Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Tuesday, June 11, 2024

భారతవర్ష గ్రంథ సత్కారం.

 అందుకే భారతవర్ష చివరి గ్రంథం  ఈ కుర్రవాడికి  ఇచ్చి సత్కరించాను.  
అమెరికాలో ఉండి వచ్చాడు. అమెరికా నుండి వచ్చాడు. ఒక్క నెలలో అమెరికావెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంతలోనే స్పానిష్ నేర్చుకుంటున్నాడు. దానితోపాటుగా ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటున్నాడు. అక్కడి తో ఆగక  గిటార్ నేర్చుకుంటున్నాడు. అదిచాలక  ఉయ్యురులో కుకింగ్ క్లాసులకి  వెళుతున్నాడు.   ఆ కుర్రావాడు ఎన్ని దేశాలు చూశాడో   మనలో చాలామంది అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా చూసి ఉండము.  స్పానిష్ క్లాసైనా ఫ్రెంచ్ క్లాస్ అయినా నమస్కారం అని పలకరిస్తాడు. తెలుగు గురించి అద్భుతంగా మాట్లాడతాడు ఆరాధిస్తాడు. అందుకే భారతవర్ష చివరి గ్రంధం ఈ కుర్రవాడికి  ఇచ్చి సత్కరించాను. 

Friday, May 31, 2024

Politics and Romance in France.

France and its Politics. 

Sarkozy was the French president from 2007 to 2012. In the 2012 presidential elections, Sarkozy was defeated by Socialist François Hollande by a margin of 3.2%. Towards the end of his presidency, unemployment claims surged to their highest level in 12 years. 

The voters disappointed by a moribund economy deserted him . Sarkozy courted  voters with a promise to limit the right to French nationality of children born to immigrants.  He pledges to suspend the right of immigrants to bring immediate family members to live in France. He vows to ‘drastically reduce’ the number of migrants France accepts and end economic migration within five years.  By promising to ban the Muslim head scarf from universities and public companies he furthermore presents himself as an energetic defender of the secular state that is a key part of France’s identity. 


Nicolas Sarkozy is the first ex-president  to have been given a custodial sentence for corruption.  He is accused of having fraudulently overspent in his 2012 presidential campaign, which he lost to Socialist rival François Hollande. Sarkozy,  had tried to bribe a magistrate in return for information on an investigation into his campaign finances. He denies wrongdoing and is expected to appeal.


France's Nicolas Sarkozy is called bling bling" which means expensive or attractive. He is known for lavish life. He married three women.  Former French President Jacques Chirac has mocked his  Nicolas Sarkozy in memoirs as "irritable, rash, overconfident. He is the only French leader’s who has highly publicized romantic life with French singer and Super model Carla Bruni who is his third wife.  His  second wife, Cecilia says that Sarkozy is a cheap womanizer. His first wife Marie-Dominique Culioli has  condemned her friend Cicelia who married Sarkozy. She said that she can forgive Sarkozy's infidility but not her friend's betrayal. 

ఫ్రాన్స్ లో అయినా ఇండియా లో అయినా మనుషులంతా ఒక్కటే!

Saturday, April 27, 2024

మన వార్తలెందుకు వంకర పోయాయి ?

 మన వార్తలెందుకు వంకర పోయాయి ?

ఈ హీరో కొడుకును   చూడండి  ఆచొక్కా ఖరీదెంతో  తెలుసా?  తెలిస్తే షాక్ !  ఈ హీరో    బూటు  ఖరీదెంతో తెలుసా ? తెలిస్తే గూండాగిపోతుంది.     ఆ హీరో కూతురు చూడండి , ఆమెకు ఇది ఎన్నో  పెళ్ళో తెలుసా? మొదటి మొగుడు ఏంచేస్తున్నాడో తెలుసా?  రెండోమొగుడు ఎందుకొదిలేశాడో తెలుసా ?  ఇవి మన వార్తల టైటిల్స్.   వార్తలన్నీ సెన్సేషనే   టైటిల్స్ అన్నీ అతిశయోక్తులే.   ఒక నటి లేదా నటుడి కూతురు కొత్త చెడ్డి కొనుక్కున్న, చిరిగిపోయిన,  చెడ్డి జారిపోయిన  లేచిపోయి  పారిపోయినా, పెళ్లి చేసుకున్నా , విడాకులు తీసుకున్నా అంతా సెన్సేషన్. 


