Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Tuesday, March 30, 2021

వన శృంగారం - మొదటి భాగం

రాధ కృష్ణుల శృంగారం కలియుగంలో అత్యంత ఆదరణ పొందింది.“వనశృంగారం”అనే ఈ కావ్యంలో కలియుగ రాధకృష్ణుల వనశృంగారం హృద్యమైన కందపద్యాలతో, సరళమైన గద్యంతో అత్యంత శృంగారభరితంగా సాగుతుంది. ఇందులో నాయికి నాయకలు రాధా కృష్ణులు.  రాదాకృష్ణులను పోలిన జంటలు ఇంకా ఉన్నాయా? అంటే ప్రేమ ఆధ్యాత్మిక భావాల తో ఒకరికొకరు అంకితమైన జంటలు ఉన్నాయా?  


ఉన్నాయి,  నేను ఒక జంటను చూసాను. మీరు కూడా చూసే ఉంటారు. కృష్ణ స్ఫూర్తి నేటి యువకుల్లో ఎక్కువే.    కానీ రాధ స్ఫూర్తి అంత సులభం కాదు. రాధ అంటే భక్తి, ఆధ్యాత్మిక, శృంగార భావాల సమ్మేళనం. అటువంటి  రాధ  నేటికాలంలో ఉందా?  అసలు రాధ ఎవరు?


అసలు రాధ ఎవరో తెలిస్తే రాధ ఉందో లేదో తెలుస్తుంది.

రాధ లేదా రాధిక శ్రీకృష్ణుని ప్రియురాలు. కొందరు వైష్ణవులు రాధను శక్తి అవతారంగా భావిస్తారు. భారతదేశంలో రాధాకృష్ణులకు చాలా దేవాలయాలు ఉన్నాయి. రాధాకృష్ణులను ప్రేమకు చిహ్నాలుగా ఎంతోమంది కవులు, చిత్రకారులు కొన్నిశతాబ్ధాలుగా వర్ణిస్తూ, చిత్రీకరిస్తూనే వున్నారు.ఈమెకు రాధిక, రాధే, మాధవి, కేశవి, రాధేశ్వరి, కిషోరి,శ్యామా, రాధారాణి అని పేర్లు. ఆమె శ్రీకృష్ణుని శాశ్వత భార్య (అంటారు). శ్రీ కృష్ణుడిని రాధికా పతి అని రాధను యశోదానందన పత్ని అని పాటల్లో కూడా పాడతారు.

 రాధ వివాహం 12 ఏళ్లకు యశోద సోదరుడు ‘రాయన్-తో చేయబడిందని  బ్రహ్మవై వర్తక పురాణంలో చెప్పబడింది. శ్రీకృష్ణుడు యశోద నందనుడు అంటే కొడుకు.  నందనుడు తమ్ముడు ఎలా అవుతాడు? రాయనుడు శ్రీకృష్ణుని అర్ధవతారం అంటారు.  

శ్రీకృష్ణుడి అష్ట భార్యల పేర్లు చూస్తే (రుక్మిణి: శ్రీకృష్ణుడి మొదటి భార్య - విదర్భ యువరాణి, 2. సత్యభామ 3. జమ్వంతి 4. కాళింది 5. నాగ్రాజితి, కోసల యువరాణి 6. మిత్రవింద, ఉజ్జయిని యువరాణి  7. భద్ర, కేకేయ యువరాణి  8. లక్షన.) అందులో రాధ పేరు కనిపించదు.

కొంత మంది స్కాలర్స్ రాధ యోగమాయ చేత తన ఛాయని సృష్టించిందని  రాయనుడు ఆ ఛాయనే పెళ్లి చేసుకున్నాడని తదుపరి  బ్రహ్మదేవుడు బృందావనంలో రాధా కృష్ణుల వివాహం జరిపించాడని చెపుతున్నారు.

ఎక్కువమంది రాధాకృష్ణుల శృంగారం భౌతికమైనది కాదని వాంఛాతీతమైన ఆద్యాత్మికమైనదని చెపుతారు. జయదేవుడు గీత గోవిందంలో రాధను స్వాధీనపతికగా వర్ణించాడు. రాధమాధవుల రతిలో చెదిరిన తన అలంకరణను శ్రీకృష్ణునితో సరిచేయించుకుంటుంది. గీత గోవిందం భక్తి కావ్యం అనుకుంటారు    

గీత గోవిందం రాధా కృష్ణుల శృంగార కావ్యము. జయదేవుని గీతగోవిందంలో మొత్తం 83 గీతాలున్నాయి. ఇవి రాధాకృష్ణుల మధ్య ప్రేమను, విరహ వేదనను వర్ణిస్తాయి.

 అన్నమయ్య వ్రాసిన శ్లోకాల్లో కూడా ఆధ్యాత్మిక  శృంగార కోవలకు చెందిన  శ్లోకాలున్నాయి. అన్నమయ్య తాను పూజించే దేవుడిపై  శృంగారం వ్రాసాడు. జయ దేవుడు కూడా తానూ పూజించే కృష్ణుడిపై శృంగార కావ్యం వ్రాసాడు.

వనశృంగారం కూడా అటువంటిదే. 60 కంద ఉత్పలమాల పద్యాల సమాహారంవనశృంగారం విరహ,శృంగార గీతమాల.  

 భరతముని రచించిన నాట్య శాస్త్రంలో పేర్కొనిన ఎనిమిది రకాల నాయికలను అష్టవిధ నాయికలు అంటారు. వారు 1.స్వాధీనపతిక 2. వాసకసజ్జ.   3. విరహోత్కంఠిత  4. విప్రలబ్ధ,   5. ఖండిత   6. కలహాంతరిత  7.  ప్రోషిత భర్తృక        8. అభిసారిక. ఈ ఎనిమిది రకాల నాయికలు ఎనిమిది వివిధములైన మానసిక అవస్థలను సూచిస్తారు.

 “స్వాధీన పతిక..స్వాధీనుడగు భర్త గల నాయిక" ఈమెలోని ప్రగాఢమైన ప్రేమ, సుగుణాలకు భర్త పూర్తిగా ఆధీనుడౌతాడు. ఈ నాయిక నాయకునితో పాదాలకు పారాణిని గాని లేదా నుదుట తిలకం దిద్దుతున్నట్లుగా చూపిస్తారు. ప్రోషితము అనగా లేకుండుట. భర్త దూరదేశాల ఉన్నస్త్రీ ప్రోషిత భర్తృక. అష్టవిధ నాయికల్లో ఈమె కూడా​ ఒక కథా నాయిక. యశోద తమ్ముడు  అయనునితో వివాహమైన రాధ,  ప్రోషిత భర్తృక ద్వాపరమున కృష్ణునితో నెరిపిన శృంగార విహారములు వన శృంగారమునకాలంబన.

 రాధ వంటి భక్తి ఉన్న ఏ స్త్రీ అయినా రాధే. రాధ ఒక శక్తి , చైతన్య స్వరూపిణి.   ఈ కావ్యానికి స్ఫూర్తి రాధ.  రాధ వంటి ప్రోషిత భర్తృకలు కలియుగంలో చాలామంది ఉన్నారుఅందులో ఒకానొక రాధ కథ ఈ వన శృంగారం.

                                                          

సంధ్యాసమయమగుచుండెను. మలయానిలము తాకి మేను  పులకించుచుడెను. పికము తియ్యగా పాడుచుండెను బృందావనమునొక బంగారు చేలములు ధరించిన రాధ సంచరించుచుండెను.  స్వర్ణ భూషణములతో ఆమె బాహ్య సౌందర్యము వెలుగుచుండ  ఆద్యాత్మిక  సాహిత్య ఙ్ఞాన పరిపక్వతతో ఆమె అంతఃసౌందర్యము వెలుగు చుండెను. 

