Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Friday, April 23, 2021

మండుతున్న గదిలో

24.  కవిత

అందంగా అర్థవంతంగా ఆమూలాగ్రంగా 

 సరైన పదాలతో   ప్రభావవంతగా చెప్పేది, 

గుట్టు విప్పేది, గుండెను తట్టేది కవిత. 

కాటుక పెట్టుకుని విలాసవంతంగా

నవ్వే కన్నెపిల్ల మాత్రమే కాదు

తల్లిలా మెత్తగా మందలించేది , 

తండ్రిలా గట్టిగా దండించేది

మనసున్నవారిని మాల వేసి వరించేది కవిత


23.  పెద్దలు చేసిన యువకులు  

పెద్దలు చేసిన యువకుల్లారా 

యువకుల్లా వేషాలేసే పెద్దలారా 

మనవరాళ్లతో  రోళ్ళు కోరే ముసలి హీరోల్లారా

బుద్ధిలేని పెద్దల్లారా కనండి యువకుల బాధ 

భాష రాకుంటే తన్నండి డిక్కీ  మీద. 

కానీ మన పరిస్థితి ఎలావుంది ? 

అక్షరం ముక్క రాకుండా డిగ్రీలతో వెలిగిపోతారు              

సినిమాలన్నా సోకులన్నాముందుకి తోసుకుపోతారు

భాష అవసరం వస్తే వెర్రి వెధవల్లా మిగిలి పోతారు  

మన పెద్దలు వారి బలహీనతలతో ఆడుకు దొబ్బుతారు

చివరకు డబ్బిచ్చి విదేశాలు తోలేస్తారు 


22. మృగాళ్ల ఆయుధాలు

హృదయానికి పగలగొట్టు రాళ్లు

చెవులకి గుచ్చుకునే  ముళ్ళు

సంస్కారాన్ని నరికే కత్తులు 

నిశ్శబ్ద తుపాకులు బూతులు

బూతులు మృగాళ్ల  ఆయుధాలు


బూతులు కత్తుల్లా  తిప్పితే

నీ ప్రత్యర్డుతుల కుత్తుకలు

తెగవు, తెగేవి స్త్రీల తెగవులు 

కృశించేవి  శృంగార తలపులు

నశించేవి వారి నగవులు. 

మగాళ్ళకి వారు తీయరు తలుపులు


బూతులు తుపాకుల్లా పేలిస్తే

ప్రత్యర్ధులు పిట్టల్లా రాలరు

తూటాల్లా  పేలతారు. మధ్యలో

మన స్త్రీలు అదురుతారు.

సమాజాన్ని చూసి బెదరుతారు. 


కత్తులు దాచేయ్ , తుపాకీ పారెయ్

చేతులు చాలవా బూతులు మాట్లాడే

వాళ్ళ మూతులు పగలగొట్టడానికి.   


మగజాతిని చీదరించేలాకాక

ఆదరించేలా సుకుమారుడవై

సంభాషించరా స్త్రీలను నిజంగా

గౌరవించరా.


21. కరోనా 

మమకారంతో మాతృ భాషని మట్టుబెట్టి 

ఉన్నత విలువలతో వోట్లమ్ముకుని

ఉచితాలకి ఎగబడి అవినీతిలో దిగబడి 

ఆక్సిజన్ కావాలని రంకెలేస్తున్నావు 

న్యాయం కావాలని ఎందుకు అడిగవు?

నీ గోడమీద చూసుకో నాన్న 

నాలుగు లైక్స్ వచ్చేలా నువ్వు రాసిన 

వెకిలి మాటలు నిన్ను వెక్కిరిస్తున్నాయి 

నువ్వు చెప్పి చెప్పి ఆచరించని  ధర్మం 

నువ్వు చెప్పకుండా ఆచరించే అధర్మం  

నువ్వు రాస్తున్న శుష్క  నీతి వాక్యాలు 

నిప్పులా నీమీద కురుస్తున్నాయి 

కరోనా వేరియంట్ల రూపంలో కరుస్తున్నాయి


20. చీకట్లో చెమ్మచెక్క

చదువు మనకొద్దు

మన రాజకీయాలకి  లేదు హద్దు  

ఏడీ  నేడేం చదివేవనడిగే  పెద్ద ?