ఒకప్పుడు వార్తలు హుందాగా ఉండేవి. ఖచ్చితంగా ఉండేవి. అందుకే వార్తలు  అంటే ఒక గౌరవం  ఒక నమ్మకం  ఉండేవి.   సరైన విషయం ఉంటేనే వార్త  , సరైన టైటిల్ పెట్టేవారు.     అలాగే  మరి ఈరోజు ప్రతి పనికిమాలిన  విషయం వార్తే.   పూర్తి వ్యక్తిగత విషయాలు , చీకటి వ్యవ్యహారాలు  ఊహాగానాలు, సెటైర్లు పైగా వంకర టైటిల్స్ తో వస్తున్నాయి వార్తలు. హెడింగ్ కి వార్తకి సంబంధం ఉండటం లేదు.    వీడియోలు వచ్చిన తరువాత వేళాకోళం పెరిగిపోయింది.  మన వార్తలు  పూర్తిగా మారిపోయాయి.  

దీనికి కారణం జర్నలిజం లో విలువలు పడిపోడమే అంటారు.  కానీ ఇది  నాణేనికి ఒక వైపు మాత్రమే. కుర్రాడిలో విషయంలేదు ఐనా ఐ ఐ టీ లో సీటు కావాలి. అమ్మాయి కి అర్హత లేదు    ఐనా ఎం బి బి ఎస్ లో సీటు కావాలి. కోచింగ్ సెంటర్లలో కూచోబెట్టి వాళ్ళని రుద్దుతూ ఉంటారు. ఏమీ లేనోడు సెలిబ్రిటీ అయిపోవాలి. ఇక్కడా అంతే  రుద్ధుడే. అయితే కోచింగ్ సెంటర్లలో కోచింగ్ కివచ్చిన వాళ్లనే అంటే ప్రతిభ లేనివాళ్లనే  రుద్దుతారు. అది తప్పులేదు.   మీడియా కంపెనీలలో  ప్రతిభాలేనివాడిని కూర్చోబెట్టి ప్రజలమీద రుద్దుతారు.  అర్హత లేనివాళ్లు మీడియా కంపెనీ ల్లో కూర్చుంటే వాళ్ళను ప్రజలపై  రుద్ది రుద్ది సెలిబ్రిటీస్ చేసేస్తున్నారు ఈ క్రమంలో  వార్తలు వంకర పోతున్నాయి.     


ఇప్పుడు న్యూస్ అంటూ ఏం  ఉండదు.  

డబ్బు చేసుకున్న ఒక నటుడి కి అతడి వారసులకు,  జబ్బబు చేసిన మీడియా చేసే నిత్య పూజలే మనకి న్యూస్.    వాళ్లు వాళ్ళ కుటుంబం అంతా  హీరోలే  వయసుమళ్లినా  యువకులే ఎక్కడికెళ్లినా ఏం  తిన్నా  ఏం , కొన్నా   అంతా సెన్సేషన్.  అంతా మనం తెలుసుకుతీరాల్సిందే, గుర్తుంచుకు తీరాల్సిందే న్యూస్ పేరుచెప్పి  ప్రతీ చెత్తా  మన బ్రెయిన్స్లో కూరేస్తారు.   ఇప్పుడు ఈ చెత్త న్యూస్ పుణ్యమా అని బుర్రలు చెత్తకుప్పలు అవుతున్నాయి  

మన పిల్లలకి  చదువు  ఏం ఎక్కడం లేదు. పదేళ్లు చదువుకున్నా  ఇంగ్లీషులో ఒక్క వాక్యం తిన్నగా రాయలేరు. వీడియోలు చూడ్డమే తప్ప కాయితం చదవలేరు. చదివి  చరిత్ర తెలుసుకోలేరు    ఒకప్పుడు చరిత్ర పుస్తకాల్లో చదివి తెలుసుకునేవారు ఇప్పుడు సినిమాలు చూసి తెలుసు కుంటున్నారు. మీడియా కంపెనీల పుణ్యామా అని ఉపాధ్యాయులు, శాస్త్రవేత్తలు పండితులు  అందరూ పక్కకి పోయి ఈ రుద్దుడు బాబులు (సెలబ్రిటీస్)  రాజ్యమేలుతున్నారు.   విద్య నాణ్యత విద్యాసంస్థల మీద సమాజం నాణ్యత మీడియాకంపెనీలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 


Warum sind unsere Nachrichten schief?

