Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Friday, April 23, 2021

మండుతున్న గదిలో

ఓ సాహిత్య మిత్రా !

నేటితో 40 కవితలు పూరి అయ్యి , నా ప్రతిఘాత విప్లవ ఝరి ముగిసింది .
శ్రీ శ్రీ - మహాప్రస్థానం, పూలబాల - మహాకవి పక్క పక్కన ఉంచుతున్నాను.
ఈ పాటికే (మండే గదిలో) మహాకవి మీరు చదివి ఉంటారు. మహాప్రస్థానం చదివారా?

శ్రీ శ్రీ మహాప్రస్థానం అంటే చాలామంది అదేదో పెద్ద గ్రంథం అనుకుంటారు. విప్లవ కవిగా పేరు పొందిన శ్రీ శ్రీ మహాప్రస్థానం లో 40 విప్లవ కవితలను మాత్రమే వ్రాసాడు . అందులో ఒకటో రెండో పాపులర్ కవితలను విని అన్నీ అలానే ఉంటాయి అనుకుంటారు. చాలా కవితలు తవికలు లా ఉంటాయి. చదువుతుంటే నవ్వు వస్తుంది. ఆయనే వ్రాసారా అనిపిస్తుంది.

1. ఆకాశదీపం , భిక్షువర్షీయసి , ఈ రెండు కవితా ఛాయలు లేని చావు కథలు.

2. ఆః! , అవతలిగట్టు , ఆరు లైన్ల కవితలు. చదువుతుంటే నవ్వు వచ్చింది. "వాడు" అనే కవిత చదవండి. కథలు రాస్తున్నట్టుగా నే కాక ఉత్తరాలు రాస్తున్నట్టుగా కూడా కవితలు ఉన్నాయి.

3. మిథ్యావాది, ఒకరాత్రి వంటివి చిన్న పిల్ల ల కవితలా అనిపించాయి.

4. "గర్జించురష్యా!" "గంటలు" అనే కవితలు చదువుతున్నప్పుడు కొంచెం వెగటు కలిగింది. ఒకే మాటను ఒక డజన్ల సార్లు తిప్పి తిప్పి రాయడం ఎబ్బెట్టుగా అనిపించింది. పదాలను అటు ఇటు తిప్పి వ్రాయడం ఎక్కువ. అలాటిదే " కేక" అనే కవిత నిద్రకు వెలియై... నే నొంటరినై...నా గదిలోపల చీకటిలో. చీకటిలోపల నాగదిలో! నా గదిలో...చీకటిలో... నే నొక్కడనై... నిద్రకు వెలియై... కన్ను లనిండిన కావిరితో! కావిరి నిండి కన్నులతో! కన్నులలో... కావిరితో... నిద్రకు వెలియై... నే నొక్కడనై... గుండెలకప్పిన కుంపటితో! కుంపటికప్పిన గుండెలతో! గుండెలలో... కుంపటితో... లింక్ ఇస్తున్నాను చదవండి . https://te.wikisource.org/wiki/కేక

శ్రీ శ్రీ మీద నాకేమీ అక్కసు లేదు మనవాళ్ళు ఏమీ చదవకుండా ఎవరో చెప్పినది విని మాట్లాడతారు అనే బాధ తప్ప. శ్రీ శ్రీ 10 సంవత్సరాలలో 40 కవితలు వ్రాస్తే నేను 23 రోజులల్లో 40 కవితలు రాసాను. ఏప్రిల్ 23 వాతారీకున మొదలు పెట్టి మే 16 వతారికున పూర్తి చేశాను.

ముస్లిం దండ యాత్రల గురించి , సిక్కుల ఊచ కోత గురించి శ్రీ శ్రీ ఒక్క కవిత కూడా ఎందుకు రాయలేకపోయాడు? అన్ని దేశాల చరిత్ర ఒకటే అన్నాడు. నా దేశానికి అన్యాయం జరిగింది అని ఎందుకు రాయలేదు ? విప్లవమంటే జ్ఞానం. మనుషులను మేల్కొల్పే జ్ఞానం రెచ్చగొట్టే జ్ఞానం కాదు మనుషుల కళ్ళు తెరిపించే జ్ఞానం. నలుగురు నక్సలైట్లకు ఊతమిచ్చే కేకలు , పెట్టుబడిదారుల కు పెట్టే మంటలు కాదు. విప్లవం అంటే బాహ్యంగా పెట్టే మంటలు కాదు. అంతరంగంలో చెలరేగే మంటలు. పాత కాలం తుప్పు పట్టిన విప్లవానికి కాలం చెల్లింది . అందుకే నేను ప్రతిఘాత విప్లవం అనే పేరుతొ వ్రాసాను. 11 వ కవిత " ఏది విప్లవం?" లో ఈ విషయం స్పష్టంగా వ్రాసాను. ఎన్నో యుద్దాలు గెలిచినా కొన్ని దేశాలు ఇప్పటికీ వేల సంవత్సరాలనుంచి కొట్టుకుంటూనే ఉన్నాయి. ఎవడినో తంతే మార్పు రాదు. ప్రజలు జ్ఞానం ద్వారా మారాలి అనేదే నా కాన్సెప్ట్. రాక్షసులు రాజకీయాల్లో కంటే రోడ్ల మీదే ఎక్కువుంటారు.

మహాప్రస్థానం - మండే గదిలో మహాకవి రెండూ చదివి మీరేం చెప్పినా నాకు అంగీకారమే. నేను విప్లవ కవితలు రాస్తానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. అనుకోకుండా మొదలు పెట్టాను. అవిశ్రాన్తంగా శ్రమించి పూర్తి చేసినందుకు సంతోషంగా ఉంది.
ధన్యవాదాలు
పూలబాల అంతర్జాతీయ రచయిత కవి నా తదుపరి టార్గెట్ షేక్స్పియర్ . షేక్స్పియర్ 154 సోనేట్లు 15 సంవత్సరాలు లో( 1590 - 1605 ) రాసాడు. నేను 160 సోనేట్లు 6 నెలలో రాయాలనుకుంటున్నాను. తెలుగు వాడు ఎదుగుతున్నందుకు ఆనందించి ఆల్ ద బెస్ట్ చెపతారో మొఖం త్రిప్పుకుపోతారో మీ ఇష్టం


40. విజ్ఞానం నా వాకిలి సంవత్సరాలు వెళ్లిపోతున్నాయ్ చేతులూపుతూ వెలుతుర్లో ఆడుతున్నాం
చీకటి క్రీడలు వెళుతున్నాం వెలుతురున్న
చీకటిలోకి కాల సర్పం కౌగిట్లోకి అర్ధంకాని జ్ఞానం లోకి అర్ధ జ్ఞానంలోకి జిజ్ఞాస జీవం పోసుకునే లోపే అజ్ఞానాన్నిఅంటించుకుని వెళుతున్నాం వెలుతురున్న చీకటిలోకి కాల సర్పం కౌగిట్లోకి అర్ధంకాని జ్ఞానంలోకి
మూర్ఖ ప్రపంచం లో ములిగి జ్ఞానం హద్దుల్లో మొద్దు నిద్దరపోయే ముసలియువకుడా పో ! ఈ జగం నాది ఈ యుగం నాది నిష్క్రియా ముష్కరుడా ఫో !! నా విశ్వమంతా జ్ఞానమయం భాష నా శ్వాస, వాంగ్మయం నా ఉనికి విజ్ఞానం నా వాకిలి.

