Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Friday, June 30, 2023

Indian Sonneeters for Nobel Prize

 1910 లో  అతడు 156  బెంగాలీ భక్తి గీతాలని అందంగా అల్లేడు.   ఈ  బెంగాలీ కవితా సంకలనం 4 ఆగస్టు 1910న ప్రచురించ బడింది. ఆ భక్తి గీతాలనుండి 103 గీతాలను  తానే  స్వయంగా  ఇంగిలీష్ లోకి  అనువదించు కున్నాడు. 1912 లో ఇంగ్లాండ్ లో ఇండియన్ సొసైటీ దానిని ముద్రించింది. 1913 లో నోబెల్ ప్రైజ్ కొట్టాడు. తరువాత రక్తం కారేలా ఏడ్చాడు. స్విట్జర్లాండ్  సంస్థ ఆయన్నుఆదరించక పోతే అయన పేరు ఎవరికీ తెలిసి ఉండేది కాదు. ఆయన ఊరుపేరు లేని ఒక బెంగాలి కవి గా మిగిలిపోయి ఉండేవాడు.  ఆయన పేరు రబీన్ద్రనాథ్ ఠాగూర్.   


110 సంవత్సరాల క్రితం 1913 లో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గీతాంజలికీ నోబెల్ ప్రైజ్ పొందాడు. ఆపై వేలాది అభినందన టెలిగ్రాములు పొందాడు. (గీతాంజలి రచించినందుకు కాదు) ఆవిషయం ఆయనను కలచివేసింది. పెద్ద సభ, విందు ఏర్పాటు చేయబడింది. జనాలు బాగా వచ్చారు అందరూ సంతోషంగా తింటున్నారు. అతడి ముఖంలో సంతోషం లేదు. ఆ విషయం ఒక పాత్రికేయుడు ఠాగూర్ ని అడిగాడు "నాకు సంతోషం ఎలా కలుగుతుంది? ఇప్పుడు వచ్చే అభినందనలు అన్నీ నోబెల్ ప్రైజ్ కే కానీ నాకు కాదు. నా పద్యాలు ఎవరైనా చదివి అభినందిస్తే అప్పుడు నాకు ఆనందం కలుగుతుంది." అన్నాడు. 110 సంవత్సరాల తరువాత కూడా మనదేశం అలాగే ఉంది.


ఇండియన్స్ కి  తెలిసినది ఒక్కటే అవార్డులు వస్తే దండలు, పదవులు వస్తే దండాలు.  సాహిత్యం అక్కరలేని ఒక గొడ్డు మోతు సమాజం మనది.  ఈ మాట  ఎందుకన్నానో చివరిదాకా చదివితే తెలు స్తుంది. కాపీ కొట్టి అయినా సర్టిఫికెట్ , పైరవీల చేసైనా పదవులు,  ప్రాణాలు తీసయినా  డబ్బు ఇవే ముఖ్యం. 

ఠాగూర్ 103  రైమ్,  స్ట్రక్చరల్ సక్సషన్  లేని మామూలు పద్యాలు  వ్రాసారు, కానీ అవి చాలా అందంగా అత్యద్భుతంగా వ్రాసారు గురుదేవ్ ఠాగూర్ గొప్పవారని నేను ఒప్పు కుంటాను. ఆయన వ్రాసిన అన్ని పద్యాలు నేను చదివాను. చాలా అందంగా ఉంటాయి.   ఇండియన్ సొనెటీ ర్  నేను స్ట్రక్చరల్ సక్సషన్  రైమ్ఉన్న  200 సొనెట్స్ రాసాను. ఈ పద్యాలు కూడా అంతే అందంగా ఉంటాయి

కానీ చాలామందికి  ఠాగూర్ గీతాంజలి లో వ్రాసినవి 103 పద్యాలని తెలీదు, అవి బెంగాలీ భక్తి గీతాలని అంటారు. అది కూడా తప్పే అని తెలియదు. వాటిని ఆయనే  స్వయంగా ఇంగిలీషులోకి అనువదించుకున్నారని తెలియదు.  వాటిని ప్రోస్ పోయెట్రీ  అంటారని తెలియదు. దానికి Y. B. Yeats (ఈట్స్) అనే ఆంగ్లకవి ముందు మాట వ్రాసాడని తెలియదు. T. Strudge Moor స్ట్రడ్జ్ మూర్ అనే  బ్రిటిష్ కవి గీతాంజలిని నోబెల్ కమిటీకి నామినేట్ చేసాడని తెలియదు. ఏమీ తెలియకున్నా అవార్డులంటే, ఆకాశానికెత్తేస్తారు.  అందునా పాశ్చాత్యుల అవార్డులంటే చెప్పన క్కరలేదు.  

