Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Tuesday, March 30, 2021

వన శృంగారం - మొదటి భాగం

రాధ కృష్ణుల శృంగారం కలియుగంలో అత్యంత ఆదరణ పొందింది.“వనశృంగారం”అనే ఈ కావ్యంలో కలియుగ రాధకృష్ణుల వనశృంగారం హృద్యమైన కందపద్యాలతో, సరళమైన గద్యంతో అత్యంత శృంగారభరితంగా సాగుతుంది. ఇందులో నాయికి నాయకలు రాధా కృష్ణులు.  రాదాకృష్ణులను పోలిన జంటలు ఇంకా ఉన్నాయా? అంటే ప్రేమ ఆధ్యాత్మిక భావాల తో ఒకరికొకరు అంకితమైన జంటలు ఉన్నాయా?  


ఉన్నాయి,  నేను ఒక జంటను చూసాను. మీరు కూడా చూసే ఉంటారు. కృష్ణ స్ఫూర్తి నేటి యువకుల్లో ఎక్కువే.    కానీ రాధ స్ఫూర్తి అంత సులభం కాదు. రాధ అంటే భక్తి, ఆధ్యాత్మిక, శృంగార భావాల సమ్మేళనం. అటువంటి  రాధ  నేటికాలంలో ఉందా?  అసలు రాధ ఎవరు?


అసలు రాధ ఎవరో తెలిస్తే రాధ ఉందో లేదో తెలుస్తుంది.

రాధ లేదా రాధిక శ్రీకృష్ణుని ప్రియురాలు. కొందరు వైష్ణవులు రాధను శక్తి అవతారంగా భావిస్తారు. భారతదేశంలో రాధాకృష్ణులకు చాలా దేవాలయాలు ఉన్నాయి. రాధాకృష్ణులను ప్రేమకు చిహ్నాలుగా ఎంతోమంది కవులు, చిత్రకారులు కొన్నిశతాబ్ధాలుగా వర్ణిస్తూ, చిత్రీకరిస్తూనే వున్నారు.ఈమెకు రాధిక, రాధే, మాధవి, కేశవి, రాధేశ్వరి, కిషోరి,శ్యామా, రాధారాణి అని పేర్లు. ఆమె శ్రీకృష్ణుని శాశ్వత భార్య (అంటారు). శ్రీ కృష్ణుడిని రాధికా పతి అని రాధను యశోదానందన పత్ని అని పాటల్లో కూడా పాడతారు.

 రాధ వివాహం 12 ఏళ్లకు యశోద సోదరుడు ‘రాయన్-తో చేయబడిందని  బ్రహ్మవై వర్తక పురాణంలో చెప్పబడింది. శ్రీకృష్ణుడు యశోద నందనుడు అంటే కొడుకు.  నందనుడు తమ్ముడు ఎలా అవుతాడు? రాయనుడు శ్రీకృష్ణుని అర్ధవతారం అంటారు.  

శ్రీకృష్ణుడి అష్ట భార్యల పేర్లు చూస్తే (రుక్మిణి: శ్రీకృష్ణుడి మొదటి భార్య - విదర్భ యువరాణి, 2. సత్యభామ 3. జమ్వంతి 4. కాళింది 5. నాగ్రాజితి, కోసల యువరాణి 6. మిత్రవింద, ఉజ్జయిని యువరాణి  7. భద్ర, కేకేయ యువరాణి  8. లక్షన.) అందులో రాధ పేరు కనిపించదు.

కొంత మంది స్కాలర్స్ రాధ యోగమాయ చేత తన ఛాయని సృష్టించిందని  రాయనుడు ఆ ఛాయనే పెళ్లి చేసుకున్నాడని తదుపరి  బ్రహ్మదేవుడు బృందావనంలో రాధా కృష్ణుల వివాహం జరిపించాడని చెపుతున్నారు.

ఎక్కువమంది రాధాకృష్ణుల శృంగారం భౌతికమైనది కాదని వాంఛాతీతమైన ఆద్యాత్మికమైనదని చెపుతారు. జయదేవుడు గీత గోవిందంలో రాధను స్వాధీనపతికగా వర్ణించాడు. రాధమాధవుల రతిలో చెదిరిన తన అలంకరణను శ్రీకృష్ణునితో సరిచేయించుకుంటుంది. గీత గోవిందం భక్తి కావ్యం అనుకుంటారు    

గీత గోవిందం రాధా కృష్ణుల శృంగార కావ్యము. జయదేవుని గీతగోవిందంలో మొత్తం 83 గీతాలున్నాయి. ఇవి రాధాకృష్ణుల మధ్య ప్రేమను, విరహ వేదనను వర్ణిస్తాయి.

 అన్నమయ్య వ్రాసిన శ్లోకాల్లో కూడా ఆధ్యాత్మిక  శృంగార కోవలకు చెందిన  శ్లోకాలున్నాయి. అన్నమయ్య తాను పూజించే దేవుడిపై  శృంగారం వ్రాసాడు. జయ దేవుడు కూడా తానూ పూజించే కృష్ణుడిపై శృంగార కావ్యం వ్రాసాడు.

వనశృంగారం కూడా అటువంటిదే. 60 కంద ఉత్పలమాల పద్యాల సమాహారంవనశృంగారం విరహ,శృంగార గీతమాల.  

 భరతముని రచించిన నాట్య శాస్త్రంలో పేర్కొనిన ఎనిమిది రకాల నాయికలను అష్టవిధ నాయికలు అంటారు. వారు 1.స్వాధీనపతిక 2. వాసకసజ్జ.   3. విరహోత్కంఠిత  4. విప్రలబ్ధ,   5. ఖండిత   6. కలహాంతరిత  7.  ప్రోషిత భర్తృక        8. అభిసారిక. ఈ ఎనిమిది రకాల నాయికలు ఎనిమిది వివిధములైన మానసిక అవస్థలను సూచిస్తారు.

 “స్వాధీన పతిక..స్వాధీనుడగు భర్త గల నాయిక" ఈమెలోని ప్రగాఢమైన ప్రేమ, సుగుణాలకు భర్త పూర్తిగా ఆధీనుడౌతాడు. ఈ నాయిక నాయకునితో పాదాలకు పారాణిని గాని లేదా నుదుట తిలకం దిద్దుతున్నట్లుగా చూపిస్తారు. ప్రోషితము అనగా లేకుండుట. భర్త దూరదేశాల ఉన్నస్త్రీ ప్రోషిత భర్తృక. అష్టవిధ నాయికల్లో ఈమె కూడా​ ఒక కథా నాయిక. యశోద తమ్ముడు  అయనునితో వివాహమైన రాధ,  ప్రోషిత భర్తృక ద్వాపరమున కృష్ణునితో నెరిపిన శృంగార విహారములు వన శృంగారమునకాలంబన.