విరహోత్కంఠిత రాధా చైతన్యము పొంది ఉద్యాన వనమున  తన ప్రియుని కొరకు పొదరింట ఎదురుచూచు చున్నది. నా ప్రియుడు నను చేకొనగలడో లేడో యను ఆలోచనలు ఆమెను తట్టుచుండగా ఆ అలలపై తెప్పవలె తేలుచూ  వసుదేవసుతుడామె  మదిలో మెదిలెను.   

  

1.గోపాలుని  స్మరించుట 

. మదనా   సుందర  వదనా                            

మదకర  కలికిని, వలచిన మగువను  పట్టే         

వదలక  అంటుకు పోయిన   

విదురా  వరవా  సుదేవ  వందన  మిదిగో  

మదనా  (మన్మథా), సుందర  వదనా,  మదకర  కలికిని,  వలచిన మగువను, మత్తెక్కించే  మనోజ్ఞురాలగు,  ప్రేమించిన స్త్రీని,  పట్టే వదలక  అంటుకు పోయిన   ( లేవదీసుకు పోయి ) విదుర (సర్వము తెలిసిన ) వర (శ్రేష్ఠ ) వాసుదేవా , వందనమిదిగో. సుందరాకారా గోపాలా నిను వలచిన రుక్మిణీ దేవి వర్తమానము పంపుటతో నీవు  విక్రమముతో(heroically) ఆమెను అంటుకు (లేవదీసుకు ) పోయినావు.  వసుదేవ కుమార నీకు వందనము.

  2.సంధ్యాకాల వర్ణన 

. చంద్రో దయవే  ళనింగి  

చంద్రిక  లుకళక   ళనవ్వె  జంత్రము మోగే         

మంత్రము  గారమ  ణిరగిలె      

ఇంద్ర  కీలము తగలగ  ఈడే  రగిలే  

చంద్రోదయవేళ నింగిన జాబిలి  కళకళ నవ్వెను.  దూరము నుండి జంత్రము (వాద్యపరికరం) మంద్రము గా మోగేను.  ఇంద్ర  కీలము (మెరుపు )తగలగ నరములంగారము  రగిలి  రమణి   రాజుకొనెను.  మదన బాణము  తగలగ తవ  విరహేయని  రాధ  వేగుచుండెను.  

3.చెలియుడి గుణరూప విశేషములు 

క. వేషము జూడగ మెరుపే   

రోషము తోమే షగతియె  రేగుపొ  టేలే     

పేషణ జేసెను  బాధను

శేషముఁ జేసెద నునేను జీవిత మంతా

తెల్లని వస్త్రములతో మాటిమాటికి మీసము దువ్వు  అతడి వేషము జూడగ మెరుపే అనిపించును. రోషముతో  మేషగతి(అగ్ని)వలే రేగువాడు. పొటేలే  పేషణ (చూర్ణము)జేసెను బాధను. శేషముఁ జేసెద(అర్పణము జేసెద) నునేను నా  శేష ( మిగిలిన )జీవితమంతా. 

4.చెలియుడి గుణరూప విశేషములు 

.ఆజా నుబాహు డుపసిడి 

సాజా  తముక ల్గిసార  సారస మొలికే         

రాజాం  కుడుసా  హసికుడు          

బాజాల తోనను పరిగొను భాసుర ముగన్    

ఆజానుబాహు = పొడుగరి ; పసిడి సాజాతము (పోలిక ) కల్గి  ;  సార (గొప్ప)  సారస మొలికే  (చంద్రకళ తొణికిసలాడు)  రాజాంకుడు (చంద్రుని గుర్తుగాగల శివుడు)  సాహసికుడు; "బాజాల తోనను పరిగొను భాసుర ముగన్." రాధ మనసులో ఆలోచనలు ఆమె అలలులాఎగిసిపడుతున్నాయి 

5.చెలియునితో శృంగార తపన 

 ఆజాను బాహు మానస  

చోరుడు రసికడు సఖుడు, చతురుడు నన్నే 

లుమగఁడు  నావల కాడే ,

ఉక్కుఛా తిననను గొని  ఊపును మరుడే.

మానసచోరుడు -మనసు దోచిన వాడు;  రసికుడు సఖుడు -శృంగారమును గ్రహించు ప్రియుడు ; చతురుడు నన్నేలు మగఁడు- తెలివైన మగడు ; వలకాఁడు = కాముకుఁడు libidinous man; ఉక్కు ఛాతిన, ననుగొని =నన్ను పరుండ బెట్టుకొని;  ఊపును, మరుడే =మన్మథుడే

6.కలికి విశ్వాస సంశయము 

క. ఏమో ఆతడే మురారి

ఏమో నేగో పికనని ఇంపుగ ననగా 

ఏమో యతడిని  నమ్మితి                       

నమో   గురుడత  డిమాట  నాతిచ రామీ

ఏమో ఆతడే మురారి  ఏమో నే  గోపికనని ఇంపుగ (ముద్దుగా) ననగా , ఏమో యతడిని  నమ్మితి , నమో   గురుడు (నమస్కారములచే పెద్దవాడు)   అతడిమాట  "నాతిచ రామీ" నమ్మవలెను. అనగా మనసులో  తనప్రియుని కృష్ణుడే  యని భావించిన రాధకు  ప్రియుని  నాతిచ రామీ  మాటలు స్ఫురణకువచ్చెను. 

 7.చెలియని రూపమును కని తాపము పొందుట  

. చీకటి పడుచుం డపడుచు    

వాకిట  నేనిల చివేచె వచ్చిన వాడే     

మాకిడి చూడగ రమణికి  మానము పొంగే 

ఆకలి చూపుల కుసొబగు లప్పన జేసే  

చీకటి పడుచుండ  పడుచు   వాకిటనే నిలచి వేచెను,  తెల్లని పంచె కట్టులో తన ప్రియుడు రానే వచ్చెను. వచ్చిన వాడే మాకిడి (దిగ్భ్రమ చెంది) చూడగ రమణికి  మానము  (చిత్తౌన్నత్యము, గర్వము) పొంగెను, అతడి ఆకలి చూపులకు  రాధ తన సొబగులు అప్పన చేసెను .  