39. గమ్యం అసతోమా సద్గమయ అజ్ఞానమే మృత్యువయా సంగీత సాహిత్య వైద్య విజ్ఞాన భౌతిక అభౌతిక భిన్న ప్రపంచాలున్నవయా జ్ఞానమే ఉనికి, మార్గమయా జ్ఞానం అవినాశ అమరమయా జ్ఞానమే జీవిత గమ్యమయా


38. ద్వధ్వం 

తలచేది వేరు 
కోరేది వేరు 
చెప్పేది వేరు 
చేసేది వేరు 
అత్యాశ మన తీరు 

తలచేది మన బాగు  
కోరేది మన సుఖం 
చెప్పేది లోక కళ్యాణం 
చేసేది అతి స్వార్ధం 
మన బతుకంతా ద్వధ్వం 


37. వన్నెలు

తొక్కేయ్ తొక్కెయ్ విద్యని తొక్కెయ్ మట్టేయ్ మట్టేయ్ కవులను మట్టేయ్ పట్టేయ్ పట్టేయ్ పిట్టను పట్టేయ్ యాభై ,అరవై, డెబ్భై వయసెంతైనా ఆడదాని బొమ్మ చూసావంటే కొట్టేయ్ కొట్టేయ్ జేజేలు కొట్టేయ్
చూసేయ్ చూసేయ్ సినిమాలు చూసేయ్ కత్తుల కోతలు బాంబుల మోతలు బూతుల రాతలు మెచ్చేయ్ మెచ్చేయ్ తప్పుడు పనులు తప్పే కాదని చెప్పేయ్ చెప్పేయ్ మంచిని తొక్కెయ్
తెలుగు జాతికి వన్నెలు దిద్దెయ్
40+ 50+ ఇలాటి గ్రూప్ లలో ఒక్కొక్క ఆడదాని బొమ్మకి 2. 5k, 5k అని లైక్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ లైక్స్ కొట్టే జనం మంచి కవిత్వం చూసి భాష చూసి మొఖం చిట్లించేస్తారు . Facebook లో కూడా ఆడది బొమ్మ పెడితే చాలు నైస్ పిక్ అంటూ మొదలెడతారు. నాకు లైక్స్ రాలేదని ఎవరో పొగడలేదనే దురదలేదు సమాజంలో మంచి భాష , మంచిబుద్దులు అడుగంటిపోతున్న విషయం రాసాను అంతే. నామిత్రులు నా పోస్టులు చదివి స్పందించేవారు నాకు చాలా తక్కువమందే అయినా ఛాలా ఎక్కువ ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నారు. మీ జన్మలో మీరు నమ్మని ఒక విషయం చెప్పాలి ఒక్క వ్యక్తి ప్రోత్సాహతోనే భారతవర్ష రాయగలిగాను. తన మంచి బుద్దే నా రచనకి ప్రేరణ, తన పఠనాశక్తే నా కావ్యానికి ఊతము.


36.అశోకచక్రం జండాలో జవలేదేం? అవినీతి భరతం పట్టి స్వధర్మానికి పట్టంగట్టి చట్టం తేదేం? సమానతకు శ్రీకారం చుట్టి కులమత రహిత భారత సృష్టికి పూనుకోదేం ? అశోకచక్రం విష్ణుచక్రమై రాదేం ? అక్రమార్కులను అణిచివేయగా వక్రమార్గులను నరికివేయగా విక్రమ మందిరాదేం?
పాలకుడు ధర్మ పరి రక్షణ చేపట్టాలి . అతడు అశక్తుఁడు, దుర్బలుడైనప్పుడే మౌనం పాటిస్తాడు. అప్పుడే అనధికారికంగా ప్రజలు తిరుగుబాటు దారులు (outlaws)గా మారతారు. ఇప్పుడు జరుగుతున్నదదే.


35. వెలుగుతో కడుగు

అజ్ఞానం గజంలా నిన్ను మట్టేస్తే మట్టిలో గజం లోతు దిగిపోతావు జ్ఞానం కోర కుంటే అజ్ఞానం కోరేస్తుంది కక్షకట్టి శిక్షిస్తుంది కక్షలోంచి విసిరేస్తుంది నిన్ను నిట్ట నిలువునా చీరేస్తుంది ఆపై నువ్వు పట్టు చీరేసిన పాతచీరేసినా పాతరేస్తుంది. నీ వాడిన దేహాన్ని అద్దంలో చూసి నీ వాడని జ్ఞానం నవ్వుతోంది నీమనసు అడుగునున్న నిజాన్నడుగు గజం బద్దతో బద్దలు కొట్టమని చెపుతుంది కానీ నిజాన్ని కానీ విలువ లేకుండా కుండలో పారేసావు భూమిలో పాతేసావు పారేసి తీసి వెలుగుతో కడుగు నీ మనసు మాట విను వినకుండా కాలితో తొక్కావో తొక్కాలా కాలిపోతావు


34. నెత్తుటి మడుగుల కత్తుల యుద్ధం 

జాతుల మధ్య భీకర సమరం 
నెత్తుటి మడుగుల కత్తుల యుద్ధం 
నరాలు తెంపే  కిరాయి సైన్యం 
మతం మత్తులో మిత్రుడెవ్వరో 
శత్రువెవ్వరో తెలిసీ తెలియని 
జాతుల మధ్య భీకర సమరం 

నాయకులే ప్రతినాయకులై 
రాక్షసులను వేలుపులుగాచూపే
నెత్తుటి మడుగుల కత్తుల యుద్ధం  
దర్శకులే దర్పకులై విష సర్పలై 
వెండి తెరలపై మొండి మొలలతో 
కళ్ళకు రంగులు చూపిస్తూ 
బుద్ధికి గంటలు కట్టే యుద్ధం