నేను వ్రాసిన సొనెట్స్ ఠాగూర్ వ్రాసిన గీతాంజలి పద్యాలు చదవకున్నా ఆయన  నోబుల్ ప్రైజ్ మాత్రమే చూసి ఆయన గొప్పవాడని చెప్పే వాళ్ళే . ఈ నాటికీ ఉన్న సమాజం మనది.  మనవాళ్లె  వరూ చదవరు. చదవలేరు.  డిగ్రీలు , పీజీలు  చేసిన వారిలో 90 శాతం మందికి చదువు లేదు.   మనవ్రాసినవి  అకాడెమీ లకి  చూపించి జబ్బలు తట్టుకుని మురిసిపోడమే  ఇప్పుడొప్పు  కుంటారా మనది గొడ్డుమోతు సమాజం అని?   

Thursday, June 29, 2023

Second World Record

 Sweet are the uses of writing. Writing gives pleasure while writing. It leaves behind great satisfaction after writing. Like any work of art the literary work gives happiness to many people around. Finally a good piece of literature remains in the history for ever. 


 

 

A Chance to win recognition and appreciation
A chance to win award
 
A chance to get a world record. 

A chance to be in the news for a positive reason


Indian Sonneteer gave me Immense pleasure while wirting.  I wrote 200 sonnets. Many renowned poets in the world have not written 200 Sonnets in life time.  Shakespeare ( 154 sonnets in life time) Robert Frost ( 100 poems in life time),  Enmunde Spencer ( 89 sonnets in life time) None of the Indian poets wrote 200 sonnets.  Apart from the number it is the quality of language , diversity of thought  depth of emotions and above all the uniqueness of the genre touches the soul. What is that uniqueness?  in one word it is Indianness.  

Writing gives an opportunity to realise the strength of your mind. 


T
Saturday, June 24, 2023

Solitary Sonneteer

Your gaze hast me beckoned

your smile hast me summoned

I know your call is the command

I decided to write without end

Andhra Pradesh Government Media Academy felicitating Indian Sonnetee


I opened my pen and looked around

Oh! this is a moorland with mob abound

 one can't expect garland in this moorland 

I sat alone in wilderness but my will isn't slackned


I'm a solitery sonneteer singing for brigand

for me, my mother's command is so fond

when mother makes my mind fecund

my spirit can not by mob  bludgeoned


I am certainly sonneteer solitary 

trust me my spirit is legendary Poolabala MBSS

This government knows how to honour a poor worker and a scholar.  జగన్ గారి ప్రభుత్వంపేద కూలీని, పండితుని ఒక్క రీతిని ఆదరిస్తున్నది.  తెలుగుని,  ఇంగ్లిష్ ని ఒక్క రీతిన ప్రోత్సహిస్తున్నది.   నాడు భారతవర్ష వంటి తెలుగు గ్రంధాలు వ్రాసి మాతృ భాషకి సేవ చేసినందుకు మాతృభాషా సేవాశిరోమణి తో సత్కరించారు. నేడు ఇండియన్ సోనెటీర్ అని 200 సొనెట్స్ గల ఆంగ్ల పద్య కావ్యం వ్రాసినందుకు గుర్తించి సత్కరించిన జగన్ ప్రభుత్వానికి నన్ను ప్రోత్సహించిన మా గురువుగారు కృష్ణంరాజుగారికి  మనః పూర్వక ధన్యవాదాలు.  


పేదవానికి పెట్టు పెద్దమనసు

దీనజనులను కాచు దొడ్డబుద్ధి 

పండితులనాదరించు పసిడిబుద్ధి 

నీ రాక రాష్టమునకు సర్వతో ముఖాభివృద్ధి. 


 Friday, June 23, 2023

Bowing to Dr.Sunil's Merit

 

Sunil Orchestra is not only familiar but also famous for the indubitable master singer who perfected the art of singing and touched the pinnacle of vocal beauty and won Nandi award for his mastery. 

Dr. Sunil sang the song తాళి కట్టు శుభవేళ with the most complex mimicry of several animals, birds and children, airplane announcements and chanting of vedic hyms. The master singer did it all by himself which S.P Balasubramanyam did it with help of mimicry artists. His voice still rings in my ears.  My heart urged me to salute to his merit. Such a  swet voice I have not heard. Such a great singer I have not met before. 

Prodigal daughters

18th June Sunday I was invited for a remarkable musical event that filled my heart with unparlalled pleasure of listening to the mellefluous  voice of  Sri Sisters, Rigvedam Padmasree and Krishnasree. 