8. చెలియ విరహతాప  ప్రభావము  

క. చీకటి పడుచుం డపడుచు    

పాకము కారే  టిపాప  పసిడం  దాలే        

 కాకను  పెంచగ  కాగెను  

 వాకయు సలసల, రగిలెను వాయువు జ్వాలై   

 చీకటి పడుచుం డపడుచు పాకము కారే టి పాప  పసిడం  దాలే ; కాక( వేడి)ను  పెంచగ  కాగెను  వాక (ఏరు) యు సలసల, రగిలెను వాయువు జ్వాలై  . అతిశయోక్తి  ప్రయోగము : శృంగార ప్రభావాన  వనము దరినున్న వాక కూడా వేడెక్కి సలసల మరిగినట్టు , వాయువు కూడా రగిలినట్టు వర్ణించబడింది . చీకటి పడుచుండ పడుచు డంబమంతా వెలిగెను  రమణి  కాగెను సలసల భూరి శృంగార గంగ పొంగగ మదిలో 

9.పారవశ్య ఉపసంహరణ 

 క. మోహము  కలిగెను  యవ్వన 

దాహము సహజము గపుట్టె దానిని  చూచే  

రాహితు చేయకు అబలకు   

మోహము సాహస మనకుర  మోజున కొనరా 

 మోహము  కలిగెను  యవ్వన  దాహము సహజముగ పుట్టె దానిని  చూచే  రాహితు, పలుచన లేక చీప్, చేయకు.  అబలకు మోహము సాహస మనకుర. స్త్రీలకు  కోరికలుండుట సాహసము అనక , మోజున కొనరా,  ప్రీతితో చేపట్టు 

10. ప్రణయ కాంత ప్రియునకు ఆహ్వానము  

 క.నీరా కకొరకు వేచితి    

రారా   రాధా మనోహ   రారవి కుంగే      

భారా  క్రాంత  ప్రణయి 

నీరా ధపిలిచె  నురార  నిరుపమ  వీరా 

11. ప్రణయ కాంత ప్రియునకు ఆహ్వానము

 నీరా కకై మ నోహరా 

వేచే నేసంధ్య లోరవి మసక బారే 

నుకనులు  కాయలు కాచెను

 రారా  మధుప   మైనన్ను గ్రోలర  వీరా!

రాధ పుష్పము. తన ప్రియుడు మధుపము. రవి మసక బార ఆమె తన మకరందమును  ప్రియున కర్పించు చున్నది.

12. ప్రియునకు కాంత ఉపదేశము

  క. చారిక  కోరిక తీరదు  

 తీరిక  చాలదు  అనకుర  ధీరుడ రారా

 చారిక సలుపును తీర్చర 

 తీరిక  మారదు రలోక  తీరిక అంతే 

చారిక (చెలి లేదా చెలికత్తె ) యొక్క కోరిక తీరదు , తీరిక  చాలదు  అనకుర  ధీరుడ రారా  చారిక సలుపును తీర్చర,  తీరిక  మారదుర  లోకతీరిక అంతే. లోకం కోసం రిత్తగా సమయ వృధా చేయక చెలి కోరిక తీర్చమని కొమరాలి కోరిక తెలుపుచున్నది  

శృంగార కౌతుకమును తెలియబరుచు  గీతాలు 

చారిక  కోరిక తీర్చగ రారా  తీరిక  చాలదు  అనకుర  ధీరా 

 చొరకొని రారా సరసా, సరసము విరసము చేయకు సూరా 

 హద్దులు మీరక ముద్దులు తీర్చర,  లౌక్యము నేర్చి లోకము

 నోర్చర,  పోరిక ఆపర  అపర సారంగధర వర సుకుమారా !

 హిరణ్య ధరుణ విరహిణి చరణ కింకిణులు నిను పలకరించగా   

 వసంత రాత్రి  రేరాణి పారాణి  నీపై విరితేనియలు చిలకరించగా 

చంద్రికలల్లిన చల్లనివేళ  మల్లె  పొదలలో అల్లరి చేయగ రారా  

మత్త జఘన యుగళాంతరమాద్రమయ్యె రా. మనోహర రారా 

స్వర్ణ వర్ణ శీర్ణ వలగ్నము శీఘ్రము గొన లగ్నమేలరా 

నరజాతికందిన సురసుఖమిది గొనరా ఇహపరమేలరా !!

 అర్థాలు : స్వర్ణ వర్ణ ( బంగారు రంగు ) శీర్ణ ( చిక్కిన) వలగ్నము ( నడుము) 

13.వరుని  శృంగార  చాతుర్యము 

క. వాగువ లెవరుని మాటలు     

సాగెను   రూపునె  లవంక సామజ  ఠీవిన్

సాగెను   డకఘా  టుకనుల     

లాగెను  పయ్యెద తలంత  లాహిరి  గమ్మెన్   

వాగు (సెలయేరు )వలె  వరుని మాటలు సాగెను . అతడి రూపు చూచిన నెలవంక (బాలచంద్రుడు)వలే నగుపించు ను.  సామజ ( ఏనుగు వంటి ) ఠీవితో అతడి నడక సాగెను. అతడి ఘాటుకనుల (ఎప్పుడు నా పయ్యెద పైనే యుం డును) నా పయ్యెదను లాగెను. నా తలంతాలాహిరి ( ప్రేమమైకము) గమ్ముకొనెను. 

14. వధువు సిగ్గిల్లి మోము దాచుకొనుట  (రాస క్రీడా విలాస ప్రారంభము)

  రూపసి యగుపతి నికాంచ 

 బుగ్గలు ఎర్రని గులాబి మొగ్గలు కాగా

 సిగ్గరి దాచెను మోమును  

 ఘాటుగ నాటిడు కనులకు చిక్కక రమణీ.

  ప్రియుని కంక్షా పూరిత నేత్రములు  చూచుచుండగా ఆమె సిగ్గిల్లి తన మోమును దోసిట దాచు కొనెను. 

15.   రాస క్రీడా విలాసము  వరుడు వధువును తాకుట 

క. అల్లన వీచుచు తెమ్మెర

మల్లెల  తావుల  నుతె చ్చి మోహము రేపెన్     

నుల్లము నూపగ రూపసి    

నల్లన  తీండ్ర  తొగాంచి నాభిక  మీటెన్ 

అల్లన వీచుచు తెమ్మెర ( మెల్లగా వీచుచున్న పిల్లగాలి) మల్లెల  తావుల  నుతె చ్చి మోహము రేపెన్  (మల్లెపూల సువాససనను తెచ్చి మోహమును రేపెను ) నుల్లము నూపగ ( మనసును ఊపగా )రూపసి +నల్లన (రూపశినల్లన ) అందగత్తెను మెల్లగా, తీండ్ర  తొగాంచి (కోరికతో చూసి) నాభిక  మీటెన్.  మల్లెల సువాసన మత్తె క్కించు  చుండగా ఆమె వంపుసొంపులను శృంగారేఛ్చతో కాంచి ఆమె నాభిని తాకెను.

16.   రాస క్రీడా విలాసము  వరుడు వధువును తాకుట 

క. అల్లన కురిసెను వెన్నెల 

చల్లగ  తనువం తతాక  జ్వాలలు రేగే       

జిల్లను చల్లని వేళన 

పిల్లను తీండ్ర  తొగాంచి పిరుదులు తాకెన్  

17. రాస క్రీడా విలాసము  వరుడు వధువును తాకుట 

క.నడుమును మీటుచు  నిలచెను

 నిడివిన  వెనుకగ మరుడై  నితంబి  నదిమెన్    

 అడుచుచు  అనుభవ  మందెను      

 కుడుచుచు  భోగము లనంద  కూతలు కూసే                                 

 నడుమును మీటుచు  నిలచెను.  నిడివిన ( నిలువుగా)  వెనుకగ మరుడై  నితంబి (పెద్ద పిరుదులు గల స్త్రీ) నదిమెన్  ( హత్తుకొనెను ) అడుచుచు  అనుభవ  మందెను.   కుడుచుచు  భోగము లనంద  కూతలు (రతికూజములు )కూసే. 

18. రాస క్రీడ పతాక స్థాయికి చేరుట 

 ఊయల  లూగెను అంగన

ఊయల లూగగ సువదన ఉరసిజ  మూగే

ఊపులు చూచిన వేడుక

కూకూ యంచూ సుఖముగ కూసెను పికమే

సైకత జఘనమును చూచి ఘాతమును పొంది ఆకర్షితుడైన ప్రియుడు ఆమెను వెనుకనుండి వాటేసు కొనెను.  అట్లు ఊయలలూగు చున్న రాధ స్తనములు లూగుచుండెను. ఆ ఊపులు చూచిన కోయిల వేడుకతో  కూసెను.  