దొంగ సారా తో మొదలెట్టి 
రియల్ ఎస్టేట్ లో అడుగెట్టి  
ఎం ఎల్ ఏ లై  మంత్రులై 
చెరువులు కొండలు దోచే యుద్ధం 
నమ్మిన న్యాయం అమ్మకమయ్యే 
నెత్తుటి మడుగుల కత్తుల యుద్ధం 
 
అమ్మభాషని చిదిమేసి  
చరిత్రనంతా చెరిపేసి 
మంచికి చెడ్డకి హద్దులు చెరిపి 
బుర్రలు చెరిచే యుద్ధం  
గుడ్డివెలుతుర్లో గుడ్డి వారికి 
నెత్తుటి మడుగుల కత్తుల యుద్ధం 


33. నువ్వు
రమణ మహర్షి ఓషో , జిక్కి వాసుదేవ అందరినీ ఆరాధిస్తావు నీకెక్కినది ఫిలాసఫీ యా ? సెలిబ్రిటీ క్రేజా ?
అంతకన్నగొప్పోడున్నా వాడికి పేరు లేకపోతే నీకు వాడు గుండుసున్న
పెట్టకు స్పిరిట్యువల్ ఫోజు అదిగో వచ్చాడు యమరాజు దులుపుతాడు నీ బూజు కనిపిస్తోందా కరోనా పాశం ఇప్పుడే చూపాలి నీ ధైర్యం
జీవితం క్షణభంగురం అని ఆత్మా దేహం అని ఆటలాడి వేందాంతంలో మునిగి తేలి దేహాంతం వేళ దేహీ అని సినిమావాళ్లని ఆక్సీజన్ అడుక్కుంటావేం ? నీచులని యాచించి ప్రాణాలు నిలబెట్టుకోకూడదు , అందరినీ కర్ణుడిలా దానాలు చేయమనక కర్ణుడిలా చాలించు తనువు.

32. బ్రా  (కట్టు) లో నిజం 


భాషని చూస్తే వాడికి లేవదు              (మనస్సు )

బ్ర  మీదే వాడి చూపు                        ( బ్ర  అంటే బ్రతుకు)

జ్ఞానాన్ని ఇస్తే వాడికి లేవదు               ( హృదయం )

 చీకటే  వాడిపాడై (న) వెలుగు 

వాడే వా(పా)డైన  (న ) పుంసకుడు 


31. రెండు గోడలు 


ఆ ఇంట్లో రెండు గోడలు 

ఏభావాలు లేని 

బీటలు వారిన ఏటవాలు 

గోడలు.  ఎదురెదురుగా 

ఉన్నా ఎప్పుడూ కలుసుకోని గోడలు

ఏభావాలు లేని  ఎదురెదురు గోడలు  


 రెండు నీడలు,  నీడ తగిలినా

కీడనుకునే ఆ రెండు గోడలపైన 

ఆనుకొన్న చిన్న మేడ,  దాన్ని  

కొంతమంది ఇల్లు అన్నారు 

కొంతమంది కుటుంబం అన్నారు 

కలిసుండడం మన సంప్ర దాయం.  

ఉండాలి అన్నారు


ఊరూరా ఇలాటి రెండు గోడలు,

ఎన్నున్నాయో మొండి గోడలు! 


30. ఉమ్మడి స్వాతంత్రం 


నువ్వు కష్టపడకుండా నీకు దక్కిన ఫలం  

ఎందరో  ప్రాణ త్యాగాల వరం మన స్వాతంత్రం  

అనుకుంటున్న వెర్రి వాడా కళ్ళు తెరువు, 

చూడు , పిప్పర్మెంట్లా మన పెద్దలు 

దాన్నెప్పుడో చప్పరించేసారు 


పక్కవాడికి పెళ్ళయితే 

నీకు పెళ్లయినట్టు కాదు 

పక్కవాడు  పరీక్ష పాసైతే 

నువ్వు పాసయినట్టు కాదు 

దేశానికి స్వతంత్రం వస్తే 

నీకు వచ్చేసినట్టు కాదు 


చీకట్లో నిన్నెవరైనా దోస్తే

నిన్ను చూసి నీ శత్రువు 

పట్టపగలే కత్తి  దూస్తే 

నీభూమి నెవరో కబ్జా చేస్తే

నిన్ను మోసగించినది 

బలవంతుడో ధనవంతుడో 

కాకూడదని మ్రొక్కుకో 

నీ న్యాయం  ఎంత పనిచేస్తుందో 

ఉమ్మడి స్వాతంత్రాన్ని నమ్ముకుంటావో 

 నీ స్వాతంత్రం కోసం నువ్వే పోరాడి

  గెలుచు  కుంటావో తేల్చుకో 


29. మార్గదర్శకులు


నేడు పూరి వర్మ దర్శకులు  కాదు 

యువతకి జీవిత మార్గదర్శకులు  

వారి ఫిలాసఫీ యువతకు రక్తం

వారి  విచ్చలవిడి నీతులు 

 సన్నాసులకి సూక్తులు 

ఫకీరులకి పరమాన్నాలు 

 

 కోట్లకొద్దీ నోట్లు  నోట్లో చుక్క 

పక్కలో చుక్క డబ్బుకి ఆశపడి 

డప్పుకొట్టే బ్రోతల్ మీడియా 

వాడికి కండకావరం సహజం 

జనాల అజ్ఞానం వాడికి కొండంత బలం 

అందుకే విచ్చలవిడి నీతులు చెప్తున్నారు 

బుర్రలేని వాడికి అందరూ మేధావులే 

 అంటే అమలాపురం ..ఈలవేసి లాగుతారు 

ఆంద్ర జనం. మొత్తానికి ఆంధ్రాని

బ్రోతల్ హౌస్గ మార్చేశారు  


28. ఏది  జ్ఞానం -  ఏది జీవితం ?


ఒక దీపం తో ఇంకొక దీపం 

వెలిగిస్తాం , చీకట్లో కూర్చోం 

మనకు కాలో కాలేయమో  చెడిపోతే 

ఇంకొకరిది  తీసుకుంటాం  . 

జ్ఞానం తీసుకోవాలంటే .... 

అహంకారం పెరిగి అంగీకారం తరిగి 

ప్రతిఘటిస్తాం 


జ్ఞానం అంటేనే పంచేది. 

నీది నాది లేనిది జ్ఞానం

కులం గోత్రం అడగనిది జ్ఞానం.  