పాలిటిక్స్ తో పళ్ళు తోంకుని 

సినిమాతో స్నానం చేసుకుని 

రాజకీయబురద జల్లుకుని 

అమ్మానాన్న అత్తమావా 

కొడుకు కోడలు కథలు అల్లుకుని 

చీకట్లో చెమ్మచెక్క  లాడుకునే  పెద్దలు 

నిష్ప్రయోజకులను తయారుచేసే గెద్దలు 


19.  గమ్యం 

సృజనాత్మక ప్రపంచంలో ఎక్కడోయ్ నీ చోటు?

రసాస్వాదనలో నీకు ఎందుకోయ్ అంతలోటు?

కవిప్రపంచం కైలాసవాసం  రసజ్ఞులకాలవాలం

విమలమయూక రేఖా చుంబితం రసప్రపంచం

 జ్ఞాన ప్రపంచం తలుపులు తెరిచే ఉన్నాయి

ప్రవేశించు అభియుక్తుడవై  అనువక్తుడవై 

 సంజ్ఞాన, విజ్ఞాన, ప్రజ్ఞానాలు పలకరిస్తాయి

మానవాళి గమ్యం కారాదు విద్వేష పూరితం 

 జ్ఞాన రాగ విరాగ భరితం కావాలి నీ జీవితం 


18. నువ్వెవడివి ?

నీ బ్రతుకే విద్వేషాగ్ని గుండం.  ద్వేషాగ్ని దగ్దం!

జగన్ మోదీ  లేదా మరోడు 

ఎవడో ఒకడిపై  నిత్యం ఎందుకు కక్కుతావు విషం?


ఎందుకీ విద్వేష విష వ్యాపారం? ఎందుకీ బానిసత్వం?

నిత్యం కోడై కూస్తావు 

నీలాటి లక్ష కోళ్ళుకూడా, తోడేళ్ళకు కావు సవాళ్ళు

నీలాటి లక్షకోళ్ళు కూసినా లక్ష్యపెట్టవు తోడేళ్ళు 


మందతో చేరి ఎందుకు నిత్యం రువ్వుతావు రాళ్ళు?

రువ్వుడు కూలివా?

ఎక్కడుంది కాశ్మీరీ రాళ్ళ రువ్వుడు కూలికీ 

ఆంధ్రా రాళ్ళ రువ్వుడు కూలీకి రవ్వంత భేదం?


17.కనిపించని స్మశానం

సంపాదనకే పదవులు 

పదవులలో వెధవలు 

ప్రజాతంత్రమున  ప్రజలు ప్రథములు

వారేన్ద్రీ  వృక్ష భక్షకులు

వారే అధములు పరాన్న భుక్కులు 

వోట్లమ్ముకునే వెధవన్నర వెధవలు 

మన సమాజం సుష్కించిన వనం

కనిపించని స్మశానం


16.  యువకులు

లక్ష్యషుప్త  సంస్కారవర్జిత

జీవులు జీవన్మృతులు  

జ్ఞాన సూన్యులు నటకులు వీరికి మాన్యులు  

నటులను కొలుచు యువకులు 

ఆత్మ వినాశన కారులు  


సకటాసురులు లోక సంచారులు 

దుర్భల మానసులు భోగాను రక్తులు 

 కామ పీడితులు మధ్య ప్రియులు

విద్యావిరక్తులు అబల బంధకులు 

చీకటి గుయ్యారాలు నేటి యువత 

అంధకార బంధురము యువత భవిత 


15. యుగాస్టార్ 

ఎవడిచ్చాడు  మెగాస్టార్?

ఎవడిచ్చాడు మహాత్మా? 

ఎలావచ్చింది మహాకవి?

ఎక్కడివీ  భుజకీర్తులు?  

ఎవరిచ్చారీ  బిరుదులు?

 అన్నీ తగిలింపులే గా !

నిజమేగా  నెహ్రూ కూడా అంతేగా !

 తగిలించుకుంటే తప్పులేదుగా!