 రాధ వంటి భక్తి ఉన్న ఏ స్త్రీ అయినా రాధే. రాధ ఒక శక్తి , చైతన్య స్వరూపిణి.   ఈ కావ్యానికి స్ఫూర్తి రాధ.  రాధ వంటి ప్రోషిత భర్తృకలు కలియుగంలో చాలామంది ఉన్నారుఅందులో ఒకానొక రాధ కథ ఈ వన శృంగారం.

                                                          


అది సుందర కందరము  అచ్చటొక  వనము.  ఆహా !  ఏమీ వనము!   ఇది వనమా శృంగార సదనమా!     ప్రణయ భావనలకు  రూపమా    శృంగార దీపమా.  చింతా విదూర మంత్రమా. ప్రణయ జంత్రమా !   మానవ సృజనకు ఉత్కృష్ట రూపము వలె విలాస విహార  వినోద భావనలకు ప్రతిరూపము వలె  నున్న  ఈ  ఉద్యానము  మరో బృందావనము వలెనున్నది.  విస్తృత   పుష్ప పల్లవ  తృణ   నికుజ్జ  ద్వార  వృతిద్వార  స్త్రోత ,  దౌత, దాన ,  శిల్ప సౌందర్య కళా ఖండము వలె శోభిల్లుచున్నది 

సంధ్యాసమయమగుచుండెను. మలయానిలము తాకి మేను  పులకించుచుడెను. పికము తియ్యగా పాడుచుండెను బృందావనమునొక బంగారు చేలములు ధరించిన రాధ సంచరించుచుండెను.  స్వర్ణ భూషణములతో ఆమె బాహ్య సౌందర్యము వెలుగుచుండ  ఆద్యాత్మిక  సాహిత్య ఙ్ఞాన పరిపక్వతతో ఆమె అంతఃసౌందర్యము వెలుగు చుండెను. 

విరహోత్కంఠిత రాధా చైతన్యము పొంది ఉద్యాన వనమున  తన ప్రియుని కొరకు పొదరింట ఎదురుచూచు చున్నది. నా ప్రియుడు నను చేకొనగలడో లేడో యను ఆలోచనలు ఆమెను తట్టుచుండగా ఆ అలలపై తెప్పవలె తేలుచూ  వసుదేవసుతుడామె  మదిలో మెదిలెను.   

  

1.గోపాలుని  స్మరించుట 

. మదనా   సుందర  వదనా                            

మదకర  కలికిని, వలచిన మగువను  పట్టే         

వదలక  అంటుకు పోయిన   

విదురా  వరవా  సుదేవ  వందన  మిదిగో  

మదనా  (మన్మథా), సుందర  వదనా,  మదకర  కలికిని,  వలచిన మగువను, మత్తెక్కించే  మనోజ్ఞురాలగు,  ప్రేమించిన స్త్రీని,  పట్టే వదలక  అంటుకు పోయిన   ( లేవదీసుకు పోయి ) విదుర (సర్వము తెలిసిన ) వర (శ్రేష్ఠ ) వాసుదేవా , వందనమిదిగో. సుందరాకారా గోపాలా నిను వలచిన రుక్మిణీ దేవి వర్తమానము పంపుటతో నీవు  విక్రమముతో(heroically) ఆమెను అంటుకు (లేవదీసుకు ) పోయినావు.  వసుదేవ కుమార నీకు వందనము.

  2.సంధ్యాకాల వర్ణన 

. చంద్రో దయవే  ళనింగి  

చంద్రిక  లుకళక   ళనవ్వె  జంత్రము మోగే         

మంత్రము  గారమ  ణిరగిలె      

ఇంద్ర  కీలము తగలగ  ఈడే  రగిలే  

చంద్రోదయవేళ నింగిన జాబిలి  కళకళ నవ్వెను.  దూరము నుండి జంత్రము (వాద్యపరికరం) మంద్రము గా మోగేను.  ఇంద్ర  కీలము (మెరుపు )తగలగ నరములంగారము  రగిలి  రమణి   రాజుకొనెను.  మదన బాణము  తగలగ తవ  విరహేయని  రాధ  వేగుచుండెను.  

3.చెలియుడి గుణరూప విశేషములు 

క. వేషము జూడగ మెరుపే   

రోషము తోమే షగతియె  రేగుపొ  టేలే     

పేషణ జేసెను  బాధను

శేషముఁ జేసెద నునేను జీవిత మంతా

తెల్లని వస్త్రములతో మాటిమాటికి మీసము దువ్వు  అతడి వేషము జూడగ మెరుపే అనిపించును. రోషముతో  మేషగతి(అగ్ని)వలే రేగువాడు. పొటేలే  పేషణ (చూర్ణము)జేసెను బాధను. శేషముఁ జేసెద(అర్పణము జేసెద) నునేను నా  శేష ( మిగిలిన )జీవితమంతా. 

4.చెలియుడి గుణరూప విశేషములు 

.ఆజా నుబాహు డుపసిడి 

సాజా  తముక ల్గిసార  సారస మొలికే         

రాజాం  కుడుసా  హసికుడు          

బాజాల తోనను పరిగొను భాసుర ముగన్    

ఆజానుబాహు = పొడుగరి ; పసిడి సాజాతము (పోలిక ) కల్గి  ;  సార (గొప్ప)  సారస మొలికే  (చంద్రకళ తొణికిసలాడు)  రాజాంకుడు (చంద్రుని గుర్తుగాగల శివుడు)  సాహసికుడు; "బాజాల తోనను పరిగొను భాసుర ముగన్." రాధ మనసులో ఆలోచనలు ఆమె అలలులా ఎగిసి పడుతున్నా యి 

5.చెలియునితో శృంగార తపన 

 ఆజాను బాహు మానస  

చోరుడు రసికడు సఖుడు, చతురుడు నన్నే 

లుమగఁడు  నావల కాడే ,

ఉక్కుఛా తిననను గొని  ఊపును మరుడే.