Schauen Sie sich den Sohn dieses Helden an. Wissen Sie, wie viel dieses Hemd kostet? Schock, wenn Sie es wissen! Kennen Sie den Preis dieses Heldenschuhs? Wenn Sie es wissen, Du wirst einen Herzinfarkt bekommen. Schauen Sie sich die Tochter dieses Helden an. Wissen Sie, wie viele Ehen sie hat? Wissen Sie, was der erste Mann macht? Wissen Sie, warum die zweite Mann geschieden wurde? Das sind unsere Nachrichtentitel. Alle Nachrichten sind sensationell und alle Titel sind übertrieben. Ob eine Schauspielerin oder die Tochter eines Schauspielers einen neue Unterwäsche  oder neues Höschen kauft, oder es zerrissenen ist, oder wann Sie wegläuft mit einem Mann oder heiratet oder sich scheiden lässt, alles ist eine sensation.


Die Nachricht war damals nüchtern. Das gab es auf jeden Fall. Deshalb waren Nachrichten früher ein Zeichen von Respekt und Vertrauen. Nur wenn es das richtige Thema gibt, werden die Nachrichten und der richtige Titel angegeben. Und heute ist jede frivole Sache eine Neuigkeit. Die Nachrichten kommen mit schiefen Titeln über persönliche Angelegenheiten, Spekulationen über dunkle Angelegenheiten und Satiren. Die Überschrift hat nichts mit den Nachrichten zu tun. Nach den Videos nahmen die Witze zu. Unsere Nachrichten haben sich völlig verändert.


Der Grund dafür ist der Werteverfall im Journalismus. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Der Junge hat keine Kenntnisse, möchte aber einen Sitz im IIT. Das Mädchen ist nicht teilnahmeberechtigt, möchte aber einen Sitz in der MBBS. In den Coaching-Zentren reiben sie sie. Ein Narr muss eine Berühmtheit sein. Das ist das Problem hier. Aber in den Coaching-Zentren werden nur diejenigen trainiert, die zum Training gekommen sind, d. h. diejenigen, die kein Talent haben. Das ist nicht falsch. In den Medienunternehmen wird das Talent auf den Platz gesetzt und an die Öffentlichkeit gerieben. Aus diesem Grund werden die Nachrichten verdreht.


తనకు మానుకుని .... మనసున్న స్త్రీ

ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక గ్రంథ రచయిత్రి నిమ్మగడ్డ వరలక్ష్మి

 


సాటివాడికి సాయపడడం  లో జీవితానికి అర్థం  ఆనందం వెతుక్కునే వారు ధన్య జీవులు. అలాటివారు చరిత్ర పుటలలోనే కాక సాటివారి హృదయాలలో నిలిచిపోతారు.  ఆకోవకి చెందినవారే శ్రీమతి నిమ్మగడ్డ వరలక్ష్మి.  ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక   గ్రంధాలను రచించడం అనువదించడం ఈమె కు హాబీ . ఉమాసహస్రం ,  రామ కృషుని ఆంతరంగిక శిష్యులు , స్వామి జ్ఞానానంద , సంక్షిప్త  వచన సుందరాకాండ  వంటి పెద్ద సంస్కృత  గ్రంథాలను ఈమె తెలుగులోకి అనువదించారు.    దేశవిభజనకు ముందు తరువాత ఆర్ ఎస్ ఎస్ వారు చేసిన సేవను వివరించే  న పూల్ చడే న దీప్ జలే  హిందీ పుస్తకాన్ని  తెలుగు లోకి అనువదించారు.   