19. రాస క్రీడ పతాక స్థాయికి చేరుట 

క. ఊయల  లూగగ మగనితొ 

కోయల  తియ్యం గకూసె కాంతుడు రేగే 

ప్రాయము   రతికూ జితములు  

కూయగ  తాపము నజాణ  కోకిల జారే

అట్టి చంద్రిక లలిమిన చల్లిని ఉద్యానవనమున ఒక చెంప పూపరిమళములు  మత్తెకిచుచుండగా మరొక చెంప ప్రేయసి అందములు మరులు గొలుపుచుండగా ప్రియునికి ఉత్తుంగ శృంగచలనము కలిగెను. వారి ఆలింగనములో విస్ఫులింగములు రేగి రతి కూజితములు వెలువడినవి. అదివిని కలతచెందిన  కోకిల  ఎగిరిపోయెను

20. శృంగార క్రీడకు కోకిల స్పందన 

 కోకిల జాణే నేమో

ఇంకను నిలచిన వలువలు  ఏమగు నేమో   

 కోకిల రేపగ  వరుడే

 రేకను కోరుచు  మరుడై రేగును ఏమో 

కోకిల జాణే నేమో? నిస్సందేహముగా కోకిల జాణే, అనగా నేర్పరి  అని అర్థం. ఏకాంతమునున్న ఏకాంతనూ కాంతుడు వీడడు అని సత్యమును గ్రహించి జరగబోవు శృంగారమును ఊహించి మనుజుల వలె మూర్ఖముగా నుండ పని ఏమని కోకిల తన ప్రియునికడకు ఎగిరిపోయెను.  

21.శృంగార క్రీడకు ప్రకృతి  ఆలంబన 

 క. తొలగెను కందము  నింగిన 

 వెలిగెను జాబిలి వరాల వెలుగే పరిచెన్ 

 నిలచెను  నెచ్చెలి చెక్కిట  

 కళకళ  బుగ్గల నుజూడ  కన్నులు  నిండే 

ఆకాశమున కందము అనగా మేఘము తొలగిపోగా జాబిలి  నిండుగా వెలిగెను . ఆ నిడుపున్నమి వెన్నెలలో ప్రేయసి నున్నని చెక్కిలి వెలిగెను. చక్కని చుక్క  అందమును వెన్నెలలో చూచుటనిన  ముఖమల్  గుడ్డపై ముత్యాలు పోసినట్టే  కదా !

22.శృంగార క్రీడలో వరుని కళ్లతో కవ్వించుట 

క. గిలిగిం  తలిడతాకి   సఖుడు   

 చెలిమే  నంతపు  లకించె చెలగకు  చములే 

 పిలిచిమ   దిరాక్షి  జూపెను 

 సలుపం   తకనుల సఖుడు సవరించె కానే  

గిలిగింతలిడెను ( రాధకు)   తాకగ   సఖుడు.    చెలి మేనంత  పులకించె చెలగ (ఉత్సహించు ) కుచములే.  పిలిచి మదిరాక్షి  జూపెను (ప్రియునకు)  సలుపంత కనుల ( కనులలో ).  సఖుడు సవరించె కానే ( కాను - నడుము ) అనగా అతడు నడుము తాకి ఆమె తాపము తీర్చెను.

23.శృంగార క్రీడలో వరునికి చిక్కక  మురిపించుట 

కలిగెను   ఎన్నడు  దెలియని 

గిలిగిం  తచెలువు  డుతాక గెలివిడి  హెచ్చెన్ 

వలపుగొ  నిపరుగు  లిడుచు     

చెలిరం  భోరువు  లుగుద్ద చెదిరే నంచల్  

గిలిగింత పడుచు , పడుచు పరిగెడుచున్నది. ఇట్లు  ప్రియునికి దొరకక పరిగెత్తుట శృంగార క్రీడా విశేషము. అట్లు వలపుగొని మోహముతో పరిగెత్తుచున్న రాధ వెన్నెలలో విహరించుచున్న ఒక రాయంచలను ఊరువులతో గుద్దుకొనగా రాయంచలు చెదిరినవి.   శృంగారమందు వారి దూకుడట్లున్నది  

(నేటి కాలమున యువతీ యువకులు శృంగారమనిన మైధునమనుకొనుచున్నారు. శృంగారము  మైధునము వేరు వేరు. Sex and Romance are different. శృంగారానికి పరాకాష్ఠ గిలిగింత. మైధునమునకు పరాకాష్ఠ  భావప్రాప్తి.   చూబించుట , చుంబించుట , తాకుట,  కౌగిలించుకొనుట ఇట్లు వలపును  తెలుపు చేష్ట లన్నియూ శృంగారమే. శృంగారము లలితము.  మైధునము విశృంఖలము పాశవికము.  స్త్రీ పురుషుల అంగములు వారిని నిలువనీయక పాశవికంగా మార్చును. దానికి పరాకాష్ఠ మైధునము.)

24.కవ్విం  చుకనుల   రాధను

 రాయం చలుచు  ట్టముప్పి  రిగొనిము రారే 

జారిన పయ్యెద గప్పుచు

వాలుగ చూచిన సుజాత ముంగిట నిలిచే" 

 రాధ తన జారిన పైటను కప్పుకొనుచూ వాలుకనులతో ప్రియుని కవ్వించుచున్నది  రాయంచలు ఆమెను చుట్టి  రక్షకవలయము వలే నిలచినవి, ఆదృశ్యము చూచినమురారిముప్పిరి గొనెను. సుజాత-మంచి వంశములో పుట్టిన స్త్రీ 

25.రాయంచల కూడి  వన శృంగార కేళి 

క. ముసిరిన మరాళ ములేకని    

కసిరిన  మురారి నిజూచి కాంతయు జడనే  

విసరుచు ముద్దుగ చూచుచు    

ముసిముసి  నవ్వున మురారి ముఖమును  కనెనే 

26.రాయంచల కూడి  వన శృంగార కేళి 

 ముసిరిన మరాళ ములుము 

 ద్దుగలగ మురారి నుఱుముచు నిలిచే 

మురిసిన మురారి విసిరిన 

వాల్చూ  పులువిరి  సినఎద  వీణను మీటే

ముసిరిన మరాళములు ముద్దుగలగ మురారి నుఱుముచు నిలిచే మురిసిన మురారి విసిరిన  వాల్చూపులు  విరిసిన   (అనఁగా  fully developed) ఎద వీణను మీటే. శబ్దాలంకారములు గ్రహించుటకు యధాతధంగా ప్రస్తుతించబడినది.

26. వన శృంగార చెలగాటము 

క. వనమున  పిట్టా పులుగులు 

మనమున రాధకు సఖులు మదనుని కెరుకే  

గునుపును చూడగ వేడుక  

తనువున   కలిగెత రితీపు తరుణిక నవ్వే 

వనమున  పిట్టా పులుగులు మనమున రాధకు సఖులు (అది)  మదనుని కెరుకే. అయిననూ అతడిని అడ్డగించిన  రాయంచల పై అలుకవహించెను.  అతడి గునుపు ( క్రీడా విలాసము, అలుక నటించుట)ను  చూడగ వేడుక.   అది వేడుక క్రీడే.  అది  చూచిన రాధకు  తనువున  కలిగె తరితీపు ( కోరిక  సలుపు ) తరుణిక నవ్వే అనగా అతడి అలుకను  చూచి  అంగన చక్కటి శరీర సౌష్టవం గల  రాధ  నవ్వుచుండెను. 