అందుకే శక్తి కొద్ది నువ్వు  మెగా స్టార్

యుక్తి కొద్దీ  నేను యుగాస్టార్ 


1. యతి ప్రాసలతో ప్రయాసపడి రాస్తే మిగిలేది 

ఆయాసమే తప్ప ఆనందం కాదు.  రాస్తే నీకోసం 

రాసుకో ఎవరికోసమో రాస్తే గుండెకోతే . ఛాతీపై వాతే  

నీకు రక్తం కారుతున్నా ఎవరికీ అశ్రువులు కూడా 

కారవు. అందుకే ఎవరికోసమో రాయకు. రాసినా 

ఎవడో చదవాలని చూడకు . చదివినా వాళ్ళ మనసు 

విప్పాలని కోరకు . ఎవరికీ ఏమీ చెప్పకు , గుండె గుట్టు

విప్పకు. ఎవరో ఆనందిస్తే నీకేమొస్తుంది ?

 మండుతున్న గదిలో  మరణ యాతన 

పారుతున్న నదిలో  ఎదురీత యాతన 

నీ స్పందనకు ఎదురుచూపు యాతన 

రచయిత రక్త నాళ్ళల్లో  రక్త పీడన  

 చల్లని మదిలో  మరుగుతున్న రక్తాన్ని 

తాగు కడుపునిండేలా , నల్ల సూర్యుడు మండేలా 

గుర్తొస్తాడు ఏడవరా నీ గుండె మండేలా వాడి కళ్ళు నిండేలా. 

 పక్కోడు చచ్చిపోతే పండుగ చేసుకునే దండుగ నాయాళ్లు 

మీరేంటిరా నాకేసేది దండ, నాకుందిరా సనాతని  అండదండ.  

2. ఎర్రకవులు ఎక్కడరా ?

ఎక్కడ రా ఎక్కడ రా  ఎర్రకవులు ఎక్కడరా ?

పాతదంతా పాచి  పాచని కొత్తదంతా రాసి రాసి 

అని కూసికూసి ఉన్నదంతా కూలదోసి 

తుర్రుమన్న ఎర్రకవులు  లెక్కడ రా లెక్కడ రా 

ఎర్రకవులు లెక్కడరా ?

సంప్రదాయం చట్టుబండలు ఎర్ర జెండా పట్టుకోమని

వేపవద్దని కరివేపవద్దని  కర్పూరమొద్దని  

 జట్లు కట్టి చెట్లు కొట్టి  పొగ గొట్టాలలో ప్రగతి ఉందని

ఉన్నదంతా కూలదోసి  తుర్రుమన్న ఎర్రకవులు 

 లెక్కడ రా ఎక్కడ రా  ఎర్రకవులు లెక్కడరా ?

వేద మొద్దని పూజలొద్దని పువ్వులొద్దని గాజులొద్దని

రాముడొద్దని కృష్ణుడొద్దని గోమాత వద్దని

గొబ్బెమ్మలొద్దని ఉన్నదంతా కూలదోసి  

తుర్రుమన్న ఎర్రకవులు లెక్కడ రా లెక్కడ రా  

ఎర్రకవులు లెక్కడరా ?

కేకలో కవితలో తెలియని బొగ్గుబండి కవితలు 

అభ్యుదయమని నమ్మించి  అడవిబాట పట్టించి , 

నరజాతికి  నవమార్గమని నరనరాలలో నింపేసి

అడవిలో దింపేసి  యెర్ర జెండా చేతికిచ్చి 

తుర్రుమన్న ఎర్రకవులు లెక్కడ రా లెక్కడ రా  

ఎర్రకవులు లెక్కడరా ?

కాశ్మీర్లో ఉగ్రమూకలు దేశంలో ఊరకుక్కల 

ఒరిగిపోతున్న గుళ్ళు  పెరిగిపోతున్న మతమార్పిళ్లు

సమానత్వం పేరుతో  స్మశాననృత్యం చేయించి 

కాషాయాన్ని ఎద్దేవా చేసిన ఎద్దులెక్కడరా

ఎక్కడరా ఎర్రకవు లెక్కడరా  

చైనా లో చీమ కాలు విరిగితే గగ్గోలు పెట్టి 

రష్యాలో వానపడితే ఇక్కడ తుమ్మి                    

ఇక్కడ  జాతి  జనుల నడ్డి విరిగితే 

ఎరుపు మొహం వేలేసుకు చూసే  

ఎర్రకవులు  లెక్కడ రా ఎక్కడరా 

ఎర్రకవులు లెక్కడరా ?


