ్చగ   కూర్మి  చాటుచున్


ఉ . సంతస  మిచ్చుమి  త్రులుయు  చక్కటి  విందులు  బంధువ  ర్గమున్ 

సంతతి   యంతనీ    దరిన      చల్లటి      సంగతు    లన్నివి  ప్పగన్ 

వంతుకు సంతలం   బడక       వాకిట      ముచ్చట   లాలకిం  చగన్                    

అంతట  పండుగే     వెడలు     అందరు   మెచ్చగ   కూర్మి చాటుచున్


Saturday, January 13, 2024

ప్రకృతి వర్ణన తెలుగు పద్యం - ఉత్పలమాల

 ఉ.  తూరుపు  రత్న దీప జిగి  తోరణ సోయగ మేలె నాకశ                                 

    మ్మేరవికాంతి తో వెలిగె వేంకట నాథుని సుప్రభా తసం

     కీర్తన జేయు భాస్కరుని  కేళిక  చూడరె  కీరవాణి రా 

     గార్చన చేయుకీరముల గారము చేయరె ముద్దుముద్దుగాతూరుపున  రత్నదీప  జిగి  తోరణమును గట్టి   ఆకాశము నలకరించి  ఆదిత్యుడు అబ్ర దీపమై వెలుగుచుండగా దీపము వెలిగించి  వేంకటే స్వరుని కి  సుప్రభాతసంకీర్తన  జేయుచున్నట్టున్నది.  చలించు వెలుగు రేఖల ను చూడగా  అంశుపతి  కేళిక  (సూర్యుని నృత్యము) చేయుచున్న ట్టున్నది.  కీరముల ( చిలుకల)  కిలకిలారావములు కీరవాణి  రాగార్చన చేయుచున్నట్టున్నది. అట్టి  కీరములను  ముద్దుముద్దుగా గారముచేయ వలెను. ప్రాతఃకాల శోభను ఆస్వాదించవలెను. అట్టి సమయమున అరుణతార మొద్దువలె నిద్దుర పోవుచుండెను.  

బ్రహ్మ కూతురులను ముద్దాడే చంపకమాల పద్యం

 చంపకమాల:   న జ భ జ జ జ ర ;  యతి 11 వ అక్షరం   

   III        IUI        UII            IUI           IUI         IUI           UIU


తెరిచి గవాక్ష   మంతట  యు తే ట  గవెన్నె లకాంచ  నుల్లమే 

విరిసె  సుమాలు ముచ్చట గ వే డు    కజేయ   గనూర్ధ్వ  లోకమే 

మురిసి  వరాల   జల్లుల  ను మూట  గగుగుప్పె నొతాలు  తాపరే      

అరలు  తనూజ లందడి మి  హత్తు  కుభాష్ప ఝరుల్గు ప్పించెనో.  కిటికీతెరచి తేటగ ( స్పష్టంగా)  వెన్నెలనుచూడగా  ఉల్లము సుమము 

వలే విరిసినది.  విరిసిన సుమాల చూసి ఊర్ధ్వలోకము( స్వర్గము) మురిసి 

వానజల్లు కురిపించెనో లేక తాలుతావిరి  ( బ్రహ్మ) తన  విరిత నూజలను 

(పువ్వులు బ్రహ్మ దేముని కుమార్తెలు) ముద్దాడు చుండెనో! అన్నట్లున్నది. 

మరీదు అతికష్టముపై మండువాలోకి దృష్టి మరల్చెను.

.

స్వర్గం  పూలను అభినందించి వాన జల్లు  కురిపించడం  

బ్రహ్మ విరులను  ( కూతురులను) ముద్దాడి ఆనంద బాష్పాలను

 రాల్చడం చంపకమాలలో ఇమడ్చడం ప్రాచీన  కవితా ధోరణి.