మానసచోరుడు -మనసు దోచిన వాడు;  రసికుడు సఖుడు -శృంగారమును గ్రహించు ప్రియుడు ; చతురుడు నన్నేలు మగఁడు- తెలివైన మగడు ; వలకాఁడు = కాముకుఁడు libidinous man; ఉక్కు ఛాతిన, ననుగొని =నన్ను పరుండ బెట్టుకొని;  ఊపును, మరుడే =మన్మథుడే

6.కలికి విశ్వాస సంశయము 

క. ఏమో ఆతడే మురారి

ఏమో నేగో పికనని ఇంపుగ ననగా 

ఏమో యతడిని  నమ్మితి                       

నమో   గురుడత  డిమాట  నాతిచ రామీ

ఏమో ఆతడే మురారి  ఏమో నే  గోపికనని ఇంపుగ (ముద్దుగా) ననగా , ఏమో యతడిని  నమ్మితి , నమో   గురుడు (నమస్కారములచే పెద్దవాడు)   అతడిమాట  "నాతిచ రామీ" నమ్మవలెను. అనగా మనసులో  తనప్రియుని కృష్ణుడే  యని భావించిన రాధకు  ప్రియుని  నాతిచ రామీ  మాటలు స్ఫురణకువచ్చెను. 

 7.చెలియని రూపమును కని తాపము పొందుట  

. చీకటి పడుచుం డపడుచు    

వాకిట  నేనిల చివేచె వచ్చిన వాడే     

మాకిడి చూడగ రమణికి  మానము పొంగే 

ఆకలి చూపుల కుసొబగు లప్పన జేసే  

చీకటి పడుచుండ  పడుచు   వాకిటనే నిలచి వేచెను,  తెల్లని పంచె కట్టులో తన ప్రియుడు రానే వచ్చెను. వచ్చిన వాడే మాకిడి (దిగ్భ్రమ చెంది) చూడగ రమణికి  మానము  (చిత్తౌన్నత్యము, గర్వము) పొంగెను, అతడి ఆకలి చూపులకు  రాధ తన సొబగులు అప్పన చేసెను .  

8. చెలియ విరహతాప  ప్రభావము  

క. చీకటి పడుచుం డపడుచు    

పాకము కారే  టిపాప  పసిడం  దాలే        

 కాకను  పెంచగ  కాగెను  

 వాకయు సలసల, రగిలెను వాయువు జ్వాలై   

 చీకటి పడుచుం డపడుచు పాకము కారే టి పాప  పసిడం  దాలే ; కాక( వేడి)ను  పెంచగ  కాగెను  వాక (ఏరు) యు సలసల, రగిలెను వాయువు జ్వాలై  . అతిశయోక్తి  ప్రయోగము : శృంగార ప్రభావాన  వనము దరినున్న వాక కూడా వేడెక్కి సలసల మరిగినట్టు , వాయువు కూడా రగిలినట్టు వర్ణించబడింది . చీకటి పడుచుండ పడుచు డంబమంతా వెలిగెను  రమణి  కాగెను సలసల భూరి శృంగార గంగ పొంగగ మదిలో 

9.పారవశ్య ఉపసంహరణ 

 క. మోహము  కలిగెను  యవ్వన 

దాహము సహజము గపుట్టె దానిని  చూచే  

రాహితు చేయకు అబలకు   

మోహము సాహస మనకుర  మోజున కొనరా 

 మోహము  కలిగెను  యవ్వన  దాహము సహజముగ పుట్టె దానిని  చూచే  రాహితు, పలుచన లేక చీప్, చేయకు.  అబలకు మోహము సాహస మనకుర. స్త్రీలకు  కోరికలుండుట సాహసము అనక , మోజున కొనరా,  ప్రీతితో చేపట్టు 

10. ప్రణయ కాంత ప్రియునకు ఆహ్వానము  

 క.నీరా కకొరకు వేచితి    

రారా   రాధా మనోహ   రారవి కుంగే      

భారా  క్రాంత  ప్రణయి 

నీరా ధపిలిచె  నురార  నిరుపమ  వీరా 

11. ప్రణయ కాంత ప్రియునకు ఆహ్వానము

 నీరా కకై మ నోహరా 

వేచే నేసంధ్య లోరవి మసక బారే 

నుకనులు  కాయలు కాచెను

 రారా  మధుప   మైనన్ను గ్రోలర  వీరా!

రాధ పుష్పము. తన ప్రియుడు మధుపము. రవి మసక బార ఆమె తన మకరందమును  ప్రియున కర్పించు చున్నది.

12. ప్రియునకు కాంత ఉపదేశము

  క. చారిక  కోరిక తీరదు  

 తీరిక  చాలదు  అనకుర  ధీరుడ రారా

 చారిక సలుపును తీర్చర 

 తీరిక  మారదు రలోక  తీరిక అంతే 

చారిక (చెలి లేదా చెలికత్తె ) యొక్క కోరిక తీరదు , తీరిక  చాలదు  అనకుర  ధీరుడ రారా  చారిక సలుపును తీర్చర,  తీరిక  మారదుర  లోకతీరిక అంతే. లోకం కోసం రిత్తగా సమయ వృధా చేయక చెలి కోరిక తీర్చమని కొమరాలి కోరిక తెలుపుచున్నది  

శృంగార కౌతుకమును తెలియబరుచు  గీతాలు 

చారిక  కోరిక తీర్చగ రారా  తీరిక  చాలదు  అనకుర  ధీరా 

 చొరకొని రారా సరసా, సరసము విరసము చేయకు సూరా 

 హద్దులు మీరక ముద్దులు తీర్చర,  లౌక్యము నేర్చి లోకము

 నోర్చర,  పోరిక ఆపర  అపర సారంగధర వర సుకుమారా !

 హిరణ్య ధరుణ విరహిణి చరణ కింకిణులు నిను పలకరించగా   

 వసంత రాత్రి  రేరాణి పారాణి  నీపై విరితేనియలు చిలకరించగా 

చంద్రికలల్లిన చల్లనివేళ  మల్లె  పొదలలో అల్లరి చేయగ రారా  

మత్త జఘన యుగళాంతరమాద్రమయ్యె రా. మనోహర రారా 

స్వర్ణ వర్ణ శీర్ణ వలగ్నము శీఘ్రము గొన లగ్నమేలరా 

నరజాతికందిన సురసుఖమిది గొనరా ఇహపరమేలరా !!