3. ఎర్రబాబుకి ఎంత కష్టం 

ఎంత కష్టం ఎంత కష్టం 

చైనాకి నష్టమొస్తే ఎంత కష్టం 

నక్స లైట్లే  లేక పొతే ఎంత కష్టం 

కూలి నాలి చేయలేని కష్టపడి 

పని చేయలేని ఎర్రబాబుకి ఎంత కష్టం  


సనాతన ధర్మం పుంజుకుంటే 

కాషాయకేతనం రెపరెప లాడితే 

సెక్కులరిజం సన్నగిల్లితే 

ధర్మ ధ్వజునికి ఎంత కష్టం ఎంత కష్టం


దేశ సేన ప్రవర్ధిల్లితే  దేశభక్తే పరిఢవిల్లితే 

ఐకమత్యతే ప్రబలి పొతే టెర్రరిస్టుకి భయంవేస్తే

 ఎంతకష్టం ఎంతకష్టం  ఎర్రబాబుకి ఎంత నష్టం

స్వావలంబన  పొదలుకొంటే 

సాంకేతికతే  ఉన్నతిల్లితే 

పరిశ్రమలే వృద్ధి చెందితే 

చైనా వాడే పల్లటిల్లితే ఎంతకష్టం ఎంతకష్టం

ఎర్రబాబుకి ఎంత నష్టం


4. వంచితులు

చితికిన బ్రతుకులు కోరేదేమిటి? 

దక్కని వారము చిక్కని స్వాంతము 

పరాజిత ప్రాణుల గమ్యమేమిటి ?

ధిషణ వృద్ధి   లక్ష్య సిద్ధి 

పీడిత ప్రజల గమ్యము ఏది  ?