60 దాటినా ఒక పక్క  రచనలు చేస్తూ  రహదారులపై గుంతలు  పూడుస్తూ  సామాజిక సేవ చేస్తూ  ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు వరలక్ష్మి .   ఈ మధ్య వరలక్ష్మి పూణే సందర్శనకు వెళ్లి నప్పుడు ఒక హోటల్ లో బసచేశారు . ఆ హోటల్ లో భాగ్యశ్రీ  అనే ఒక స్త్రీ సేవకురాలిగా పనిచేస్తున్నారు. భాగ్యశ్రీ బహుభాషి  ఆమె హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ మరియు మరాఠీ మాట్లాడుతుంది.  భాగ్యశ్రీ  గది  శుభ్రం చేయడానికి  వచ్చినప్పుడు  భాగ్యశ్రీ  ప్రతిభను తెలుసుకుని  సత్కరించి కొంత డబ్బు ను ఆమెకు బహుమతిగా ఇచ్చారు     అందుకుగాను వరలక్ష్మి గారు తన  పర్యటనలో కొంత భాగాన్ని రద్దుచేసుకోవాల్సి వచ్చింది.గొప్ప  ధార్మిక రచనలు చేయడమే కాక గొప్ప మనసున్న స్త్రీ వరలక్ష్మి. 

Wednesday, April 24, 2024

The story behind 599 marks

కులం గురించి   మనం పట్టించుకున్నంతగా ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు. కులం అంటే మనం పడి చస్తాం. పి.  వి.  సింధు కులం ఏంటని ఇంటెర్నెట్ని వేటాడిన మూర్కులం మనం కాదా ?     మనకి మార్కుల పిచ్చి కూడా కులం పిచ్చిలా పట్టింది.  


జర్మనీ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న నా విద్యార్థిని  ఇలా అంది. "నేను ఎన్ని ఇంటర్వూస్ కి వెళ్లినా నా  గ్రేడ్ లు మార్కులగురించి ఎవ్వరూ అడగలేదు. "  కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒక విద్యార్థికి 599 మార్కులు వస్తే చెంకలుగుద్దుకునే వాళ్ళు మురిసి ముక్కలైపోయేవాళ్లు  చాలామంది ఉన్నారు. 


ఇన్ని మార్కులు ఏంసూచిస్తున్నాయి?

ఇన్ని మార్కులు వచ్చిన వారు మేథావులని  మన అభిప్రాయమైతే మనంత వెర్రివాళ్ళు , మూర్ఖులు ఎవరూ ఉండరు .ఆలోచన చేయండి    ఇన్ని మార్కులు గుడ్డి  చదువు ను సూచించడంలేదా ?  మనకి బుర్ర మందగించి  ఆలోచన నశించి  ఇలా తయారయ్యాం. మార్కులు మార్కులు అని చచ్చిపోతున్నాం  కానీ ఇన్ని మార్కులు వచ్చిన వాళ్లకి సామాజిక స్పృహ సున్నా ఉంటుంది. 


ఇన్ని మార్కులు ఇంకా ఏంసూచిస్తున్నాయి?

విద్యావ్యస్థలో లోపాన్ని ఖచ్చితంగా చూపిస్తున్నాయి. ఇంగ్లీషులో తెలుగులో , సైన్స్ లో వందకి వంద వెయ్యడానికి కుదరదు. ఒక్క స్పెల్లింగ్ తప్పులేకుండా ఒక్క సెంటెన్స్  స్ట్రక్చర్  తప్పులేకుండా రాయడం సాధ్యమేనా ?  కళ్ళుమూసుకుని దిద్దితే ఇలా మార్కులు వస్తాయి 


ఇన్ని మార్కులు ఇంకా ఏంసూచిస్తున్నాయి?

విద్యాసంస్థల ఫ్రాడ్ ని కూడా సూచిస్తున్నాయి. 


ఇన్ని మార్కులు ఇంకా ఏంసూచిస్తున్నాయి?

మార్కుల రేట్ రేస్ ని సూచిస్తున్నాయి.  

వందకి 90 మార్కులు వస్తే బాగా చదివేదానుకుంటారు, 99 మార్కులు వస్తే అద్భుతం అనుకుంటారు. వందకి వంద వస్తే ఫ్రాడ్ అనుకుంటారు. సౌదీ అరేబియాలో ఒంటెల వెనుక  పిల్లలని కట్టి ఒంటెల పందెం నిర్వహించే వ్యాపారులు గుర్తుకొస్తున్నారు  Niemand kümmert sich so sehr um die Kaste wie wir. In der Kaste fallen wir und sterben.   Sind wir nicht die Idioten, die im Internet nach der Sindhu-Kaste gesucht haben? Für uns ist der Wahnsinn der Marken auch wie der Wahnsinn der Kaste.

meine Studentin Vijaya , die in Deutschland arbeitet sagt . Egal wie viele Vorstellungsgespräche ich besucht habe, niemand hat mich nach meinen Noten gefragt.“ Aber hier gibt es viele Leute, die sich ärgern würden, wenn ein Schüler 599 Punkte bekommt.