 అర్థాలు : స్వర్ణ వర్ణ ( బంగారు రంగు ) శీర్ణ ( చిక్కిన) వలగ్నము ( నడుము) 

13.వరుని  శృంగార  చాతుర్యము 

క. వాగువ లెవరుని మాటలు     

సాగెను   రూపునె  లవంక సామజ  ఠీవిన్

సాగెను   డకఘా  టుకనుల     

లాగెను  పయ్యెద తలంత  లాహిరి  గమ్మెన్   

వాగు (సెలయేరు )వలె  వరుని మాటలు సాగెను . అతడి రూపు చూచిన నెలవంక (బాలచంద్రుడు)వలే నగుపించు ను.  సామజ ( ఏనుగు వంటి ) ఠీవితో అతడి నడక సాగెను. అతడి ఘాటుకనుల (ఎప్పుడు నా పయ్యెద పైనే యుం డును) నా పయ్యెదను లాగెను. నా తలంతాలాహిరి ( ప్రేమమైకము) గమ్ముకొనెను. 

14. వధువు సిగ్గిల్లి మోము దాచుకొనుట  (రాస క్రీడా విలాస ప్రారంభము)

  రూపసి యగుపతి నికాంచ 

 బుగ్గలు ఎర్రని గులాబి మొగ్గలు కాగా

 సిగ్గరి దాచెను మోమును  

 ఘాటుగ నాటిడు కనులకు చిక్కక రమణీ.

  ప్రియుని కంక్షా పూరిత నేత్రములు  చూచుచుండగా ఆమె సిగ్గిల్లి తన మోమును దోసిట దాచు కొనెను. 

15.   రాస క్రీడా విలాసము  వరుడు వధువును తాకుట 

క. అల్లన వీచుచు తెమ్మెర

మల్లెల  తావుల  నుతె చ్చి మోహము రేపెన్     

నుల్లము నూపగ రూపసి    

నల్లన  తీండ్ర  తొగాంచి నాభిక  మీటెన్ 

అల్లన వీచుచు తెమ్మెర ( మెల్లగా వీచుచున్న పిల్లగాలి) మల్లెల  తావుల  నుతె చ్చి మోహము రేపెన్  (మల్లెపూల సువాససనను తెచ్చి మోహమును రేపెను ) నుల్లము నూపగ ( మనసును ఊపగా )రూపసి +నల్లన (రూపశినల్లన ) అందగత్తెను మెల్లగా, తీండ్ర  తొగాంచి (కోరికతో చూసి) నాభిక  మీటెన్.  మల్లెల సువాసన మత్తె క్కించు  చుండగా ఆమె వంపుసొంపులను శృంగారేఛ్చతో కాంచి ఆమె నాభిని తాకెను.

16.   రాస క్రీడా విలాసము  వరుడు వధువును తాకుట 

క. అల్లన కురిసెను వెన్నెల 

చల్లగ  తనువం తతాక  జ్వాలలు రేగే       

జిల్లను చల్లని వేళన 

పిల్లను తీండ్ర  తొగాంచి పిరుదులు తాకెన్  

17. రాస క్రీడా విలాసము  వరుడు వధువును తాకుట 

క.నడుమును మీటుచు  నిలచెను

 నిడివిన  వెనుకగ మరుడై  నితంబి  నదిమెన్    

 అడుచుచు  అనుభవ  మందెను      

 కుడుచుచు  భోగము లనంద  కూతలు కూసే                                 

 నడుమును మీటుచు  నిలచెను.  నిడివిన ( నిలువుగా)  వెనుకగ మరుడై  నితంబి (పెద్ద పిరుదులు గల స్త్రీ) నదిమెన్  ( హత్తుకొనెను ) అడుచుచు  అనుభవ  మందెను.   కుడుచుచు  భోగము లనంద  కూతలు (రతికూజములు )కూసే. 

18. రాస క్రీడ పతాక స్థాయికి చేరుట 

 ఊయల  లూగెను అంగన

ఊయల లూగగ సువదన ఉరసిజ  మూగే

ఊపులు చూచిన వేడుక

కూకూ యంచూ సుఖముగ కూసెను పికమే

సైకత జఘనమును చూచి ఘాతమును పొంది ఆకర్షితుడైన ప్రియుడు ఆమెను వెనుకనుండి వాటేసు కొనెను.  అట్లు ఊయలలూగు చున్న రాధ స్తనములు లూగుచుండెను. ఆ ఊపులు చూచిన కోయిల వేడుకతో  కూసెను.  

19. రాస క్రీడ పతాక స్థాయికి చేరుట 

క. ఊయల  లూగగ మగనితొ 

కోయల  తియ్యం గకూసె కాంతుడు రేగే 

ప్రాయము   రతికూ జితములు  

కూయగ  తాపము నజాణ  కోకిల జారే

అట్టి చంద్రిక లలిమిన చల్లిని ఉద్యానవనమున ఒక చెంప పూపరిమళములు  మత్తెకిచుచుండగా మరొక చెంప ప్రేయసి అందములు మరులు గొలుపుచుండగా ప్రియునికి ఉత్తుంగ శృంగచలనము కలిగెను. వారి ఆలింగనములో విస్ఫులింగములు రేగి రతి కూజితములు వెలువడినవి. అదివిని కలతచెందిన  కోకిల  ఎగిరిపోయెను

20. శృంగార క్రీడకు కోకిల స్పందన 

 కోకిల జాణే నేమో

ఇంకను నిలచిన వలువలు  ఏమగు నేమో   

 కోకిల రేపగ  వరుడే

 రేకను కోరుచు  మరుడై రేగును ఏమో 

కోకిల జాణే నేమో? నిస్సందేహముగా కోకిల జాణే, అనగా నేర్పరి  అని అర్థం. ఏకాంతమునున్న ఏకాంతనూ కాంతుడు వీడడు అని సత్యమును గ్రహించి జరగబోవు శృంగారమును ఊహించి మనుజుల వలె మూర్ఖముగా నుండ పని ఏమని కోకిల తన ప్రియునికడకు ఎగిరిపోయెను.  

21.శృంగార క్రీడకు ప్రకృతి  ఆలంబన 

 క. తొలగెను కందము  నింగిన 

 వెలిగెను జాబిలి వరాల వెలుగే పరిచెన్ 

 నిలచెను  నెచ్చెలి చెక్కిట  

 కళకళ  బుగ్గల నుజూడ  కన్నులు  నిండే 

ఆకాశమున కందము అనగా మేఘము తొలగిపోగా జాబిలి  నిండుగా వెలిగెను . ఆ నిడుపున్నమి వెన్నెలలో ప్రేయసి నున్నని చెక్కిలి వెలిగెను. చక్కని చుక్క  అందమును వెన్నెలలో చూచుటనిన  ముఖమల్  గుడ్డపై ముత్యాలు పోసినట్టే  కదా !