నిర్వేశము నిర్వేదము


5. పేదలు  పేదలు పేదలు 

విద్య లేని నిరుపేదలు

బుర్రలేని గొర్రెలు 

బరిలో నిలిచే బర్రెలు 

మనచేతికి చిక్కిన పావులు

తెరపై ఆడే బొమ్మలు  చూసి 

దాసోహమనే వాజెమ్మలు

నక్కలని నాయకులని 

ప్రచారం చేసే కుక్కలు


పేదలు  పేదలు పేదలు 

విద్య లేని నిరుపేదలు

పుర్రెలు తప్ప బుర్రలేని 

చదవలేని దద్దమ్మలు 

రూకలు ఇస్తే కర్రలు పట్టుకు 

బరిలో నిలిచే బర్రెలు


పేదలు  పేదలు పేదలు 

విద్య లేని నిరుపేదలు

ఆత్మాభిమాన మెరుగని నిర్భాగ్యులు 

దేశమాతపై రాళ్లు రువ్వే దౌర్భాగ్యులు 

తల్లిని  మార్చే త్రాష్టులు 

పేదలే మన ధనం పేదలే మనకు వరం   

అందుకే భారతాన పేదలు అజరామరం


6.పోరా బోకా నీకొక తోకా 

నువ్వే ఒక వాడికో తోక 

వాడికి నువ్వొక  ఈక 

ఎంగిలి మెతుకులు రాలిస్తే 

వంగి వంగి దండాలు పెట్టే 

వెన్నెముకలేని కుక్కా 

చదువుకుని కాళ్ళు మొక్కే ఖర్మమేమిరా 

గురువు కాళ్ళకి మొక్కవేమిరా  

చదవలేక చదువుకొన్న నక్కా ​  

కులపేరుతో ముష్టెత్తుకునే ఖర్మమేమిరా 

కరములుండగా ఈ మర్మమేమిరా 

నాట్యరాణి మయూరి సుధను 

పరుగులరాణి హిమాదాసును చూడవేమిరా  

కులపేరుతో ముష్టెత్తుకునే ఖర్మమేమిరా 

పరధర్మానికి ప్రాకులాడే కుక్క 

నీకు ఉచితాలిస్తే దేశానికి బొక్క

దేశానికి వేళ్లూడదీస్తావురా 

నిన్ను వేళ్ళాడదీసే రోజు వచ్చిందిరా 


7. నేను 

నిశిరాత్రి నేస్తాన్ని భృంగారి గీతాన్ని

నైస్పృహ్య వనవహ్ని రిపుఘాతినీ

భవభూతి  గీతాన్ని చక్రవాతాన్ని 

అనిల ప్రతాపాన్ని  త్రేతాగ్ని రూపాన్ని 

చండ  ప్రచండాన్నిడమరుకా నాదాన్ని  

త్రిపురారి ఫాలనేత్రాన్ని  వేద తురాగాన్ని

కల్కి ఖడ్గాన్ని  పరమాణు అస్త్రాన్ని 

నేనే బహుభాషా విశ్వరూపాన్ని 

నాపదాలు  ప్రళయ పర్జన్య నస్వనాలు 

నాపద్యాలు విఘటిత ఝట విఘన ఘన విన్యాసాలు 

నా భావ  ఉత్సేక  ప్రాగ్భావాలు అభబ్బాగమన  ప్రేరకాలు

నా గీతాలు  నిర్నిద్ర  రుద్ర  విప్లవ  రావాలు


8.   ప్రేరణ 

నీలి నింగి నిప్పు కురుస్తుందని 

మేఘాలు పెళ పెళ లాడే దాకా తెలియదు

మెరుపులు తళ తళ లాడే దాకా తెలియదు

ధరిణిని దట్టి  భగ భగ మండే దాకా తెలియదు


మేఘాలలో విధ్యుత్ ఉందని   రాపాడే దాకా  

నీ మాటల్లో  విధ్యుత్ ఉందని  మాటాడే దాకా

నా మాటల్ని అవి రాపాడే  దాకా తెలియదు

ఎర్రని మంటలు రేపే దాకా తెలియదు


నీ మనసు తెలుపని కోపం ఎరుపని 

నీ మాట కఱుకని అదే ముడిసరుకని

నా కవిత ఎరుపని  రాసేదాకా తెలియదు


నీ గంభీర సంభాషణలు గర్జించు గడేరాలని

గాండ్రించు వ్యాఘ్రాలని బుసకొట్టు భుజంగాలని

ప్రవర కవితార్ఘ్యాలని ప్రవరించు మహార్ఘ్యాలని 

ప్రజ్ఞాన ప్రవరణాలని  రచనా ప్రేరకాలని తెలియనే  తెలియదు


సాహిత్య నీలాకాశంలో నువ్వో మబ్బు నేనో మబ్బు

అందుకే  ముద్దుగ ముద్దరేసి మరొక్క గుద్దు గుద్దు


9. అవివక్షితము

పని పని పని నీకెంతసేపూ 

పని ఎంతచేసినా తరగని పని 

అది కనిపెట్టి జీవించడమే నీ పని 

లేకుంటే  నీ పని పట్టడమే నా పని. 