29. వన శృంగార చెలగాటము 

అంతట  మురళీ ధరుడా  

మెపిరుదు లపైచ రిచేను మెల్లగ ఊగే 

నుఉల్ల  ముచల్ల గపఱుగి

డెరమణి పిరుదుకొ  నుచుమరు  డామెను తరిమే   

అంతట  మురళీ ధరుడామె పిరుదులపై  చరిచేను.  మెల్లగ ఊగేను ఆమె ఉల్లము. చల్లగపఱుగిడె రమణి పిరుదుకొనుచు ( వెంటబడుచు )మరుడామెను తరిమే.

30.శృంగార చెలగాటమున  ప్రియురాలిని పిరుదుకొనుట 

 క. బ్రమరి పారరి ఇరువురు  

క్రమము గవెలిగె  నువనము  కౌముది హెచ్చే 

ద్రుమము లుగుప్పె   తావులు        

బ్రమర  ములాయి రివారు  బ్రామిక పెరిగే 

31. శృంగార చెలగాట హేలి 

 బ్రమరి పారగ  కొమరా 

లందెల ఘల్లన రవళిలు అంతట పాకే 

తుంటరి తుమ్మెద  తేనే 

కోరుచు  వంటరి రమణిని కొసరుచు సాగే 

బ్రమరి పారగ (చుట్టూ తిరుగగ) కొమరాలందెల ఘల్లన రవళిలు అంతట పాకే. వెన్నెల నిండిన వనమంతా ఆమె అందెల మోత అల్లుకొనెను. తుంటరి తుమ్మెద(రాధ ప్రియుడు, కాబోవు మగడు)తేనే కోరుచువంటరి రమణిని కొసరుచు సాగే.


32.శృంగారము పతాక స్థాయికి చేరి ముద్దుతో ముగియుట 

జవ్వని   చేరెను  కొలనుకు 

 మువ్వల మోతలు ముదముగ మురిపిం చంగా

సవ్వడి చేయక చల్లగ     

నవ్వుచు మురారి పిరుదుకొ నామెను  అందెన్   

33.చివరకు చేరెను  చిలుకలు  

కలువల కొలనును పెదాలు  కలుపగ పిలిచే 

వీణను మీటుచు గోపిక 

విభునకు ముద్దొక టొసగుచు వలపును తెలిపే   

జవ్వని   చేరెను  కొలనుకు మువ్వల మోతలు ముదముగ మురిపించంగా,  సవ్వడి చేయక చల్లగ  నవ్వుచు మురారి పిరుదుకొని  (వెంటపడి ) ఆమెను   అందెన్ ( పట్టుకొనెను) చివరకు  చిలుకలు  కలువల కొలనును చేరినవి   గోపిక వీణను మీటుచు పెదాలు కలుపగ పిలిచి.  విభునకు ముద్దొక టొసగుచు వలపును తెలిపే.  ఇట్లు వలపును తెలుపు చర్యలన్నియు శృంగారమనబడును. రాధాకృష్ణుల తమ వలపును  శృంగారమట్లు  ముగిసిన పిదప  రాధ తన మానసమును విశిదపరిచెను.   


34  సీ.  కోరికి లొలికించు  కన్నులు కన్నులు 

మురిపించి ఇచ్చేటి ముద్దు ముద్దు 

సరసమా డునపుడు  సమయము సమయము 

వలకాని  పలుకుల వలపు వలపు

ప్రేయసి  నిముద్దిడు  పెదవులు పెదవులు 

జతగాడు  చూపించు  జగము జగము 

అభికుని సరసన   హాసము హాసము 

పరిణేత  తోడిదే బతుకు బతుకు

   

                                                            Romance is so delicate. 

Monday, March 29, 2021

Seductive poetry

30.Ode to Her divine beauty

Terza Rima  అనే మీటర్ లో నేను వ్రాసిన ఓడ్ చదివి ఆనందించండి. ఇటాలియన్ రచయిత డాంటే ఈ మీటర్‌ను "డివైన్ కామెడీ" లో ఉపయోగించారు.   ఓడ్ యొక్క ఉద్దేశ్యం సాధారణంగా గొప్ప విలువ  ఉన్నదాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం. గత జన్మలో నాకు ప్రియురాలు ఉన్నట్టు ఊహించుకొని వ్రాసినది. అనుభూతి ఎలావుందో తెలియజేయండి.  తప్పులు ఉన్న చెప్పండి దిద్దుకుంటాను.

to Her divine beauty


O dainty damsel, thou beauty of spring's flower   A

Nature hast thou bedecked for man's pleasure       B

From whose unseen presence I draw power          A 


Tender stem beautiful petals  golden pollen,           B

Smiling angel! thou art  the source of my creation C

Thy charms are nothing less than Helen                  B

we were winged creatures in previous birth,         C

Each loved hue, odor and the touch of the other     D

For the divine tryst we are back on the earth           C


Come on let's dash ahead in the golden chariot       D

Of my benumbing motifs of seductive poesy          E

thou surrender in stupor of my love  I opiate           D


In the rhythm of my poesy thy beauty survive         E

In the motif my verse thy spirit of love revive       E


29. Eternal Words ( sonnet)       

AA BB CC    Coupled rhyme

Can I kiss thee on thy rosy cheeks?

Thou art more lovely and more charming:

 My heart shakes when I see your peaks,

And your amorous looks are more alarming;


Your beautiful eyes are perversely magnetic 

you slender waist in saree is provocative;

When I  see your deep navel I get frantic  

Your full figured curves are so seductive


But thy inner beauty I should not miss

Nor indulge in fun at the expense of love 

Nor shall I lose the eternal bliss for a kiss,

When I know words can love better show


we know immortal joy the words of  love bring

let us speak dainty words until death bells ring   


28.  Where Love Abounds   Alternate Rhyme        


Look ,  who am  I  ?  How can  I  demand 

your love unless you offer it to me Willingly

when you read  my verses they can command

your love by filling emotions overwhelmingly


If thou art had pure pleasure

In reading my purest thought

you felt my heart in full measure

You caught my mind no doubt 


when your body is tired after day's labour

when your wounded heart lost its focus 

your dead mind can in my verses harbour

they trill melodies and remove the ruckus


They lift your spirits from dark fathomless depths

 Our beautiful friendship grows by leaps and bounds

 In endless happiness you visit the heaven's breadths

our  souls unite with passion  where love abounds


27. Butterfly   (Limerick ) 

There once lived a fair lady shy

She never thought she'd love a guy 

Until she touched his hand 

which was a magic wand

She never knew she'd be a butterfly  


Limerick by Edward Lear

There was an Old Man with a flute,

A serpent ran into his boot;

But he played day and night,

 Till the serpent took flight,

And avoided that man with a flute.


(There are five lines in a Limerick 1st 2nd and 5th lines must rhyme, 3rd and 4th rhyme together)

* Limerick must begin with " There was once"  The Limerick is the most well-known as Quintain.