పుడుతూనే మనకి కావలిసిన 

జ్ఞానం మనం తీసుకు రాలేం 

పోతూ మన జ్ఞానం మనం పట్టుకుపోలేం 

ఇంకొకరి జ్ఞానం మన పాలిట వరం అయ్యింది 

మెడిసన్ , ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ గా  మారింది 

మనకి బ్రతుకుతెరువు చూపింది.


విజ్ఞానాన్ని తీసుకుంటాం 

దానికి డిగ్రీలు ఉన్నాయి కనుక 

బ్రతకాలంటే అవి తప్పవు కనుక 

డబ్బిచ్చి కొనుక్కుంటాం 

కాదు వాడే మనకి అంటకడతాడు 

దాంతో మనకి విజ్ఞానం , జ్ఞానం 

ఆత్మజ్ఞానం అన్నీ  వచ్చేసాయనుకుని 

స్వజ్ఞానం  ఇంకితజ్ఞానం కూడా లేక

అజ్ఞానంలో పడి అలమటిస్తాం.

 


27. మానవ సంబంధాలు 


గూట్లోనో, గూగుల్ నో దొరికేవి కావు 

సందుల్లో గొందుల్లో, సంతల్లో సత్రాలలో 

ఆత్రంగా నేత్రాలు చిట్లించి వెదికితే దొరకవు

అచ్చంగా స్వచ్ఛమైన  సేవ చేస్తే   

ఆర్ద్రమైన గుండెల్లో మధురానుభూతులుగా

 మిగులుతాయి  మానవ సంబంధాలు. 

 

డబ్బుతో కొలిచేవి కావు డబ్బిచ్చి కొనేవి కావు 

నటిస్తే నిలిచేవికావు  నిలుపుకుంటే నిలిచి 

నిలబెట్టే స్తంబాలు చేజారితే చిదిగే అద్దాలు 

మానవ సంబంధాలు 


పరీక్షలు ముగిస్తే చదువే

 అక్కరలేని చవట

సరస్వతి రొమ్ముపై  సమ్మెట 

 చిమ్మ చీకట్లో చిమ్మెట 

జాతి జడ లో దుమ్మట 

పనికిరాని తుమ్మట 

నీకెందుకురా మానవ సంబంధాలు? 


గ్రూప్ లో చేరి చిడతలు వేసే బేవార్స్ 

గ్రూప్ నే తప్ప మనుషులని చూడని పాపర్స్ 

మానవ సంబంధాలు తెలియని లోఫర్స్ 

మానవ జాతికే  మచ్చ తెచ్చే  సైతాన్స్ 26.బహుపరాక్

నమ్మకాన్ని అమ్మేసే నటుడు 

మనుషుల నేమార్చు  యముడు

ఆత్మని మార్చిన  వ్యగ్రుఁడు

నిర్బంధ ధర్మ రిపుడు

మాతృ గర్భకోశ క్లేశకుడు

ధర్మ వాచ్య దూరుడు 

నిర్ద్వంద ధర్మధ్వజుడు

అమ్మనే అమ్మేసే ఘనుడు 

బహుపరాక్ బహుపరాక్ 


25. అయ్యో తాతా!

అయ్యో తాతా!

ఏమని చెప్పను నా రాత

కావాలని  పాపివై, ఆ పై కాకివై , 

కడకు విగత జీవుడవై 

పరలోకం లో ఎలాఉన్నావో? 

మేము మాత్రం నీ పుణ్యమా అని 

చల్లగా ఉన్నాము. 

వాడెవడో పావలా ఇచ్చాడని 

నువ్వు దిసమొలతో ఐసు గడ్డ మీద 

కూర్చున్నావు , మానాన్నని 

కూచోబెట్టేవు , నాకు కూడా తప్పింది కాదు

చల్లగా గడిచిపోతుంది అన్నావు 

నువ్వు  పావలా పట్టుకుపోయావ్ . 

నీదరిద్రం లో మేంకొట్టుకుపోయాం 

 అయినా నువ్వు చెప్పినట్టు చల్లగా 

ఉన్నాం ఇంటిల్లిపాది ఐసు గెడ్డల మీద

చల్లగా ఉన్నాం. ఆమెన్!!! 


24.  కవిత

అందంగా అర్థవంతంగా ఆమూలాగ్రంగా 

 సరైన పదాలతో   ప్రభావవంతగా చెప్పేది, 

గుట్టు విప్పేది, గుండెను తట్టేది కవిత. 

కాటుక పెట్టుకుని విలాసవంతంగా

నవ్వే కన్నెపిల్ల మాత్రమే కాదు

తల్లిలా మెత్తగా మందలించేది , 

తండ్రిలా గట్టిగా దండించేది

మనసున్నవారిని మాల వేసి వరించేది కవిత


23.  పెద్దలు చేసిన యువకులు  

పెద్దలు చేసిన యువకుల్లారా 

యువకుల్లా వేషాలేసే పెద్దలారా 

మనవరాళ్లతో  రోళ్ళు కోరే ముసలి హీరోల్లారా

బుద్ధిలేని పెద్దల్లారా కనండి యువకుల బాధ 

భాష రాకుంటే తన్నండి డిక్కీ  మీద. 

కానీ మన పరిస్థితి ఎలావుంది ? 

అక్షరం ముక్క రాకుండా డిగ్రీలతో వెలిగిపోతారు              

సినిమాలన్నా సోకులన్నాముందుకి తోసుకుపోతారు

భాష అవసరం వస్తే వెర్రి వెధవల్లా మిగిలి పోతారు  

మన పెద్దలు వారి బలహీనతలతో ఆడుకు దొబ్బుతారు

చివరకు డబ్బిచ్చి విదేశాలు తోలేస్తారు 


22. మృగాళ్ల ఆయుధాలు

హృదయానికి పగలగొట్టు రాళ్లు

చెవులకి గుచ్చుకునే  ముళ్ళు

సంస్కారాన్ని నరికే కత్తులు 

నిశ్శబ్ద తుపాకులు బూతులు

బూతులు మృగాళ్ల  ఆయుధాలు


బూతులు కత్తుల్లా  తిప్పితే

నీ ప్రత్యర్డుతుల కుత్తుకలు

తెగవు, తెగేవి స్త్రీల తెగవులు 

కృశించేవి  శృంగార తలపులు

నశించేవి వారి నగవులు. 

మగాళ్ళకి వారు తీయరు తలుపులు


బూతులు తుపాకుల్లా పేలిస్తే

ప్రత్యర్ధులు పిట్టల్లా రాలరు

తూటాల్లా  పేలతారు. మధ్యలో

మన స్త్రీలు అదురుతారు.

సమాజాన్ని చూసి బెదరుతారు. 