Was zeigen diese Noten?

Wenn wir denken, dass diejenigen, die so viele Noten bekommen, Intellektuelle sind, dann ist niemand so verrückt wie wir. Denken Sie, deuten diese Noten nicht auf blindes Lernen hin? Wir sind so geworden, weil wir den Verstand verloren haben. aber diejenigen, die so viele Noten bekommen, haben kein soziales Bewusstsein.


Was bedeuten diese Zeichen sonst noch?

Es zeigt definitiv den Mangel an Bildung. Im Englischen, im Telugu und in der Wissenschaft ist es nicht möglich, 100.000 bis 100.000 zu erreichen. Ist es möglich, ohne einen einzigen Rechtschreibfehler und ohne einen einzigen Fehler im Satzbau zu schreiben? Wenn der Prufer kandidatblatter mit geschlossenen Augen korrigiert, erhalten Sie solche Noten.


Wenn Sie 90 von 100 Punkten erreichen, denken die Menschen, dass Sie gut gelernt haben, wenn Sie 99 Punkte erreichen, denken sie dass Sie hervorragend gelernt haben. Wenn 100 von 100 Punkten erreicht werden, denken die Menschen das es  ein Betrug ist. 

Monday, April 8, 2024

అప్పాజీ ప్రతిభ

     Appaji - a great ProdigyThe king of Kalinga had his message sent

for cabbages and carrots to be lent

There grows no legume of that sort

so he sent a message to Vizianagaram fort

 

when it was read out in the royal court

Appaji deliberately accepted to transport

That decision left the king puzzled

even the wise courtiers were dazed

 

 Because the journey is so long

but Appaji commissioned carts strong

They might think that he was crazy

but he is a real prodigy he's a strategy

 

The carriages are with soil filled

when seeds sown all were thrilled 

For the king it was a very little invest

when they reached ready was the harvest

 

Wow! Appaji - what a real prodigy

for every problem he has a strategy

Friday, March 29, 2024

కోట్ల వ్యాపారానికి తెర లేపిన ఫ్రెంచ్ ప్రతిభ

 


ఉన్నత విద్యకోసం, వ్యాపారం కోసం   విదేశీ భాషలు నేర్చుకుని తమ అవసరం తీర్చుకుంటారు  కొంతమంది . ఇంకొక్క మెట్టు ఎక్కి ఆ భాషలను ఇతరులకు బోధిస్తారు కొంతమంది. మరొక్క మెట్టు ఎక్కి విదేశీ కంపెనీలలో దుబాషీలగా  పని చేస్తారు కొంతమంది. ఆ పై మెట్టు  ఎక్కి రచనలు కూడా చేస్తారు కొద్ది మంది.  ఆ  అతికొద్ది మందిలో ఏ ఒక్కరో అత్యున్నత శిఖరం చేరి  ప్రపంచరికార్డు నెలకొపుతారు, ప్రతిభా పురస్కారాలను అందుకుంటారు దేశ విదేశాల్లో వ్యాపార వైజ్ఞానిక రంగాలలో జరిగే చర్చలలో సేవలందించి  ప్రతిభకు ఎల్లలు లేవు అని నిరూపిస్తారు. ఆ ఒక్క వ్యక్తే  వెంకట  పూలబాల. 


 తెలుగు మధ్య తగరతి కుటుంబంలో పుట్టి తెలుగు మీడియంలో చదువుకుని  భాష సోపానాలు ద్వారా ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించిన బహుభాషి  పూలబాల. 