22.శృంగార క్రీడలో వరుని కళ్లతో కవ్వించుట 

క. గిలిగిం  తలిడతాకి   సఖుడు   

 చెలిమే  నంతపు  లకించె చెలగకు  చములే 

 పిలిచిమ   దిరాక్షి  జూపెను 

 సలుపం   తకనుల సఖుడు సవరించె కానే  

గిలిగింతలిడెను ( రాధకు)   తాకగ   సఖుడు.    చెలి మేనంత  పులకించె చెలగ (ఉత్సహించు ) కుచములే.  పిలిచి మదిరాక్షి  జూపెను (ప్రియునకు)  సలుపంత కనుల ( కనులలో ).  సఖుడు సవరించె కానే ( కాను - నడుము ) అనగా అతడు నడుము తాకి ఆమె తాపము తీర్చెను.

23.శృంగార క్రీడలో వరునికి చిక్కక  మురిపించుట 

కలిగెను   ఎన్నడు  దెలియని 

గిలిగిం  తచెలువు  డుతాక గెలివిడి  హెచ్చెన్ 

వలపుగొ  నిపరుగు  లిడుచు     

చెలిరం  భోరువు  లుగుద్ద చెదిరే నంచల్  

గిలిగింత పడుచు , పడుచు పరిగెడుచున్నది. ఇట్లు  ప్రియునికి దొరకక పరిగెత్తుట శృంగార క్రీడా విశేషము. అట్లు వలపుగొని మోహముతో పరిగెత్తుచున్న రాధ వెన్నెలలో విహరించుచున్న ఒక రాయంచలను ఊరువులతో గుద్దుకొనగా రాయంచలు చెదిరినవి.   శృంగారమందు వారి దూకుడట్లున్నది  

(నేటి కాలమున యువతీ యువకులు శృంగారమనిన మైధునమనుకొనుచున్నారు. శృంగారము  మైధునము వేరు వేరు. Sex and Romance are different. శృంగారానికి పరాకాష్ఠ గిలిగింత. మైధునమునకు పరాకాష్ఠ  భావప్రాప్తి.   చూబించుట , చుంబించుట , తాకుట,  కౌగిలించుకొనుట ఇట్లు వలపును  తెలుపు చేష్ట లన్నియూ శృంగారమే. శృంగారము లలితము.  మైధునము విశృంఖలము పాశవికము.  స్త్రీ పురుషుల అంగములు వారిని నిలువనీయక పాశవికంగా మార్చును. దానికి పరాకాష్ఠ మైధునము.)

24.కవ్విం  చుకనుల   రాధను

 రాయం చలుచు  ట్టముప్పి  రిగొనిము రారే 

జారిన పయ్యెద గప్పుచు

వాలుగ చూచిన సుజాత ముంగిట నిలిచే" 

 రాధ తన జారిన పైటను కప్పుకొనుచూ వాలుకనులతో ప్రియుని కవ్వించుచున్నది  రాయంచలు ఆమెను చుట్టి  రక్షకవలయము వలే నిలచినవి, ఆదృశ్యము చూచినమురారిముప్పిరి గొనెను. సుజాత-మంచి వంశములో పుట్టిన స్త్రీ 

25.రాయంచల కూడి  వన శృంగార కేళి 

క. ముసిరిన మరాళ ములేకని    

కసిరిన  మురారి నిజూచి కాంతయు జడనే  

విసరుచు ముద్దుగ చూచుచు    

ముసిముసి  నవ్వున మురారి ముఖమును  కనెనే 

26.రాయంచల కూడి  వన శృంగార కేళి 

 ముసిరిన మరాళ ములుము 

 ద్దుగలగ మురారి నుఱుముచు నిలిచే 

మురిసిన మురారి విసిరిన 

వాల్చూ  పులువిరి  సినఎద  వీణను మీటే

ముసిరిన మరాళములు ముద్దుగలగ మురారి నుఱుముచు నిలిచే మురిసిన మురారి విసిరిన  వాల్చూపులు  విరిసిన   (అనఁగా  fully developed) ఎద వీణను మీటే. శబ్దాలంకారములు గ్రహించుటకు యధాతధంగా ప్రస్తుతించబడినది.

26. వన శృంగార చెలగాటము 

క. వనమున  పిట్టా పులుగులు 

మనమున రాధకు సఖులు మదనుని కెరుకే  

గునుపును చూడగ వేడుక  

తనువున   కలిగెత రితీపు తరుణిక నవ్వే 

వనమున  పిట్టా పులుగులు మనమున రాధకు సఖులు (అది)  మదనుని కెరుకే. అయిననూ అతడిని అడ్డగించిన  రాయంచల పై అలుకవహించెను.  అతడి గునుపు ( క్రీడా విలాసము, అలుక నటించుట)ను  చూడగ వేడుక.   అది వేడుక క్రీడే.  అది  చూచిన రాధకు  తనువున  కలిగె తరితీపు ( కోరిక  సలుపు ) తరుణిక నవ్వే అనగా అతడి అలుకను  చూచి  అంగన చక్కటి శరీర సౌష్టవం గల  రాధ  నవ్వుచుండెను. 

29. వన శృంగార చెలగాటము 

అంతట  మురళీ ధరుడా  

మెపిరుదు లపైచ రిచేను మెల్లగ ఊగే 

నుఉల్ల  ముచల్ల గపఱుగి

డెరమణి పిరుదుకొ  నుచుమరు  డామెను తరిమే   

అంతట  మురళీ ధరుడామె పిరుదులపై  చరిచేను.  మెల్లగ ఊగేను ఆమె ఉల్లము. చల్లగపఱుగిడె రమణి పిరుదుకొనుచు ( వెంటబడుచు )మరుడామెను తరిమే.