26. She's my Zither  (AA BB rhyme)

Spring shows splendid colours 

resembling the smiles of  strollers

so beautiful is the sight of rare flowers

my mistress has more charming powers

There I see snow covered mountains

Here she sees  dancing fountains


In winter we walk hand in hand 

She smiles like a musical band

The trees are full of cold frost 

They in my darling's eyes defrost 


I see brown leaves and dying grapes

They are surely the autumn's drapes

There are no purple flowers around

She's the flower with beauty crowned Like a bumble bee I go round and round

her beautiful rosy lips in honey abound

The pale autumn we colour together

I bend her like bow and play zither


25. Nymphette

O belle petite nymphette

tu es la foudre du ciel

ton charme mon coeur défaite

mon désir n'est pas superficiel

Leda by Davinci  creeper cover by poetau bord du lac tu t'assois sur un rocher

la verdure de la forêt sourit dans le jour

en te voyant mon cheval pas marcher

J'ai arrêté mon cheval pour le séjour


Des collines et des arbres a l'entour

d'où tu es venu sur terre bel ange

Voila   siffle la brise de l'amour

ta beauté fait bouillir mon sang


Je trouve entre tes cuisses un cygne

si vous êtes gentil avec l'oiseau blessé

entre tes grosses cuisses je signe

J'aimerais être le cygne je suis empressé.


Il y a diluviennes au printemps.

pendant le cygne ton corps regir

tu es belle leda je me souviens

impatient je me brûle en désir

just put drop the poem in translator

24.Hurrah to Cutie and...

Cutie is a small town girl

She doesn’t care what people say

She has a pair of pointed tits

we don’t worry about morals

Hurrah … to cutie and her tits
Her eyes are dark as clouds

I see flashes of lightning in her eyes

Her face is bright as moon

She has two big globes under her chin

Hurrah  to Cutie and her tits.


When you smell her red little mouth

You feel like sweet little mango

When her hot breath touches you

You feel like huddle duddle tango

Hurrah to Cutie and her mouth.


Cutie and I fell in love 

She is a flower girl 

I am a trumpeter

We don’t care the world

We have rendezvous 

we meet play and amuse

I begin with trills 

And play be pop and hard pop

Rampa papa rampa papa rampa papa

Hurrah … to cutie and her tits


23. Take on me

Two moons for the eyes
Primroses in the cheeks
Red cherries for the lips
Jasmines shower in smiles

I lived in black and white world 
till I saw your beautiful colorsRadiant sun like face
Slender asparagus waist
Massive rotund hips
are like inverted cups

What do you bargain with  eyes?
What seas your dreams cruise?
When you throw attentive look
They surely shower hot cinders 


With sweet smiles you  bartered your heart 
Lucky!  I found the golden key of your heart
Sweet heart, let me play under the apple tree 
Let me go to the depth of your love lake 
Lest my life should be unjust and fake
Take on me and swing until the night shake


22. I lost my PillowI bought a pillow. I lost it, wow!

Deo gratias , you know why?

Come on Chiquita  don't be shy


Your presence is a perfume

So light that gives me delight

When the light is off the night

gets bright as your eyes invite 


On cold biting wintry nights 

I grow fond of your red hot lips

I press my lips against yours 

and lay hands around your neck

Cold nights become gold nights 


Day's checkered business affairs 

are tinkered with beautiful love affairs

before marriage I used to drink wine

but now each night is so divine 21. You and I 

you and I are two

but always not true

we are two by day

but one at night


you have a face 

and I have too

our faces are different

but heart is one


you have eyes

and I have too

they see  different

things  but feel same


you have your body

I have mine but b'ween  

us there is cement

the strong sentiment


In the day you've

your own space 

And I' ve my space

At night we've no space

between us we sink melt 

and mold into each other


20. Love bees

We walk down the fields 

we wander in jocund spirits

you are the girl in green 

I am the man in yellow
we go to water falls

I am black you are red

together we tread

in the rocky terrain 

in sand and mud 


We swim in water

You are fish I am foul

you get wet I get wet

I lift you up and you scowl


I lay you on the lonely bank 

you turn back and I smack 

on your nocks you are so knack

with a lustful look you attack


In the noon you are yellow 

we walk in the sunflower field 

you look like flower in the flowers

the bees gathered around greedily

and fly around you in trembling circles

you feared bee sting and left the fields


It is night, we rest in our room

tired we  each other groom

we cozy up and watch thriller

we wear no colors  in dale

you were scared and turned pale

In the end you had  love bee sting     19. She is my Sea

when I am lonely 

At night I rest on the shore

The sand feels soft and silky

Up in the sky the stars gleam

The waves dance on my face

When she's with me

At night she cradles me

I rest on her soft liquid breast

her bright eyes gleam like stars

Her silky hair dances on my face

She is my sea

The sea isn't mine  but she is mine

The sky isn't mine but her shy is mine

The sand isn't mine but her breast is mine

She is my cradle  to swing swing swing

together we swing swing swing unto death


18. చెలి పరిమళము

 కిలకిలలాడు చిలకల తోటన కలికి  

కాలికి కింకిణిలు గట్టి  ముత్తంచు కోక

గుత్తపు సొగసులు ముక్కెర మెరుపుల

కళకళలాడ కొలికి కలికితనమొలక

తద్ది తకధిమి తాండవమాడెను. 


తెలతెలవేగు వెలుగుల, మిలమిల లాడు   

తెల  చేలము గట్టి  సల నడుముకు చుట్టి  

చలచ్చంచలాలోకన  దృక్కులు రువ్వి

నగవుల  నెల తావులు పూయుచుండ

తద్ది తకధిమి తాండవమాడెను   


చిరుచిరు మువ్వలు కణ కణ  మ్రోగెను 

చిన్నపు వన్నెలు చెలువుడు చూచెను 

చేరనంతలో  చెలి మాయమాయెను

మలయానిలము చల్లగ తాకెను

కలయానిజమా మది ఊగిసలాడెను


చిరకాలమాయె చెలువుడు పోయె చిలకల తోటకు   

ఎంత  తలచి  పిలిచిన వలచిన మగువ దక్కదు

తలచి తలచి అలసిన చెదిరిన రూపు చిక్కదు 

థాం తకథోం... తద్ధి తడాంగ్ థోం.. తోఁటపాడెను


కిలకిల నగవులు , కణ కణ ధ్వనులు 

చెలి పరిమళములు మదిలో మిగిలెను

చెలి లేకున్నా చెలువము మిగిలెను  

థాం తకథోం... యని  చెలువుడు పాడెను 

17. größte Freude auf der Erde

die süßen nächtlichen Freuden            The sweet nightly pleasures 

Ich entdecke in stillen Nächten            I find in tranquil nights

in herzlicher Umarmung                       I find heaven between

ist Himmel Erkundung                          Your  lovely hands

freche Titten zarte Lippen                      Perky tits, delicate lips

blaue Augen  weiche Wangen                Blue eyes soft cheeks

 rosiger mund ist wirklich rund              Rosy honeyed mouth 

Ich nehme in meinen Mund                   I take into my mouth

Dann entzündet meine Lust                   Then it ignites my lust

Ich sehe deine Brust                               when I see your breast

Ich habe liebe  Durst                               I have the thirst

Du bist in meinem Bett                          when you are in the bed 

Die Nacht ist immer Nett                        The night is always wet

Unsere Vereinigung ist größte Freude      you are a treasure

Ich kann immer finden auf der Erde        joining you is a pleasure


16. Linda -  based on Adultério


Linda is tall slim and sexy

She is rich and seems happy

To a rich man she is married  

Ever since her life stopped


Her mate is a transporter

She is a noted reporter

She got two fake orgasms 

He puts it with sarcasm

Isn’t it enough for a woman


Her family wants her safe

the people demand her drape

 fake happy and chant contment

and keep the attachment


but she read greek myths

referred biblical stories

And Hindu Puranas

Nowhere she found such advice


people have no compassion

she wants to pursue passion

they suggest old confinement

she wants new excitement


She meets her politician boyfriend 

On an interview that was to end

In a steamy sexual encounter

He has serendipity  to mount her


she had  several brutal rendezvous

Violent experience she pulled through

She was smitten by carnal desire 

She put herself in the fire


She had her desire burnt

A new lesson she has learnt 

She has her fantasy fulfilled

She with her obsession thrilled


people thought she feel guilty 

Linda was not guilty

People thought she be punished

But instead she was released 


God never punished Linda

Sex He knows is the basic funda

People who got the kinda

But Linda know it was not a blunder


15. ses cuisses                             Her thighs

   comme des piliers d'ivoire                        Like ivory pillars

  ses cuisses peuvent arossoir                     Her thighs can wet

  les passions des hommes                          Men's passions

 dans la poitrine, elle a des pommes            In the chest, she has  apples

 elle a une beau nombril et taille                  She's  beautiful naval and waist