పనికి మాలిన పనిలో పడితే శని 

నా  కవితా శరత్ చంద్రికలు కని

సుకుమార సుందర బందుర  

కుందుర పదములు పారాడు ధుని 

యని విని, పని పని అనడమే శని 


మొరటోడికి మొగలి పువ్వు ఇచ్చినా 

సగటు జీవికి కవితా పుష్పం  ఇచ్చినా 

చేసేదొకటే . . .. అవివక్షితము


10. గద్దఱి, గరాసు దుర్జనులారా 

ఘోటక కర్కోటక దుర్మతులారా 

మైకు ప్రార్ధనల ఫేరవులారా 

ఇసుకాసురులారా విన్నారా

కరములు సాచి కరోనా పిలుస్తోంది  

భూబకాసురులారా కన్నారా 

గజ్జె కట్టి  కరాళ నృత్యం చేస్తోంది 

మహిషము పై లోహపు గంటల మోత

ఎంత  ఏడ్చినా తప్పదు బ్రహ్మ రాత 


విలువలుకు వలువలు ఎంత ఊడ్చావో  

నీతి  నీవలన నెంత  వల వలా  ఏడ్చిందో 

ధరలోని  ధర్మమెంత నెత్తు రోడ్చొందో 

నీ ముష్టి నీతి కి ఆడదెంత ఏడ్చిందో


 ఇతిహాసాల ఇనప గొలుసులతో  

సారసాక్షి స్వారసిక సరసాభిలాషను  

సారస్వత  జాలంలో బందించి 

మత  గ్రంధాల గండ్ర గొడ్డళ్లతో నురివి 


విద్యను చెరచే నీతి ఏలారా 

నీతిని పాతే జాతి ఏలరా   

జాతిలేని నీతి  ఏలరా

అర్థములేని స్వార్థమేలరా 

జ్ఞానము లేని విద్యయేలరా 

ధర్మములేని భోగమేలరా 

భూమికి  చెదలు పట్టనేలరా


 అశ్శ రభ  శరభ ఆడుకుంటోది 

 అశ్శరభ  అశ్శరభ సరభసిల్లండి  

కొక్కొకొ కొక్కొకొ పరుగులెత్తండి 

మరుజన్మలోనైన మంచిగా బతకండి 


11. విప్లవం 

ఎవడ్రా  ఎవడ్రా ఎర్ర జెండా  

అంటే  విప్లవమన్నది? 

ఎవడ్రా  ఎవడ్రా విప్లవమంటే 

తిరుగుబాటన్నది ?


విప్లవమంటే జెండా కాదురా  అజెండా  

అజ్ఞానాన్ని చెండాడే తెల్లజెండా 

విజ్ఞానాన్ని పంచడమేరా  విప్లవం 

పట్టుమని పది పుస్తకాలు చదవని 

పుండాకోర్ ముండాకొడుకులకి 

విప్లవమంటే డబ్బున్నవాడి మీద 

తిరగబడడమే అని చెప్పే సన్నాసులకి 

సలాం చేసే గులాము అవ్వకు 


ఎవడ్రా  ఎవడ్రా ఎర్ర జెండా  

అంటే  విప్లవమన్నది? 

ఎవడ్రా  ఎవడ్రా విప్లవమంటే 

ఎర్ర రంగన్నది? 


రంగు లేనిదే విప్లవం

రాసి ఉన్నది కోసు లేనిది విప్లవం 

జ్ఞామార్గమే విప్లవం 

తన్ని లాకునేది కాదురా విప్లవం 

చదివి సాధించుకునేది విప్లవం 

జ్ఞానం లేని విప్లవం శవం 


12. బానిసత్వం

చేపకి ఎర - మనిషికి మతం

ఆపై తెలియదు పుణ్యం పాపం

వంట పడితే మతతత్వం 

తెలియనిదల్లా తన బానిసత్వం  

ఫీజు లేని లాయర్లులా తయారయ్యి 

వాదిస్తారు అర్ధ జ్ఞానంతో 

తీర్పులిచ్చేస్తారు జడ్జీల్లా


అయ్యో అయ్యో యతి ప్రాసలేవి 

 అందమేది  నీ కవిత్వంలో

యతి ప్రాసాలా బొచ్చా 

పద్దతిగా చెపితే ఎవడు విన్నాడు గనుక 

అందం గా రాస్తే ఎవడికి అర్ధం అయ్యింది గనుక 

మనిషి మనిషులా ఎప్పుడు బతికేడు గనుక 


పడకలేయడం తప్పు అయితే 

పాతివ్రత్యం ఒప్పు అయితే 

పరాయంగనల పొందు కోసం పరితపించే

వాసమెందుకు స్వర్గమయ్యెను 

భూలోకంలో బ్రోతల్ అంటాం 

దేవగురుడు ఇంద్రుడు అంటాం 

బలం ఉంటే కాళ్ళు మొక్కుతాం 


కుంతి వివాహేతర సంతానం 

అంతా దివ్య పురుషులేకదా 

ఫలంలా స్త్రీని పంచుకోవడం 

అ రణ్య వాసాలు అగ్ని ప్రవేశాలు  

అన్నీ అద్భుత సన్నివేశాలే కదా 


13. చీకటి - వెలుగులు 

ఋషులు చేసినది, సురులు చేసినది 

శృంగారము, నరులుచేస్తే పెద్ద వ్యభిచారము.