కత్తులు దాచేయ్ , తుపాకీ పారెయ్

చేతులు చాలవా బూతులు మాట్లాడే

వాళ్ళ మూతులు పగలగొట్టడానికి.   


మగజాతిని చీదరించేలాకాక

ఆదరించేలా సుకుమారుడవై

సంభాషించరా స్త్రీలను నిజంగా

గౌరవించరా.


21. కరోనా 

మమకారంతో మాతృ భాషని మట్టుబెట్టి 

ఉన్నత విలువలతో వోట్లమ్ముకుని

ఉచితాలకి ఎగబడి అవినీతిలో దిగబడి 

ఆక్సిజన్ కావాలని రంకెలేస్తున్నావు 

న్యాయం కావాలని ఎందుకు అడిగవు?

నీ గోడమీద చూసుకో నాన్న 

నాలుగు లైక్స్ వచ్చేలా నువ్వు రాసిన 

వెకిలి మాటలు నిన్ను వెక్కిరిస్తున్నాయి 

నువ్వు చెప్పి చెప్పి ఆచరించని  ధర్మం 

నువ్వు చెప్పకుండా ఆచరించే అధర్మం  

నువ్వు రాస్తున్న శుష్క  నీతి వాక్యాలు 

నిప్పులా నీమీద కురుస్తున్నాయి 

కరోనా వేరియంట్ల రూపంలో కరుస్తున్నాయి


20. చీకట్లో చెమ్మచెక్క

చదువు మనకొద్దు

మన రాజకీయాలకి  లేదు హద్దు  

ఏడీ  నేడేం చదివేవనడిగే  పెద్ద ?

పాలిటిక్స్ తో పళ్ళు తోంకుని 

సినిమాతో స్నానం చేసుకుని 

రాజకీయబురద జల్లుకుని 

అమ్మానాన్న అత్తమావా 

కొడుకు కోడలు కథలు అల్లుకుని 

చీకట్లో చెమ్మచెక్క  లాడుకునే  పెద్దలు 

నిష్ప్రయోజకులను తయారుచేసే గెద్దలు 


19.  గమ్యం 

సృజనాత్మక ప్రపంచంలో ఎక్కడోయ్ నీ చోటు?

రసాస్వాదనలో నీకు ఎందుకోయ్ అంతలోటు?

కవిప్రపంచం కైలాసవాసం  రసజ్ఞులకాలవాలం

విమలమయూక రేఖా చుంబితం రసప్రపంచం

 జ్ఞాన ప్రపంచం తలుపులు తెరిచే ఉన్నాయి

ప్రవేశించు అభియుక్తుడవై  అనువక్తుడవై 

 సంజ్ఞాన, విజ్ఞాన, ప్రజ్ఞానాలు పలకరిస్తాయి

మానవాళి గమ్యం కారాదు విద్వేష పూరితం 

 జ్ఞాన రాగ విరాగ భరితం కావాలి నీ జీవితం 


18. నువ్వెవడివి ?

నీ బ్రతుకే విద్వేషాగ్ని గుండం.  ద్వేషాగ్ని దగ్దం!

జగన్ మోదీ  లేదా మరోడు 

ఎవడో ఒకడిపై  నిత్యం ఎందుకు కక్కుతావు విషం?


ఎందుకీ విద్వేష విష వ్యాపారం? ఎందుకీ బానిసత్వం?

నిత్యం కోడై కూస్తావు 

నీలాటి లక్ష కోళ్ళుకూడా, తోడేళ్ళకు కావు సవాళ్ళు

నీలాటి లక్షకోళ్ళు కూసినా లక్ష్యపెట్టవు తోడేళ్ళు 


మందతో చేరి ఎందుకు నిత్యం రువ్వుతావు రాళ్ళు?

రువ్వుడు కూలివా?

ఎక్కడుంది కాశ్మీరీ రాళ్ళ రువ్వుడు కూలికీ 

ఆంధ్రా రాళ్ళ రువ్వుడు కూలీకి రవ్వంత భేదం?


17.కనిపించని స్మశానం

సంపాదనకే పదవులు 

పదవులలో వెధవలు 

ప్రజాతంత్రమున  ప్రజలు ప్రథములు

వారేన్ద్రీ  వృక్ష భక్షకులు

వారే అధములు పరాన్న భుక్కులు 

వోట్లమ్ముకునే వెధవన్నర వెధవలు 

మన సమాజం సుష్కించిన వనం

కనిపించని స్మశానం


16.  యువకులు

లక్ష్యషుప్త  సంస్కారవర్జిత

జీవులు జీవన్మృతులు  

జ్ఞాన సూన్యులు నటకులు వీరికి మాన్యులు  

నటులను కొలుచు యువకులు 

ఆత్మ వినాశన కారులు  


సకటాసురులు లోక సంచారులు 

దుర్భల మానసులు భోగాను రక్తులు 

 కామ పీడితులు మధ్య ప్రియులు

విద్యావిరక్తులు అబల బంధకులు 

చీకటి గుయ్యారాలు నేటి యువత 

అంధకార బంధురము యువత భవిత 


15. యుగాస్టార్ 

ఎవడిచ్చాడు  మెగాస్టార్?

ఎవడిచ్చాడు మహాత్మా? 

ఎలావచ్చింది మహాకవి?

ఎక్కడివీ  భుజకీర్తులు?  

ఎవరిచ్చారీ  బిరుదులు?

 అన్నీ తగిలింపులే గా !

నిజమేగా  నెహ్రూ కూడా అంతేగా !

 తగిలించుకుంటే తప్పులేదుగా!

అందుకే శక్తి కొద్ది నువ్వు  మెగా స్టార్

యుక్తి కొద్దీ  నేను యుగాస్టార్ 


1. యతి ప్రాసలతో ప్రయాసపడి రాస్తే మిగిలేది 

ఆయాసమే తప్ప ఆనందం కాదు.  రాస్తే నీకోసం 

రాసుకో ఎవరికోసమో రాస్తే గుండెకోతే . ఛాతీపై వాతే  

నీకు రక్తం కారుతున్నా ఎవరికీ అశ్రువులు కూడా 

కారవు. అందుకే ఎవరికోసమో రాయకు. రాసినా 

ఎవడో చదవాలని చూడకు . చదివినా వాళ్ళ మనసు 

విప్పాలని కోరకు . ఎవరికీ ఏమీ చెప్పకు , గుండె గుట్టు

విప్పకు. ఎవరో ఆనందిస్తే నీకేమొస్తుంది ?