elle s'allonge  en fauteuil et bâille                She lay in the easy chair and yawn

mais ils ne sont rien devant eux                   but they are nothing before them

 tes cuisses brûlent les yeux                        They burn the beholder's eyesOh! jolie quel caprice a ta tête emparée        Oh Cutie! what whim ur head gripped

quel plaisir toute la nuit tu t'es engage          what  pleasure all night you're engaged

Elle aimes jouer avec les serpents                 She likes to play with snakes

hommes avec serpents viennent à elle           Men with snakes come to her

ils souffrent de la morsure de serpent            They suffer from the snake bite

mon coeur est coincé dans ses cuisses          My heart is stuck in her thighs

ils me tiennent les yeux ouverts                      They always keep my eyes open

je veux ses cuisses soient couverts                 I want her thighs covered

Femme fatale!  j’ai chagrin d'amour                Oh !Sensual lady I have heartache

bien sure je mourrai de son amour                  Of course I die of her love


14. Le changement                              The Change 

c'est entre la vie étrangement                      It comes into life strangely

ça  change la vie doucement                       It changes the life sweetly

je suis mais habitué lentement                    I am but used to it slowly

tout d'abord, c'est l'étouffement                   At first  it is but suffocation

plus tard, c'est le cœur - touchant                Later it is heart - touching

c'est la vie qui change finalement                Finally it is life changing 

 Dans la chambre                                          In the bedroom       

Il est apparu nu                                              It appeared naked

C'était petit j'ai vu                                          It was small I've seen

c'était petit j'étais heureux                              It was small I was happy

Il a augmenté, valeureux                                It increased looked valiant 

 J'étais timide ou peureux                               I was shy and fearful                               

c'est vraiment précieux                                    It is really precious

je suis une femme de désir                              I am a woman of desire                

le changement est un plaisir                            Change is a pleasure

le changement que j'ai invité                           The change I invited

mais ce n'est pas un invité                                but  not as a guest

est entré en moi, le changement                       Entered me, the change

il est entré en moi doucement                           It entered me softly

il est entré en moi glissant                                 It entered me slipping

ça rend la vie juteuse et mouillante                   It makes life juicy and wet

j'embrasse le changement                                  I kiss the change


13. Happy birds

Happy birds don't weave their nests 

They bravely weave their lives 

Happy birds never flee but stand tests

They've the inner strength to go any length

They  belong to a high society

Where mating is simply a ritual

Happy birds are really spiritual.

They mate at will, what a thrill !! 

They call the mate when they have the mood

Some birds fly so high and mate in clouds

Far and high they fly.  No longer they shy 

Happy birds change their sky


12. La belle dame avec merci


il est si jeune, il est très sûr                           He is so young. He is confident 

ses mots sont jeunes et mûrs                        His words are young and ripe

Il travaille avec des mots si beaux                He works with words so beautiful

Ce n'est pas un travail mais un jeu                It is not a work but a game

ses mots ne portent pas de vêtements           His words wear no clothes

ils dansent toujours en lui benoîtement         They  dance nude  in him blissfully

toute la journée il joue avec les mots             All day he plays with the words

la nuit, ils réveillent des animaux                   At night they wake up animals


il est le mois d'août                                           It is the month of august

sa poésie est charmante                                  His poesy is  charming

sa pauvreté est alarmante                                His  poverty is alarming

il souffre de la faim. les nuits dures                  He suffers hunger, hard nights 

sa solitude augmente sa froidure                     His loneliness  increases his chill

ses poèmes deviennent des colombes             His poems become doves

pour  voler voler voler                                       to fly fly fly


les  belles letters volent par la fenêtre               The beautiful letters fly through window

un ange qui aime les colombes                          An angel who love the doves

la nuit entre dans sa chambre                            In the night, enters his bedroom

chaque fois elle est entrée                                 Whenever she has entered

l'électricité a été coupée                                    The electricity has been cut

son corps doré a rayonné                                   Her golden body has radiated

elle a lu dans cette lumière                                She read in that golden light

elle lit les vers pendant qu'il dort                       She reads the verses while he's asleep

les poèmes juteux elle les admire                      The poems are juicy, she admires them.

elle porte la robe avec  boutons d'or                  She wears a dress with buttons of gold

le livre de poèmes sur la table il a mis               The book of poems on the table he put

chaque nuit elle venait quand il endormi           Every night she came as he was asleep


pour chaque vers, elle donne un bouton d'or    For each vers she gives a gold button

elle arrache sa robe quand le jeune dort           She plucks her robe when he sleeps

il écrit des poèmes doux et plus doux                He writes sweet and sweeter poems

le lendemain matin, elle voit plus d'or               The next morning she sees more gold

il il feint de dormir la nuit suivante                     He pretends to sleep the next night

il a vu  l'ange charmante                                     He saw the charming angel


le septembre le froid est sérieux                           The September the chill is serious

à minuit, il a ouvert les yeux                                  At midnight, he opened his eyes

elle a abandonné les boutons d'or                         She gave up off the buttons of gold

elle a maintenant, pas de robe d'or                       She has now, no dress of gold

il ne pouvait pas croire, ses yeux                          He could not believe, his eyes

l'entité nue lui a fait ses adieux                             The nude entity bid him farewell


c'est le mois de novembre                                     It is the month of November

elle lisait nue dans sa chambre                              She was reading naked in his room

son corps doré a rayonné                                       Her golden body has radiated

elle a lu dans cette lumière                                    She read in that golden light

le jeune homme restait encore pauvre                   The young man still remained poor

à sa personnalité c'est une épreuve                        to his personality it is a test

l'ange a donné tout son or pour ses poems            The angel gave all gold for his poems

le poète a rendu tout l'or pour son amour              The poet returned the gold for her love


il regarda son corps avec désir.                                 He looked at her body with desire

elle a senti que c'était un plaisir.                               She felt it was a pleasure

elle embrassa sur les livres.                                      She kissed on the books.         

il embrassa  sur ses lèvres                                         He kissed on her lips.   

les vers les unissent                                                  The verses unite them.           

 ils s'embrassent fort                                                 They hug each other hard


la chambre était somber                                          The bedroom was dark

ses seins sont concombres,                                     Her breasts are like cucumbers

elle l'a porté dans son monde                                  She carried him into his world

les seins sont roses et ronds                                   Her breast is rosy and round           

son derriere est demi-rond                                      Her back is half round                  

sur le lit lentment elle  l'a couchée                          She laid him slowly on bed

elle a doucement chuchoté                                     She softly whispered in his ear

elle a ouvert sa partie privée                                  She opened her part private

un doux parfum a enveloppé                                   Il a ses sens  intoxiqué

sa vulve chaude est  humide                                   Her vulva is hot and wet

la belle dame n'est pas timide                                 The beautiful lady is not shy

elle l'a guidé dans les parties intimes                     She guided him to the secret parts

elle est la belle dame avec merci                            She is a beautiful lady with merci