Am Sonntag, 18. Juni, wurde ich zu einem bemerkenswerten Musikereignis eingeladen, das mein Herz mit unausgesprochener Freude erfüllte.  der wohlklingenden Stimme der Sri-Schwestern Rigvedam Padmasree und Krishnasree hat mein Herz zum Schmelzen gebracht. 

                               

Their voice is as mesmerizing as the songs they have selected. They  transported all the entire audience into sheer pleasure what to say about me, a father.  I was enthralled by the prodigal daughters. 

God has given me many children.

Ihre Stimme ist ebenso faszinierend wie die Lieder, die sie ausgewählt haben. Sie versetzten das gesamte Publikum in pures Vergnügen. Was soll ich über mich sagen, ich habe das Herz eines Vaters. Ich war von den verlorenen Töchtern fasziniert. Es ist eine Freude, ihrer Stimme zuzuhören und es ist ein Glück, sie zu ehren.

Tuesday, June 20, 2023

Distrubuting true Hppiness

అశ్లీల భాషతో, అసభ్య ప్రవర్తనని సంస్కృతిగా చేసి సినిమా వినోదం పేరుతో  ప్రాచీన  భాషని  ప్రాచీన సంస్కృతిని చంపి ఆధునికత పేరుతో ఆంగ్ల సంస్కృతి కి దాస్యాన్ని బలహీనతగా చేసి      *ఆదర్శవంతమైన మానవదుర్గుణాలని😁 హీరోయిజంగా చూపిస్తూ సమాజాన్ని ఎక్కడికో తీసుకు పోతోంది. 

Avec une langage grossier et un comportement indécent  au nom du divertissement, le cinéma tue la langue ancienne et la culture ancienne, et au nom de la modernité, il emmène la société quelque part en montrant *les vices humains idéaux comme de l'héroïsme et en faisant de l'esclavage à la culture anglaise une faiblesse.

Cinema is taking the society somewhere

With  foul language and indecent behavior  in the name of entertainment, cinema is killing the ancient language and ancient culture, and in the name of modernity Cinema is showing *ideal human vices as heroism.  Cinema is making Telugu people slaves to English language and culture. It is taking the society somewhere perhaps into slavery

                                 

సమాజం  ఉంచుకున్న స్త్రీ కాదు  అని  సభ్యమైన  భాషని వదిలి,  సవ్యమైన ఆలోచనలని  వదిలి,  పెడదారి పట్టిన సినిమాకి తెలియదు. శాంతికి , సభ్య ప్రవర్తనకి మంచి భాష  మంచి సాహిత్యమే నాంది.  ఈ విషయమ డబ్బులున్నవాడి బుర్రకి ఎక్కలేదు. ఎక్కి ఉంటే  చిత్తశుద్ధితో కళాదృష్టితో సినిమా సృష్టి జరిగేది. ధన వృష్టి కొరకు కామదృష్టి తో కమర్షియల్ సినిమాలు తీసి ప్రజల బలహీనతలతో, మతంలో పురాణాలతో చరిత్రతో ఆడుకుంటున్నారు.  తలకి హృదయానికి బంధం తెంచుకొని  బరితెగించి బతుకుతున్నారు. 

The movie, which left behind polite language and left behind decent ideas did not know that society is not its keep. It is true that good language and literature are the beginning of peace which is the stepping stone to the prosperity. This truth did not bother the rich man. It did not go up into his head. If it had gone up, he would make the film  with a sincere artistic vision. As of now cinema is playing with people's weaknesses, religion , puranas,  and history by making commercial movies with lust for money. cutting off the bond between the head and the heart the moneyed class is creating cheap and meaningless entertainment. 

అశ్లీల భాష అసభ్య ప్రవర్తన  సినిమాకి రెండు కళ్ళు.   అశ్లీల బాష, అసభ్య ప్రవర్తనను పట్టించుకోకుండా   దుస్తులు నాగరికంగా ఉంటే  చాలని చూపిస్తుంది  సినిమా.  ఆధునిక సినిమా ప్రజలని క్షోభపెట్టినట్టుగా మరేదీ క్షోభ పెట్టదు. సినిమా నటులకు తెర మీద డ్రామా నే అలవాటైపోయి వారి    నిత్య జీవితంలో కూడా అసభ్య వాగుడు పిచ్చి ప్రవర్తన ప్రభలిపోతున్నాయి. పుట్టగొడుగుల్లా మొలిచిన తెలుగు వెబ్ వార్తల పోర్టల్స్  వార్తల పేరుతో దొంగల్లా మన మొబైల్స్ లో, కంప్యూటర్స్ లో   జొరబడి మనుషుల మనసులని  అశాంతితో రగులుస్తున్నారు. 