30.శృంగార చెలగాటమున  ప్రియురాలిని పిరుదుకొనుట 

 క. బ్రమరి పారరి ఇరువురు  

క్రమము గవెలిగె  నువనము  కౌముది హెచ్చే 

ద్రుమము లుగుప్పె   తావులు        

బ్రమర  ములాయి రివారు  బ్రామిక పెరిగే 

31. శృంగార చెలగాట హేలి 

 బ్రమరి పారగ  కొమరా 

లందెల ఘల్లన రవళిలు అంతట పాకే 

తుంటరి తుమ్మెద  తేనే 

కోరుచు  వంటరి రమణిని కొసరుచు సాగే 

బ్రమరి పారగ (చుట్టూ తిరుగగ) కొమరాలందెల ఘల్లన రవళిలు అంతట పాకే. వెన్నెల నిండిన వనమంతా ఆమె అందెల మోత అల్లుకొనెను. తుంటరి తుమ్మెద(రాధ ప్రియుడు, కాబోవు మగడు)తేనే కోరుచువంటరి రమణిని కొసరుచు సాగే.


32.శృంగారము పతాక స్థాయికి చేరి ముద్దుతో ముగియుట 

జవ్వని   చేరెను  కొలనుకు 

 మువ్వల మోతలు ముదముగ మురిపిం చంగా

సవ్వడి చేయక చల్లగ     

నవ్వుచు మురారి పిరుదుకొ నామెను  అందెన్   

33.చివరకు చేరెను  చిలుకలు  

కలువల కొలనును పెదాలు  కలుపగ పిలిచే 

వీణను మీటుచు గోపిక 

విభునకు ముద్దొక టొసగుచు వలపును తెలిపే   

జవ్వని   చేరెను  కొలనుకు మువ్వల మోతలు ముదముగ మురిపించంగా,  సవ్వడి చేయక చల్లగ  నవ్వుచు మురారి పిరుదుకొని  (వెంటపడి ) ఆమెను   అందెన్ ( పట్టుకొనెను) చివరకు  చిలుకలు  కలువల కొలనును చేరినవి   గోపిక వీణను మీటుచు పెదాలు కలుపగ పిలిచి.  విభునకు ముద్దొక టొసగుచు వలపును తెలిపే.  ఇట్లు వలపును తెలుపు చర్యలన్నియు శృంగారమనబడును. రాధాకృష్ణుల తమ వలపును  శృంగారమట్లు  ముగిసిన పిదప  రాధ తన మానసమును విశిదపరిచెను.   


34  సీ.  కోరికి లొలికించు  కన్నులు కన్నులు 

మురిపించి ఇచ్చేటి ముద్దు ముద్దు 

సరసమా డునపుడు  సమయము సమయము 

వలకాని  పలుకుల వలపు వలపు

ప్రేయసి  నిముద్దిడు  పెదవులు పెదవులు 

జతగాడు  చూపించు  జగము జగము 

అభికుని సరసన   హాసము హాసము 

పరిణేత  తోడిదే బతుకు బతుకు

   

                                                            Romance is so delicate. 

Monday, March 29, 2021

Seductive poetry


1. Ode to Her divine beauty - Sonnet


O dainty damsel, thou beauty of spring's flower   A

Nature hast thou bedecked for man's pleasure       B

From whose unseen presence I draw power          A       3


Tender stem beautiful petals  golden pollen,           B

Smiling angel! thou art  the source of my creation C

Thy charms are nothing less than Helen                  B      6


we were winged creatures in previous birth,         C

Each loved hue, odor and the touch of the other     D

For the divine tryst we are back on the earth           C       9


Come on let's dash ahead in the golden chariot       D

Of my benumbing motifs of seductive poesy          E

thou surrender in stupor of my love  I opiate           D      12


In the rhythm of my poesy thy beauty survive         E

In the motif my verse thy spirit of love revive       E    14 lines


2. Eternal Words ( sonnet)       

AA BB CC    Coupled rhyme

Can I kiss thee on thy rosy cheeks?

Thou art more lovely and more charming:

 My heart shakes when I see your peaks,

And your amorous looks are more alarming;  4


Your beautiful eyes are perversely magnetic 

you slender waist in saree is provocative;

When I  see your deep navel I get frantic  

Your full figured curves are so seductive     8


But thy inner beauty I should not miss

Nor indulge in fun at the expense of love 

Nor shall I lose the eternal bliss for a kiss,

When I know words can love better show     12


we know immortal joy the words of  love bring

let us speak dainty words until death bells ring    14


3.  Where Love Abounds   Alternate Rhyme  Heroic Sonnet  


Look, who am  I ?  How can I demand 

your love, unless you offer it to me willingly

when you read  my verses then can I command

your love by filling emotions overwhelmingly 4


If thou art had pure pleasure

In reading my purest thought

you felt my heart in full measure

You caught my mind no doubt 8


when your body is tired after day's labour

when your tired mind lost its focus 

you can your heart in my verses harbour

my verses you relax and remove the ruckus 12


They lift your spirits from dark depths

Our friendship grows by leaps and bounds

In endless happiness you visit the heaven's breadths

our  souls unite with passion  where love abounds  16


Where love is nothig physical 

It may look strange and quizzical 18Butterfly   (Limerick ) 

There once lived a fair lady shy

She never thought she'd love a guy 

Until she touched his hand 

which was a magic wand

She never knew she'd be a butterfly  


Limerick by Edward Lear

There was an Old Man with a flute,

A serpent ran into his boot;

But he played day and night,

 Till the serpent took flight,

And avoided that man with a flute.


4. She's my Zither  (AA BB rhyme) Heroic Sonnet

Spring shows splendid colours 

resembling the smiles of  strollers

so beautiful is the sight of rare flowers

my mistress has more charming powers 4


There I see snow covered mountains

Here she sees  dancing fountains

In winter we walk hand in hand 

She smiles like a musical band 8


The trees are full of cold frost 

They in my darling's eyes defrost 

I see brown leaves and dying grapes

They are surely the autumn's drapes 12


There are no purple flowers around

She's the flower with beauty crowned 

Like a bumble bee I go round and round

her beautiful rosy lips in honey abound  16

The pale autumn we colour together

I bend her like bow and play zither   18


5. Nymphette  ( Heroic Sonnet ) 

O belle petite nymphette

tu es la foudre du ciel

ton charme mon coeur défaite

mon désir n'est pas superficiel  4

Leda by Davinci  creeper cover by poetau bord du lac tu t'assois sur un rocher

la verdure de la forêt sourit dans le jour

en te voyant mon cheval pas marcher

J'ai arrêté mon cheval pour le séjour  8


Des collines et des arbres a l'entour

d'où tu es venu sur terre bel ange

Voila   siffle la brise de l'amour

ta beauté fait bouillir mon sang  12


Je trouve entre tes cuisses un cygne

si vous êtes gentil avec l'oiseau blessé

entre tes grosses cuisses je signe

J'aimerais être le cygne je suis empressé.  16


pendant le cygne ton corps regir

impatient je me brûle en désir 18 


6.Hurrah to Cutie ( Sonnet) 

Cutie is a small-town girl

She has a pair of plaits that curl

She is born in the month of May

She doesn’t care what people say

 

Her eyes are dark as clouds                   

Her two big globes jump like hounds 

I see flashes of lightning in her  eyes        

They bite my soul until it cries


When I see her little red mouth

I am blown by wind from south

Her mouth feels like sweet little mango

I can’t stop until you do the tango

 

I want Cutie’s hand but I am so worried

I kept my little secret that I am married.   14
Cutie is a small town girl

She doesn’t care what people say

She has a pair of pointed tits

we don’t worry about morals

Hurrah … to cutie and her tits

Her eyes are dark as clouds

I see flashes of lightning in her eyes

Her face is bright as moon

She has two big globes under her chin

Hurrah  to Cutie and her tits.