 మండుతున్న గదిలో  మరణ యాతన 

పారుతున్న నదిలో  ఎదురీత యాతన 

నీ స్పందనకు ఎదురుచూపు యాతన 

రచయిత రక్త నాళ్ళల్లో  రక్త పీడన  

 చల్లని మదిలో  మరుగుతున్న రక్తాన్ని 

తాగు కడుపునిండేలా , నల్ల సూర్యుడు మండేలా 

గుర్తొస్తాడు ఏడవరా నీ గుండె మండేలా వాడి కళ్ళు నిండేలా. 

 పక్కోడు చచ్చిపోతే పండుగ చేసుకునే దండుగ నాయాళ్లు 

మీరేంటిరా నాకేసేది దండ, నాకుందిరా సనాతని  అండదండ.  

2. ఎర్రకవులు ఎక్కడరా ?

ఎక్కడ రా ఎక్కడ రా  ఎర్రకవులు ఎక్కడరా ?

పాతదంతా పాచి  పాచని కొత్తదంతా రాసి రాసి 

అని కూసికూసి ఉన్నదంతా కూలదోసి 

తుర్రుమన్న ఎర్రకవులు  లెక్కడ రా లెక్కడ రా 

ఎర్రకవులు లెక్కడరా ?

సంప్రదాయం చట్టుబండలు ఎర్ర జెండా పట్టుకోమని

వేపవద్దని కరివేపవద్దని  కర్పూరమొద్దని  

 జట్లు కట్టి చెట్లు కొట్టి  పొగ గొట్టాలలో ప్రగతి ఉందని

ఉన్నదంతా కూలదోసి  తుర్రుమన్న ఎర్రకవులు 

 లెక్కడ రా ఎక్కడ రా  ఎర్రకవులు లెక్కడరా ?

వేద మొద్దని పూజలొద్దని పువ్వులొద్దని గాజులొద్దని

రాముడొద్దని కృష్ణుడొద్దని గోమాత వద్దని

గొబ్బెమ్మలొద్దని ఉన్నదంతా కూలదోసి  

తుర్రుమన్న ఎర్రకవులు లెక్కడ రా లెక్కడ రా  

ఎర్రకవులు లెక్కడరా ?

కేకలో కవితలో తెలియని బొగ్గుబండి కవితలు 

అభ్యుదయమని నమ్మించి  అడవిబాట పట్టించి , 

నరజాతికి  నవమార్గమని నరనరాలలో నింపేసి

అడవిలో దింపేసి  యెర్ర జెండా చేతికిచ్చి 

తుర్రుమన్న ఎర్రకవులు లెక్కడ రా లెక్కడ రా  

ఎర్రకవులు లెక్కడరా ?

కాశ్మీర్లో ఉగ్రమూకలు దేశంలో ఊరకుక్కల 

ఒరిగిపోతున్న గుళ్ళు  పెరిగిపోతున్న మతమార్పిళ్లు

సమానత్వం పేరుతో  స్మశాననృత్యం చేయించి 

కాషాయాన్ని ఎద్దేవా చేసిన ఎద్దులెక్కడరా

ఎక్కడరా ఎర్రకవు లెక్కడరా  

చైనా లో చీమ కాలు విరిగితే గగ్గోలు పెట్టి 

రష్యాలో వానపడితే ఇక్కడ తుమ్మి                    

ఇక్కడ  జాతి  జనుల నడ్డి విరిగితే 

ఎరుపు మొహం వేలేసుకు చూసే  

ఎర్రకవులు  లెక్కడ రా ఎక్కడరా 

ఎర్రకవులు లెక్కడరా ?


3. ఎర్రబాబుకి ఎంత కష్టం 

ఎంత కష్టం ఎంత కష్టం 

చైనాకి నష్టమొస్తే ఎంత కష్టం 

నక్స లైట్లే  లేక పొతే ఎంత కష్టం 

కూలి నాలి చేయలేని కష్టపడి 

పని చేయలేని ఎర్రబాబుకి ఎంత కష్టం  


సనాతన ధర్మం పుంజుకుంటే 

కాషాయకేతనం రెపరెప లాడితే 

సెక్కులరిజం సన్నగిల్లితే 

ధర్మ ధ్వజునికి ఎంత కష్టం ఎంత కష్టం


దేశ సేన ప్రవర్ధిల్లితే  దేశభక్తే పరిఢవిల్లితే 

ఐకమత్యతే ప్రబలి పొతే టెర్రరిస్టుకి భయంవేస్తే

 ఎంతకష్టం ఎంతకష్టం  ఎర్రబాబుకి ఎంత నష్టం

స్వావలంబన  పొదలుకొంటే 

సాంకేతికతే  ఉన్నతిల్లితే 

పరిశ్రమలే వృద్ధి చెందితే 

చైనా వాడే పల్లటిల్లితే ఎంతకష్టం ఎంతకష్టం

ఎర్రబాబుకి ఎంత నష్టం


4. వంచితులు

చితికిన బ్రతుకులు కోరేదేమిటి? 

దక్కని వారము చిక్కని స్వాంతము 

పరాజిత ప్రాణుల గమ్యమేమిటి ?

ధిషణ వృద్ధి   లక్ష్య సిద్ధి 

పీడిత ప్రజల గమ్యము ఏది  ?