1.  Love wets the soul

In the garden of love  Radha and I stroll 

In her sweet looks and dainty curves I droll 

The paths in the garden are labyrinth

with  bulbous heartwarming  hyacinth

that blooms through the year  real perennial

Her bosom too looks bulbous  real sensual

bounces through transparent apparel 

stares and leers and crows my cockerel 

We walk floral paths watching squirrels

The primroses  sway their heads in bower

The golden sunlight offers them a shower

The long tailed multi colored Macaws

The black and white but bold Magpies 

Are the joys of winter  I am the devotee

She admires flowers I admire her flower

Winter's signature on the Nature

The lark sings on the birch and mounts its mate

What a lovely sight! My erotic emotions get a spate

I put my hands around her neck, it is a snare

She knows that the romance won't stop there

She blushes and  runs like a deer untold 

I run after  her seeking her treasure to unfold

The climax

 She lay like  flower in the bower

Her figure my senses overpower

She is a flower among flowers

Each flower has a different fragrance

He fragrance has left me in trance

Then began the sweet love dance

I reach the gateway to her soul

unimaginable joy inundates us whole.

water wets not  the soul but Love wets the soul 


2. మంచులో కరిగింది  మైనం 

 మరుసటి రోజు మంచు కురిసేవేళలో 

మచ్చు పిచ్చు లో మేలుకొని 

వలపు దాడికి మేను పులకిస్తుండగా,

 ఆమె ప్రకృతిని తిలకిస్తుంటుంది 

మచ్చు పిచ్చు చూస్తే  పిచ్చి పడుతుంది. 

 ఇంకా* రాజుల మోజులు గుర్తు వచ్చి 

ఆమెలో మైనం కరుగుతున్న వైనం. 

పగటిదొర  ఆమె  బుగ్గల పగడాలు చుంబిస్తుంటే 

ఆమె సిగ్గులు నిగ్గులు తేలుతుంటాయి.  

ప్రణయ  పర్జన్యము మంచుతో  కలసి మెలసి 

 తులసి దళాల్లా   కురుస్తోంది  నీరెండలో మెరుస్తోంది 

కొండ గుండెలలో గుండె కొండల్లోమారు మ్రోగుతోంది  

"మచ్చు పిచ్చు మచ్చు పిచ్చు..


3. French poem

 la nuit où je me retrouve à nager amoureux

toi et moi nageons ensemble lentement et doucement

doux doux et doux fou fou et fou
4. German poem

 Der Mond scheint durch das Fenster

the moon shines in the window

Wir rollen im Bett und spielen miteinander.

we roll n the bed and play with each other

wir küssen uns und  beißen.

Endlich schlafe ich auf ihrer warmen Brust 

 uumh  uumh   stöhnen wir zusammen


5. English poem

She is a beautiful maiden 

I came along her garden, 

filled with luscious bushes

When I try to enter she blushes

Hey! baby don't stop  

Let the love gallop

Let me mix cocktails in your garden 

You and I drink and have sweet fun


6. Spanish poem

Abro los ojos y veo la luna de nuevo

ella se vuelve dulce  ella habla dulces palabras

sus palabras son como perlas

Entro en la cueva de nuevo llueve. nos mojamos.7. Italian poem

 sono scivolato nel sonno

i cuori battono insieme 

i cuori  uniscono, corpi in fiamme 

lei aprì gli occhi  vide nella finestra

 Non c'è luna,  le nuvole sono strane 

oh lei dorme sulla nuvola 

lei è con il suo cupido voilà


8. Infinite pleasure

My gentle touch you aspire

Your soft lips I desire

Your words in me generate fire

Your eyes my passions lure

My tongue your body explore

Until your legs quiver and body explode

The nightly adventure goes beyond measure

The kiss, lick and bite in leisure are great treasure

They fill each night with infinite pleasure


9. How long can you melt?

How long can you melt

When I your depth felt

My love is no spiritual

My ache is for sure actual

I don’t my lust for love flatter

Nor twist my lust but spatter

How long can you melt

When I your depth felt

To hell with the bloody philosophy

I want to be the bumble bee

How long can you melt

When I your depth felt

Your body is untouched and tender

I wonder how you surrender

Let the night not sleep

See the fruit of love reap


10. Love fountain

Lotus eyes, lips corals, throat conch

Moon in face and butter in body

Your scent is sweet like a flower bunch

The  swell of bosom your beauty embody

Beholder’s eyes inquire your curves

With dainty fingers you primp your golden locks

They churn my passions and burn my nerves

Your charm inspires euphoric trips

Eros commands me to pull you abreast

In our sweet whispers your dress strips

Revealing your scent I caress your cute breast

We move to bed, your booty begs to be crushed

I drink honey from the love fountain

 When we reach the summit of mountain 


11. The Rape of the Maid

  


The Man in the palace

The maid is sweet at forty her smile is hearty   

The dude is rich and lofty his looks are shifty

His  is artless  he lives in a luxurious palace

The maid works in the palace as he watches


The Man eyes on the Maid

He thought oh ! Your beauty is spotless 

You are so luscious and very precious

Your busty figure heightens my vigor 

Your beauty lies in your trembling booty

that whips my eyes until my essence oozes


 The winter rage

The  winter afternoon adds to his rigor

As she walks with her jangling anklets 

He feels a bulge between his pockets

Her busty figure and funky booty

moves him the snake in him hissed but  

The Evil crawls back

He deliberately missed the opportunity

He tried to liberate his mind to get impunity 

Huff! He prowled to grab her but his vision shifts   

 The evil crawled back now, the desire drifts

That night he slept lonely made up his mind

The Eventful day

 The chique beauty enters the marble palace 

Her shape and scent have charm and grace 

She is a curved arm for coup de grâce

The beauty at forty pulls his trigger

He could not stand inner sensual rigor

Man is seldom human

Her matchless melons my senses tease

I must with her flirt and quench my thirst

Man is seldom Human. He’s by nature animal 

He became more venal and more libidinal

He has ravenous urge to rob her treasure  

He prowls her

It was another wintry day. Dusty lavender paints the sky

The Trees make their dark scores against the heavens.

In the empty rooms of the palace  blows the mistral wind

She walks into the palace and her cheeks sway behind 

He followed her slowly and seized her by hand

First game 

When he dragged the busty robust maid to the bed  

Her boobs bobbed up. She lay on bed , her legs spread

The bed transformed into campagne 

Then began the game of horse ride nude and crude

 And ended in ecstasy  with the mare subdued


Second game 

 He lay languidly on her and from the window he viewed 

 The clouds stole the moon. She remember it began in the noon.

She never checked his desire. His energy renewed

This time he grew more carnal and occupied her in canine styles 

He sliced through from behind into hot wet velvet   

True to the game she whimpered several times like a dog 

The Night 

The dog barked outside and the cricket chirped 

Cool breeze coos in the ears our bodies are burning

Through several bouts and spates reaching dizzy heights

Of pleasure. It was a rebirth a journey into endless mirth.

The maid is raped and fired

The next morning while he was still in the bed 

He said “ I don’t need a maid, you are fired.”

She nodded her head and smiled 

He said “ I am no more your boss.” 

She said yes and kissed her man. 

Some men are human too!!!!!