When you smell her red little mouth

You feel like sweet little mango

When her hot breath touches you

You feel like huddle duddle tango

Hurrah to Cutie and her mouth.


Cutie and I fell in love 

She is a flower girl 

I am a trumpeter

We don’t care the world

We have rendezvous 

we meet play and amuse

I begin with trills 

And play be pop and hard pop

Rampa papa rampa papa rampa papa

Hurrah … to cutie and her tits


 Take on me

Two moons for the eyes
Primroses in the cheeks
Red cherries for the lips
Jasmines shower in smiles

I lived in black and white world 
till I saw your beautiful colors

Radiant sun like face
Slender asparagus waist
Massive rotund hips
are like inverted cups

What do you bargain with  eyes?
What seas your dreams cruise?
When you throw attentive look
They surely shower hot cinders 


With sweet smiles you  bartered your heart 
Lucky!  I found the golden key of your heart
Sweet heart, let me play under the apple tree 
Let me go to the depth of your love lake 
Lest my life should be unjust and fake
Take on me and swing until the night shake


7. I lost my Pillow ( sonnet)

I bought a plum pillow. 

But I lost it. what a chance wow!

But I am glad, you know why?

Come on Chiquita  don't be shy 4


On this biting cold wintry night 

the pillow can't with this chill fight

When the night is deep and dire

 your red hot lips serve as fire  8


Day's checkered business affairs 

are tinkered with beautiful love affairs

before marriage I used to drink wine

but now each night is so divine 12


I am not so dumb to bank on pillow plumb

I chucked it as my passion made me numb. 14


8. You and I  ( sonnet)

you and I are two

but it is always not true

we are two by day

but made one by night in gay 4


you have a face and I have too

our faces are different hue

but heart has the same not two

We know that love is the clue 8


you have eyes  and I have too

they see  different things, true

They see each thing twice

Yet we are controlled like toys  12


Time and space to heart doesn't matter

yet we suffer cuz we're made up of matter 14


9. Love bees (Sonnet)

I am  yellow you are green

with sojourns in between

we wander day long in hills

And see and enjoy the thrills  4


we go to water falls I am black you are red

we hold our hands and together we tread

in sand and mud and in the rocky terrain 

No pain when we suddenly see the rain   8

 

We swim in water  you are fish I am foul

When I lift you up I see a soft  scowl

in your face and I lay you on the bank 

I smack on your nocks with all the knack 12


In the noon we walk in the sunflower field 

you are yellow I am yellow all is gold

the bees around you in trembling circles

you ran out to see the rambling squirrels 16


In the night, we rest in our room

we've no colours when we each other  groom 18


German Poem 


die süßen nächtlichen Freuden            

Ich entdecke in stillen Nächten            

in herzlicher Umarmung                     

ist Himmel Erkundung                       

freche Titten zarte Lippen                      

blaue Augen  weiche Wangen              

 rosiger mund ist wirklich rund             

Ich nehme in meinen Mund                   

Dann entzündet meine Lust                  

Ich sehe deine Brust                               

Ich habe liebe  Durst                              

Du bist in meinem Bett                          

Die Nacht ist immer Nett                        

Unsere Vereinigung ist größte Freude     

Ich kann immer finden auf der Erde      


10. Linda -  based on Adultério  - lauranell


Linda is slim and sexy

She is rich and seems happy

To a rich man she is married  

Ever since her life stopped 4


Her mate is a transporter

She is a noted reporter

She is not satisfied in marriage

For her marraige is a mirage 8


She meets her politician boyfriend 

On an interview that was to end

They got hooked up with each other

About marriage she no bother 12


Her family wants her attachment

with husband she has no contentment

They suggest old confinement

she wants new excitement 16


She has her fantasy fulfilled

She with her obsession thrilled

God never punished Linda

Sex He knows is the basic funda


People who got the kinda

But Linda know it was not a blunder 22 11. Ses cuisses  ( her thighs  - sonnet)                      

  comme des piliers d'ivoire                       

  ses cuisses peuvent arossoir                     

  les passions des hommes                          

 dans la poitrine, elle a des pommes    4        

 elle a une beau nombril et taille                  

elle s'allonge  en fauteuil et bâille                

mais ils ne sont rien devant eux                   

 tes cuisses brûlent les yeux      8                    

Oh! jolie quel caprice a ta tête emparée        

quel plaisir toute la nuit tu t'es engagé          

Elle aimes jouer avec les serpents                 

hommes avec serpents viennent à elle      12     

ils souffrent de la morsure de serpent          

mon coeur est coincé dans ses cuisses      14     

                 


12 Le changement                              

c'est entre la vie étrangement                     

ça  change la vie doucement                       

je suis mais habitué lentement                    

tout d'abord, c'est l'étouffement                   


plus tard, c'est le cœur - touchant               

c'est la vie qui change finalement                

 Il est apparu nu                                             

C'était petit j'ai vu                                          


c'était petit j'étais heureux                            

Il a augmenté, valeureux                                

 J'étais timide ou peureux                                                           

c'est vraiment précieux       12                            


est entré en moi, le changement                       

il est entré en moi doucement       14                    13. Happy birds

Happy birds don't weave their nests 

They bravely weave their lives 

Happy birds never flee but stand tests

They've the inner strength that drives

 

They belong to a high society

Where mating is a sacred ritual

They mate at will, without anxiety!

Happy birds are really spiritual.