అగ్ని దేవుడు చెరిచె అంగీరసుని భార్యని

పుత్రునే కన్నది శ్రద్ద - అతడే బృహస్పతి.

బృహస్పతి పెండ్లాడే అందాల తారను   

ఇంద్రుడు వంచించే గౌతముని భార్యని 

రావణుడు రేపు జేసె కాబోయే  కోడల్ని


ఆ  తార మోహించె మగని శిష్యుడిని  

ఆ శిష్యుడే చంద్రుడు -భలే వన్నెకాడు 

లేపు కెళ్ళి  గురుపత్ని తారని కడుపుచేసే   

బిడ్డని కన్నది తార ఆ బిడ్డ పేరే బుధ గ్రహము. 

బృహస్పతి అన్న ఉతథ్యుడు - ధర్మబద్ధుడు

అతని భార్య మమత  అందాల రాసి 

మరిది బృహస్పతికి  మమత పై కన్ను పడెను  

వారిద్దరూ పక్క పంచుకొనగా ఆమె 

భరద్వాజుడను కొడుకును కనెను. 


బృహస్పతి కొడుకు కుశధ్వజుడు 

అతడి కూతురు వేదవతి గొప్ప అందగత్తె

 శంబురాజు ఆమెను పెండ్లియాడ 

 ఆమె తల్లి తండ్రులనడగ వారు వలదన

మంట రేగి శంబుడు వారిని చంపివేసె

రావణుడు వేదవతిని రేపు జేసె  


అనసూయ మొగుడు అత్రి మహర్షి 

అవివాహితైన అనసూయ ఒక నాడు 

స్నానమాడుచుండగా అత్రి ముని చూసే 

కంటి చూపు తోనే కడుపు చేయ ఆమె 

పండంటి బిడ్డను ప్రసవించెను , అతడే 

మన దత్తాత్రేయ స్వామి. 


 కామము పాలించె మునులనైనా 

దేవతలనైనా.  విశ్వామిత్రుడైన మేనకకి 

తలఒగ్గ లేదా ? 

చదవలేని వారలకు నా కవిత వెలుగు 

నిజము తెలుసుకొన్న జగతి వెలుగు 

Brahma Saraswati relation 

https://360faithstory.blogspot.com/2017/06/is-lord-brahmas-incestuous-relationship.html


14. XXX

సంస్కారవంతమైన కవిత 

XXX కొడుక్కి కారుంది ఇల్లుంది 

తెల్ల రేషన్ కార్డుంది 

మతాన్ని తన్ని పార XXX  

కులాన్ని అట్టేపెట్టుకున్నాడు

కులం మీద రిజర్వేషన్లు XXX

కుటుంబం అంతా మంచి జాబులు XXX

ఓట్లన్నీ అమ్ముకు XXX

ఉచితాలన్నీ XXX  మరిగి 

పాతమతం మీద XX కక్కుతుంటాడు 

వీడి నడ్డి విరగ  XXX   డానికి 

వస్తోంది ఒక నవసమాజం 

చదువు సంజా , సిగ్గు లజ్జ 

చీము నెత్తురు ఉన్న సమాజం 

అందాకా మనకి సంస్కారమే శరణ్యం 


21 comments:

 1. ఎందుకీ ఆవేశం, ఎవరి మీద ఆగ్రహం.శాంతించండి గురువు గారు?

  ReplyDelete
 2. పూలబాట గారు విప్లవ కవిగా మారారు అన్నమాట.7th poem superb

  ReplyDelete
 3. You can. You are not only a polyglot. You are an all rounder

  ReplyDelete
 4. 8th poem superb.
  9th poem అర్థరాత్రి ,అపరాత్రి అని చూడకుండా అక్షరముల పని పడుతున్నారు తమరు. బువ్వ కోసం పని చేయుచున్నారు జనులు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. నీ మనసు తెలుపని కోపం ఎరుపని, నీ మాట కఱుకని అదే ముడిసరుకని
   నా కవిత ఎరుపని రాసేదాకా తెలియదు. సాహిత్య నీలాకాశంలో నువ్వో మబ్బు నేనో మబ్బు అందుకే ముద్దుగ ముద్దరేసి మరొక్క గుద్దు గుద్దు. ha hha hha. That is poolabala

   Delete
 5. 10. కలం ఝులిపించి సమాజంలోని కుళ్ళుని కడిగి పడేస్తున్నారు

  ReplyDelete
 6. ఉతికి అరేస్తున్నారు.