ఫ్రెంచ్‎లో నవల రాసిన తెలుగు రచయత వెంకట్ పూలబాల. ఒక్క ఫ్రెంచ్‎లోనే కాక ఆరు విదేశీభాషలతో అత్యధికంగా పుస్తకాలు రచించిన ఎక్స్ ఫోనిక్ రైటర్‎గా పేరుతెచ్చుకున్నారు. ఈయన సాహిత్య ప్రస్థానం రెండు ప్రపంచ రికార్డులు నెలకొల్పేదాకా సాగింది. పూర్తి తెలుగులో ఒక్క ఇంగ్లిష్ మాట వాడకుండా  రెండు లక్షల యాభై  వేల  పదాలతో 1265 పేజీలు  అతిపెద్ద గ్రంధం  “భారతవర్ష”  ను అతి తక్కువకాలం ఎనిమిది  నెలల్లో రచించి పూలబాల  మొదటి ప్రపంచ రికార్డును సాధించారు.  ఈ టీ వీ పూలబాల “భారతవర్ష”  పై ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని రూపొందించింది. విద్యాశాఖామంత్రి చేతులమీదుగా రాష్ట్ర అధికార భాషా సంఘం వారి మాతృభాషసేవా శిరోమణి బిరుదు పొందారు.  రెండువందల ఇంగ్లిష్ సోనెట్స్ గల ఇండియన్ సోనెటీర్  అనే ఆంగ్ల పద్యకావ్యాన్ని   అతి తక్కువ కాలం, నాలుగు నెలల్లో రచించి రెండవ ప్రపంచ రికార్డు సాధించారు. అందుకుగాను ఆంధ్రప్రదేశ్ మీడియా అకాడెమీ పూలబాలకు మీడియా పురస్కారాన్ని అందజేసింది.    జపనీస్ లిపి పై పట్టు సాధించి జాపనీస్ లో పుస్తకం రాయడమే కాకుండా ఎస్ ఆర్ ఎం యూనివర్సిటీలో జపనీస్ భాషను బోధిస్తున్నారు. 


ప్రభుత్వ అనువాదకుడిగా    

ఫ్రాన్స్ తునిసియా జింబాబ్వేలతో పాటూ ఇతర దేశాల నుంచి ఫ్రెంచ్ శాస్త్రవేత్తలు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ రంగంలో సహజ వ్యవసాయం ద్వారా వచ్చిన విప్లవాత్మకమైన మార్పులను పరిశీలించేందుకు భారతదేశానికి వచ్చారు. అప్పుడు ఫ్రెంచ్ శాస్త్రవేత్తలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులతో సంభాషిచే సమయంలో అటు ఫ్రెంచ్ వారికి ఇటు తెలుగు వారికి వారధిగా నిలిచారు పూలబాల. ఈయన ఫ్రెంచ్‎ను తెలుగులోకి.. తెలుగును ఫ్రెంచ్‎లోకి అనువదించడానికి ప్రభుత్వ అనువాదకుడిగా తన సేవలు అందించారు. అగ్రి కల్చర్ రీసెర్చ్ మీద సరికొత్త విషయాలను తెలియజేయడానికి బెంగళూరులో జరిగిన ఒక అంతర్జాతీయ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. తన ఫ్రెంచ్ భాషతో  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి సేవలందించే అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారు. ఇదంతా పాత కథ 


బుర్కినా ఫాసో పశ్చిమ ఆఫ్రికా లో ఒక చిన్న దేశం. కానీ ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ పత్తి ని  పండించే దేశం. ఈ దేశం ఎప్పుడూ ముడి పత్తిని అమ్ముతూ ఉండేది.  ఇప్పుడు వస్త్ర పరిశ్రమకు కావలసిన దారాలు తయారుచేయాలని నిర్ణయించుకుంది. 


బుర్కినా ఫాసోకు భారతదేశంలో పూణేలో  ఉన్న గోద్రాజ్ అనే సంస్థను సలహా సాంకేతిక సహాయం కోసం సంప్రదించింది. ఈ సందర్భంలో ఫ్రెంచ్ అనువాదకుడు అవసరం పడింది  ఫ్రెంచ్  అనువాదం మరియు వాయిస్ ఓవర్ ద్వారా అంతర్జాతీయ వస్త్ర వ్యాపార అనుసంధానంలో పూలబాల ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాను. ఈ ఒప్పందంవిజయవంతంకావడంతో కొట్లావ్యాపారా నికి తెరలేస్తుందని వ్యాపారం నాది కానప్పటికీ చాలా సంతోషంగా ఉందని "ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి పంపి ఆనందించే శాస్త్రవేత్తలా ఎంతో ఆనందం గాఉందని" చెప్పారు. పూలబాల