నిర్వేశము నిర్వేదము


5. పేదలు  పేదలు పేదలు 

విద్య లేని నిరుపేదలు

బుర్రలేని గొర్రెలు 

బరిలో నిలిచే బర్రెలు 

మనచేతికి చిక్కిన పావులు

తెరపై ఆడే బొమ్మలు  చూసి 

దాసోహమనే వాజెమ్మలు

నక్కలని నాయకులని 

ప్రచారం చేసే కుక్కలు


పేదలు  పేదలు పేదలు 

విద్య లేని నిరుపేదలు

పుర్రెలు తప్ప బుర్రలేని 

చదవలేని దద్దమ్మలు 

రూకలు ఇస్తే కర్రలు పట్టుకు 

బరిలో నిలిచే బర్రెలు


పేదలు  పేదలు పేదలు 

విద్య లేని నిరుపేదలు

ఆత్మాభిమాన మెరుగని నిర్భాగ్యులు 

దేశమాతపై రాళ్లు రువ్వే దౌర్భాగ్యులు 

తల్లిని  మార్చే త్రాష్టులు 

పేదలే మన ధనం పేదలే మనకు వరం   

అందుకే భారతాన పేదలు అజరామరం


6.పోరా బోకా నీకొక తోకా 

నువ్వే ఒక వాడికో తోక 

వాడికి నువ్వొక  ఈక 

ఎంగిలి మెతుకులు రాలిస్తే 

వంగి వంగి దండాలు పెట్టే 

వెన్నెముకలేని కుక్కా 

చదువుకుని కాళ్ళు మొక్కే ఖర్మమేమిరా 

గురువు కాళ్ళకి మొక్కవేమిరా  

చదవలేక చదువుకొన్న నక్కా ​  

కులపేరుతో ముష్టెత్తుకునే ఖర్మమేమిరా 

కరములుండగా ఈ మర్మమేమిరా 

నాట్యరాణి మయూరి సుధను 

పరుగులరాణి హిమాదాసును చూడవేమిరా  

కులపేరుతో ముష్టెత్తుకునే ఖర్మమేమిరా 

పరధర్మానికి ప్రాకులాడే కుక్క 

నీకు ఉచితాలిస్తే దేశానికి బొక్క

దేశానికి వేళ్లూడదీస్తావురా 

నిన్ను వేళ్ళాడదీసే రోజు వచ్చిందిరా 


7. నేను 

నిశిరాత్రి నేస్తాన్ని భృంగారి గీతాన్ని

నైస్పృహ్య వనవహ్ని రిపుఘాతినీ

భవభూతి  గీతాన్ని చక్రవాతాన్ని 

అనిల ప్రతాపాన్ని  త్రేతాగ్ని రూపాన్ని 

చండ  ప్రచండాన్నిడమరుకా నాదాన్ని  

త్రిపురారి ఫాలనేత్రాన్ని  వేద తురాగాన్ని

కల్కి ఖడ్గాన్ని  పరమాణు అస్త్రాన్ని 

నేనే బహుభాషా విశ్వరూపాన్ని 

నాపదాలు  ప్రళయ పర్జన్య నస్వనాలు 

నాపద్యాలు విఘటిత ఝట విఘన ఘన విన్యాసాలు 

నా భావ  ఉత్సేక  ప్రాగ్భావాలు అభబ్బాగమన  ప్రేరకాలు

నా గీతాలు  నిర్నిద్ర  రుద్ర  విప్లవ  రావాలు


8.   ప్రేరణ 

నీలి నింగి నిప్పు కురుస్తుందని 

మేఘాలు పెళ పెళ లాడే దాకా తెలియదు

మెరుపులు తళ తళ లాడే దాకా తెలియదు

ధరిణిని దట్టి  భగ భగ మండే దాకా తెలియదు


మేఘాలలో విధ్యుత్ ఉందని   రాపాడే దాకా  

నీ మాటల్లో  విధ్యుత్ ఉందని  మాటాడే దాకా

నా మాటల్ని అవి రాపాడే  దాకా తెలియదు

ఎర్రని మంటలు రేపే దాకా తెలియదు


నీ మనసు తెలుపని కోపం ఎరుపని 

నీ మాట కఱుకని అదే ముడిసరుకని

నా కవిత ఎరుపని  రాసేదాకా తెలియదు


నీ గంభీర సంభాషణలు గర్జించు గడేరాలని

గాండ్రించు వ్యాఘ్రాలని బుసకొట్టు భుజంగాలని

ప్రవర కవితార్ఘ్యాలని ప్రవరించు మహార్ఘ్యాలని 

ప్రజ్ఞాన ప్రవరణాలని  రచనా ప్రేరకాలని తెలియనే  తెలియదు


సాహిత్య నీలాకాశంలో నువ్వో మబ్బు నేనో మబ్బు

అందుకే  ముద్దుగ ముద్దరేసి మరొక్క గుద్దు గుద్దు


9. అవివక్షితము

పని పని పని నీకెంతసేపూ 

పని ఎంతచేసినా తరగని పని 

అది కనిపెట్టి జీవించడమే నీ పని 

లేకుంటే  నీ పని పట్టడమే నా పని. 


పనికి మాలిన పనిలో పడితే శని 

నా  కవితా శరత్ చంద్రికలు కని

సుకుమార సుందర బందుర  

కుందుర పదములు పారాడు ధుని 

యని విని, పని పని అనడమే శని 


మొరటోడికి మొగలి పువ్వు ఇచ్చినా 

సగటు జీవికి కవితా పుష్పం  ఇచ్చినా 

చేసేదొకటే . . .. అవివక్షితము


10. గద్దఱి, గరాసు దుర్జనులారా 

ఘోటక కర్కోటక దుర్మతులారా 

మైకు ప్రార్ధనల ఫేరవులారా 

ఇసుకాసురులారా విన్నారా

కరములు సాచి కరోనా పిలుస్తోంది  

భూబకాసురులారా కన్నారా 

గజ్జె కట్టి  కరాళ నృత్యం చేస్తోంది 

మహిషము పై లోహపు గంటల మోత

ఎంత  ఏడ్చినా తప్పదు బ్రహ్మ రాత 


విలువలుకు వలువలు ఎంత ఊడ్చావో  

నీతి  నీవలన నెంత  వల వలా  ఏడ్చిందో 

ధరలోని  ధర్మమెంత నెత్తు రోడ్చొందో 

నీ ముష్టి నీతి కి ఆడదెంత ఏడ్చిందో


 ఇతిహాసాల ఇనప గొలుసులతో  

సారసాక్షి స్వారసిక సరసాభిలాషను  

సారస్వత  జాలంలో బందించి 

మత  గ్రంధాల గండ్ర గొడ్డళ్లతో నురివి 


విద్యను చెరచే నీతి ఏలారా 

నీతిని పాతే జాతి ఏలరా   

జాతిలేని నీతి  ఏలరా

అర్థములేని స్వార్థమేలరా 

జ్ఞానము లేని విద్యయేలరా 

ధర్మములేని భోగమేలరా 

భూమికి  చెదలు పట్టనేలరా


 అశ్శ రభ  శరభ ఆడుకుంటోది 

 అశ్శరభ  అశ్శరభ సరభసిల్లండి  

కొక్కొకొ కొక్కొకొ పరుగులెత్తండి 

మరుజన్మలోనైన మంచిగా బతకండి 


11. విప్లవం 

ఎవడ్రా  ఎవడ్రా ఎర్ర జెండా  

అంటే  విప్లవమన్నది? 

ఎవడ్రా  ఎవడ్రా విప్లవమంటే 

తిరుగుబాటన్నది ?


విప్లవమంటే జెండా కాదురా  అజెండా  

అజ్ఞానాన్ని చెండాడే తెల్లజెండా 

విజ్ఞానాన్ని పంచడమేరా  విప్లవం 

పట్టుమని పది పుస్తకాలు చదవని 

పుండాకోర్ ముండాకొడుకులకి 

విప్లవమంటే డబ్బున్నవాడి మీద 

తిరగబడడమే అని చెప్పే సన్నాసులకి 

సలాం చేసే గులాము అవ్వకు 


ఎవడ్రా  ఎవడ్రా ఎర్ర జెండా  

అంటే  విప్లవమన్నది? 