  ReplyDelete
 7. కత్తికన్నా కలం పదును.కలం పోటుతో దురాచారం అనే మండలు ఖండించబడి, అవినీతి అనే వృక్షం వేళ్ళు పెకలించబడితే సమ సమాజం నెలకొల్పబడుతుంది.

  ReplyDelete
 8. Thank you. Knowledge is light and fulfilment of life. Satisfaction and Justice comes only after attaing knowledge otherwise life staid fiasco.

  ReplyDelete
 9. Excellent sir especially 6,8,9,11 are amazing and final poem really true sir.

  ReplyDelete
 10. కవులు చిరకాలం జనహృదయాల్లో నిలిచిపోతారు. సినిమానటులు వారి కుటుంబీకులు తోస్తున్నంతకాలం ఉంటారు. ఎస్ వి రంగారావు , ముక్కామల , రేలంగి గొప్పనటులు కాదా ? వారికి పుట్టినరోజులు ఎవరు జరుపుతున్నారు ? సినీ పరిశ్రమలో అక్కినేని , చిరంజీవి, ఎం టీ యార్ కుటుంబాల హీరోలకే పుట్టినరోజులు వారసులుండి జరిపిస్తున్నారు. కన్నాంబ, రుషేంద్రమణి పాతతరం నటులు ఎవరికైనా గుర్తున్నారా ? మరి పోతనని , శ్రీనాథుడుని ఎవరైనా మరిచారా ?

  ReplyDelete
 11. సామాజిక స్పృహ లేని నేటి యువత గురించి గురించి, ప్రజా ప్రతినిధుల గురించి, బాధ్యత తెలియని ఓటర్ల గురించి చాలా బాగా రాశారు.

  ReplyDelete
 12. Thank you very much. All these books will be punished soon.

  ReplyDelete
 13. Great. కలము, కాగితమే ప్రపంచము
  నాలుగు గోడల మధ్య జీవితం
  కానీ సృష్టిస్తున్నారు ప్రభంజనం
  ఏక కాలంలో మూడు విభిన్న పుస్తకములు ప్రచురించటం ‌‌‌నిజంగా ‌‌‌గొప్ప విషయం.

  ReplyDelete
 14. కరోనా కరాళ నృత్యానికి నిర్మానుష్యమైన రహదారులు, కళకళ లాడుతున్న దవాఖానాలు, స్మశాన వాటికలు. అంతా శ్మశాన వైరాగ్యమే కనపడుతుంది

  ReplyDelete
 15. శ్మశాన వైరాగ్యం అంటే తాత్కాలిక వైరాగ్యం , ఇది కొద్దికాలం ఉండే మనో వికల్పం మాత్రమే. ఆక్షేపణ పదం మాత్రమే

  ReplyDelete
 16. చాలా పదాలు నిద్ర పోయే యువత ని మేల్కొలుపెలా వున్నాయి sir.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much Narendra garu. My cry has reached your heart.

   Delete
 17. ఒక్కో కవితా సమాజంపై సంధిస్తున్న ఒక్కో అస్త్రంలా ఉంది.సరళమైన భాషలో కవితపై రాసిన కవిత అద్భుతం.

  ReplyDelete
 18. unknown గారు మీరొస్తే పన్నీరు చిలకరించినట్టే , పుడమి పులకించినట్టే. ఇంగ్లిష్ లో అత్యంత కఠినమైనదని భావించే ట్రిపుల్ సెక్సియన్ (a six-line stanza is known as a sexain. దీన్నే సోనెట్ లో అయితే సెస్టెట్ అంటారు ) రైమ్ స్కీం లో పద్యం ఒకే నిమిషంలో అలవోకగా వచ్చేసింది.

  ReplyDelete