 

They call the mate when they have the mood

they live in a society that has the liberty

They fly so high and mate in clouds without a feud

Far and high they fly because they have ability

 

With great mobility they are no longer shy 

Happy birds can even change their sky

 

 La belle dame avec merci


il est si jeune, il est très sûr                           He is so young. He is confident 

ses mots sont jeunes et mûrs                        His words are young and ripe

Il travaille avec des mots si beaux                He works with words so beautiful

Ce n'est pas un travail mais un jeu                It is not a work but a game

ses mots ne portent pas de vêtements           His words wear no clothes

ils dansent toujours en lui benoîtement         They  dance nude  in him blissfully

toute la journée il joue avec les mots             All day he plays with the words

la nuit, ils réveillent des animaux                   At night they wake up animals


il est le mois d'août                                           It is the month of august

sa poésie est charmante                                  His poesy is  charming

sa pauvreté est alarmante                                His  poverty is alarming

il souffre de la faim. les nuits dures                  He suffers hunger, hard nights 

sa solitude augmente sa froidure                     His loneliness  increases his chill

ses poèmes deviennent des colombes             His poems become doves

pour  voler voler voler                                       to fly fly fly


les  belles letters volent par la fenêtre               The beautiful letters fly through window

un ange qui aime les colombes                          An angel who love the doves

la nuit entre dans sa chambre                            In the night, enters his bedroom

chaque fois elle est entrée                                 Whenever she has entered

l'électricité a été coupée                                    The electricity has been cut

son corps doré a rayonné                                   Her golden body has radiated

elle a lu dans cette lumière                                She read in that golden light

elle lit les vers pendant qu'il dort                       She reads the verses while he's asleep

les poèmes juteux elle les admire                      The poems are juicy, she admires them.

elle porte la robe avec  boutons d'or                  She wears a dress with buttons of gold

le livre de poèmes sur la table il a mis               The book of poems on the table he put

chaque nuit elle venait quand il endormi           Every night she came as he was asleep


pour chaque vers, elle donne un bouton d'or    For each vers she gives a gold button

elle arrache sa robe quand le jeune dort           She plucks her robe when he sleeps

il écrit des poèmes doux et plus doux                He writes sweet and sweeter poems

le lendemain matin, elle voit plus d'or               The next morning she sees more gold

il il feint de dormir la nuit suivante                     He pretends to sleep the next night

il a vu  l'ange charmante                                     He saw the charming angel


le septembre le froid est sérieux                           The September the chill is serious

à minuit, il a ouvert les yeux                                  At midnight, he opened his eyes

elle a abandonné les boutons d'or                         She gave up off the buttons of gold

elle a maintenant, pas de robe d'or                       She has now, no dress of gold

il ne pouvait pas croire, ses yeux                          He could not believe, his eyes

l'entité nue lui a fait ses adieux                             The nude entity bid him farewell


c'est le mois de novembre                                     It is the month of November

elle lisait nue dans sa chambre                              She was reading naked in his room

son corps doré a rayonné                                       Her golden body has radiated

elle a lu dans cette lumière                                    She read in that golden light

le jeune homme restait encore pauvre                   The young man still remained poor

à sa personnalité c'est une épreuve                        to his personality it is a test

l'ange a donné tout son or pour ses poems            The angel gave all gold for his poems

le poète a rendu tout l'or pour son amour              The poet returned the gold for her love


il regarda son corps avec désir.                                 He looked at her body with desire

elle a senti que c'était un plaisir.                               She felt it was a pleasure

elle embrassa sur les livres.                                      She kissed on the books.         

il embrassa  sur ses lèvres                                         He kissed on her lips.   

les vers les unissent                                                  The verses unite them.           

 ils s'embrassent fort                                                 They hug each other hard


la chambre était somber                                          The bedroom was dark

ses seins sont concombres,                                     Her breasts are like cucumbers

elle l'a porté dans son monde                                  She carried him into his world

les seins sont roses et ronds                                   Her breast is rosy and round           

son derriere est demi-rond                                      Her back is half round                  

sur le lit lentment elle  l'a couchée                          She laid him slowly on bed

elle a doucement chuchoté                                     She softly whispered in his ear

elle a ouvert sa partie privée                                  She opened her part private

un doux parfum a enveloppé                                   Il a ses sens  intoxiqué

sa vulve chaude est  humide                                   Her vulva is hot and wet

la belle dame n'est pas timide                                 The beautiful lady is not shy

elle l'a guidé dans les parties intimes                     She guided him to the secret parts

elle est la belle dame avec merci                            She is a beautiful lady with merci


13.  Love wets the soul


In the garden of love she and I stroll 

In her dainty curves I droll 

The paths in the garden are labyrinth

We see heartwarming hyacinth

 

whose beauty blooms perennial

Her bosom bounces out her apparel 

Winter weather makes us sensual

The paths in the garden are floral

 

The primroses sway their heads in bower

The golden sunlight offers them a shower

The long tailed multi colored Macaws

The black and white but bold Magpies 

 

How we discover the joys of winter

By geysers great feelings of love enter 


14. Philosophy  (Sonnet)

 

How long can you melt

When I your depth felt

My love is no spiritual

My ache is for sure, actual

 

I don’t my lust for love flatter

Nor twist my lust but spatter

How long can you melt

When I your depth felt

 

Your body is untouched and tender

I wonder how you surrender

Let the night not sleep

See the fruit of love reap

 

To hell with the philosophy

I want to be the bumble bee  1415. Love fountain  ( sonnet )

Lotus eyes, lips corals, throat conch

Moon in face and butter in body

Your scent is sweet like a flower bunch

The swell of bosom your beauty embody

 

Beholder’s eyes inquire your curves

They churn my passions and burn my nerves    

Eros commands me to pull you abreast     

 In our sweet whispers your dress strips


Revealing your scent I caress your cute breast

We move to bed, your booty begs to be crushed

I drink honey from the love fountain

When we reach the summit of mountain 


16. The Man in the palace


The maid is still sweet in her forty

Her smile is charming and hearty   

The rich lord’s palace is lofty

His eyes seemed lustful and shifty

 

The maid works in the palace she has worries

She has hidden in her cheeks a pair of cherries

Her lotus eyes lovely gait his passions trigger

It’s winter he couldn’t stand the inner rigor

 

He led the buxom maid to the bed  

She lay on bed, with her legs spread

What she feared most has happened

The maid’s character was blackened  12

 

The next morning, she was still in the bed 

He said “I don’t need a maid, you are fired.”

She nodded her head and smiled 

“I am no more your boss.” He said  14

 

She nodded her head and kissed him too. 

Some men are human too they never woman subdue  18