Obscene language, indecent behavior, two eyes of the movie. The film shows that it is enough to dress modestly without paying attention to obscene language and indecent behavior. Nothing tortures peole like modern cinema. Film actors are used to obscene drama on the screen which percolates into their everyday life. That is why vulgar behavior is rampant actors like Naresh and Direcotrs like RGV. The Telugu web news portals that have sprung up like mushrooms are invading our mobiles and computers like thieves.  In the name of news and are raging in people's minds with restlessness.మనసుకి హత్తుకునే  శాస్త్రీయమైన  అందమైన  తెలుగు భాషలో వ్రాసిన భారతవర్ష మీ మనసు మైదానం పై వర్షమై కురుస్తుంది. మీ మనసులో ఆనందం పచ్చని పంటై పండుతుంది. భారతవర్ష చదివేదాకా కావ్యం చదవడానికి నవల చదవడానికి ఉన్న తేడా  తెలియదు, తెలుగులో నిజమైన మాధుర్యం  తెలియదు. ఆనందం  ఆకుపచ్చగా ఉంటుందని అసలే తెలియదు. 

Bharatvarsha  the biggest Telugu Novel  written with heart touching  beautiful  classical Telugu language.  It brings the showers of happiness on your mind plane.  Cultivates green happiness.  Many people asked what is the purpose of giving this novel free. My answer is it is distributing Happiness into society. 

పాండిత్యాన్ని పట్టించుకునే  వాడెవ్వడు? అన్నారు  ఉన్నారు ఎందరో మహానుభావులు. వస్తాడు తలకి హృదయానికి బంధం ఉన్న ఒక మహానుభావుడు. వస్తాడొక మహానుభావుడు తన అమృత హస్తాలతో సమాజానికి ఏదైనా చేస్తాడు. 

But who cares the society and people? This is a million dollor question. I believe that someday somebody , a great soul comes who is willing to lend support to the society with his golden hands. 


Monday, June 19, 2023

అనంతపురం లో భారతవర్షకు సన్మానం

విజయవాడలో నేను, అనంతపురం జిల్లాలో మారుమూల  పల్లె  గణిగెరలో వారు.  ఒక వైపు  ప్రయాణం 12 గంటలు. నేను వెళ్లలేకపోయినా సహృదయులైన,  మాతృ భాషానురక్తులైన  యువకులు రవిచంద్ర, వెంకటేష్  భారతవర్ష కావ్యాన్ని   భుజాల కెత్తుకొన్నారు.  తెలుగు మీద పూలవర్షం కురిపించారు. 


 ఈ నెల 17 వ తారీకున  (17th june 2023) మదర్ తెరిస్సా  విద్యా సంస్థల వార్షి కోత్సవం  సందర్భంగా  ప్రపంచ రికార్డు పొందిన తెలుగు గ్రంధాన్ని సభకి పరిచయం చేశారు.  అమ్మభాషని ఎందుకు వీడకూడదో  అన్న   నా సందేశాన్ని వినిపించి ఆ వీడియో ని పంపారు. నా మనసుని పులకరింపజేశారు. నా కళ్ళు తడిచేసారు.


వారికి వందనాలు. 

తెలుగు కి జేజేలు.Tuesday, June 6, 2023

సాహిత్యానికి దూరంగా నేటి యువత

 


ప్రస్తుత కాలంలో తెలుగు సాహిత్యాన్ని నేటి తరం యువత ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. నేడు తెలుగు చదవడం చాలా మంది పిల్లలకి తెలీదు. ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలల కారణంగా, అక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్ కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం. ఇంట్లోని తల్లిదండ్రులు ఉద్యోగాల్లో, కంప్యూటర్లు, సెల్ ఫోన్లతో కాలక్షేపం చేస్తూ పిల్లలకి కూడా అవే నేర్పిస్తున్నారు.

అంతే కాకుండా నేటి సినిమాలు కూడా తెలుగు సాహిత్యం విలువ తగ్గిపోవటానికికారణం. సినిమాల్లోని అసభ్యకరమైన పదజాలం, కార్యక్రమాలు పిల్లలపై, యువతపై ప్రభావం చూపుతుంది. గ్రంథాలయలు, తెలుగు భాష కీర్తికి సంబందించిన పుస్తకాలు కనుమరుగు అయిపోతున్నాయి. మన చరిత్రను, సాహిత్యాన్ని కాపాడుకోవాలి అంటే పద్దతిని మార్చుకోవాలి నిపుణులు చెప్తున్నారు.

https://telugu.news18.com/news/andhra-pradesh/vijayawada-present-generation-youth-now-literatures-andhra-pradesh-vijayawada-tvk-vtn-pah-1865962.html