ఎవడ్రా  ఎవడ్రా విప్లవమంటే 

ఎర్ర రంగన్నది? 


రంగు లేనిదే విప్లవం

రాసి ఉన్నది కోసు లేనిది విప్లవం 

జ్ఞామార్గమే విప్లవం 

తన్ని లాకునేది కాదురా విప్లవం 

చదివి సాధించుకునేది విప్లవం 

జ్ఞానం లేని విప్లవం శవం 


12. బానిసత్వం

చేపకి ఎర - మనిషికి మతం

ఆపై తెలియదు పుణ్యం పాపం

వంట పడితే మతతత్వం 

తెలియనిదల్లా తన బానిసత్వం  

ఫీజు లేని లాయర్లులా తయారయ్యి 

వాదిస్తారు అర్ధ జ్ఞానంతో 

తీర్పులిచ్చేస్తారు జడ్జీల్లా


అయ్యో అయ్యో యతి ప్రాసలేవి 

 అందమేది  నీ కవిత్వంలో

యతి ప్రాసాలా బొచ్చా 

పద్దతిగా చెపితే ఎవడు విన్నాడు గనుక 

అందం గా రాస్తే ఎవడికి అర్ధం అయ్యింది గనుక 

మనిషి మనిషులా ఎప్పుడు బతికేడు గనుక 


పడకలేయడం తప్పు అయితే 

పాతివ్రత్యం ఒప్పు అయితే 

పరాయంగనల పొందు కోసం పరితపించే

వాసమెందుకు స్వర్గమయ్యెను 

భూలోకంలో బ్రోతల్ అంటాం 

దేవగురుడు ఇంద్రుడు అంటాం 

బలం ఉంటే కాళ్ళు మొక్కుతాం 


కుంతి వివాహేతర సంతానం 

అంతా దివ్య పురుషులేకదా 

ఫలంలా స్త్రీని పంచుకోవడం 

అ రణ్య వాసాలు అగ్ని ప్రవేశాలు  

అన్నీ అద్భుత సన్నివేశాలే కదా 


13. చీకటి - వెలుగులు 

ఋషులు చేసినది, సురులు చేసినది 

శృంగారము, నరులుచేస్తే పెద్ద వ్యభిచారము.

అగ్ని దేవుడు చెరిచె అంగీరసుని భార్యని

పుత్రునే కన్నది శ్రద్ద - అతడే బృహస్పతి.

బృహస్పతి పెండ్లాడే అందాల తారను   

ఇంద్రుడు వంచించే గౌతముని భార్యని 

రావణుడు రేపు జేసె కాబోయే  కోడల్ని


ఆ  తార మోహించె మగని శిష్యుడిని  

ఆ శిష్యుడే చంద్రుడు -భలే వన్నెకాడు 

లేపు కెళ్ళి  గురుపత్ని తారని కడుపుచేసే   

బిడ్డని కన్నది తార ఆ బిడ్డ పేరే బుధ గ్రహము. 

బృహస్పతి అన్న ఉతథ్యుడు - ధర్మబద్ధుడు

అతని భార్య మమత  అందాల రాసి 

మరిది బృహస్పతికి  మమత పై కన్ను పడెను  

వారిద్దరూ పక్క పంచుకొనగా ఆమె 

భరద్వాజుడను కొడుకును కనెను. 


బృహస్పతి కొడుకు కుశధ్వజుడు 

అతడి కూతురు వేదవతి గొప్ప అందగత్తె

 శంబురాజు ఆమెను పెండ్లియాడ 

 ఆమె తల్లి తండ్రులనడగ వారు వలదన

మంట రేగి శంబుడు వారిని చంపివేసె

రావణుడు వేదవతిని రేపు జేసె  


అనసూయ మొగుడు అత్రి మహర్షి 

అవివాహితైన అనసూయ ఒక నాడు 

స్నానమాడుచుండగా అత్రి ముని చూసే 

కంటి చూపు తోనే కడుపు చేయ ఆమె 

పండంటి బిడ్డను ప్రసవించెను , అతడే 

మన దత్తాత్రేయ స్వామి. 


 కామము పాలించె మునులనైనా 

దేవతలనైనా.  విశ్వామిత్రుడైన మేనకకి 

తలఒగ్గ లేదా ? 

చదవలేని వారలకు నా కవిత వెలుగు 

నిజము తెలుసుకొన్న జగతి వెలుగు 

Brahma Saraswati relation 

https://360faithstory.blogspot.com/2017/06/is-lord-brahmas-incestuous-relationship.html


14. XXX

సంస్కారవంతమైన కవిత 

XXX కొడుక్కి కారుంది ఇల్లుంది 

తెల్ల రేషన్ కార్డుంది 

మతాన్ని తన్ని పార XXX  

కులాన్ని అట్టేపెట్టుకున్నాడు

కులం మీద రిజర్వేషన్లు XXX

కుటుంబం అంతా మంచి జాబులు XXX

ఓట్లన్నీ అమ్ముకు XXX

ఉచితాలన్నీ XXX  మరిగి 

పాతమతం మీద XX కక్కుతుంటాడు 

వీడి నడ్డి విరగ  XXX   డానికి 

వస్తోంది ఒక నవసమాజం 

చదువు సంజా , సిగ్గు లజ్జ 

చీము నెత్తురు ఉన్న సమాజం 

అందాకా మనకి సంస్కారమే శరణ్యం 


26 comments:

 1. ఎందుకీ ఆవేశం, ఎవరి మీద ఆగ్రహం.శాంతించండి గురువు గారు?

  ReplyDelete
 2. పూలబాట గారు విప్లవ కవిగా మారారు అన్నమాట.7th poem superb

  ReplyDelete
 3. You can. You are not only a polyglot. You are an all rounder

  ReplyDelete
 4. 8th poem superb.
  9th poem అర్థరాత్రి ,అపరాత్రి అని చూడకుండా అక్షరముల పని పడుతున్నారు తమరు. బువ్వ కోసం పని చేయుచున్నారు జనులు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. నీ మనసు తెలుపని కోపం ఎరుపని, నీ మాట కఱుకని అదే ముడిసరుకని
   నా కవిత ఎరుపని రాసేదాకా తెలియదు. సాహిత్య నీలాకాశంలో నువ్వో మబ్బు నేనో మబ్బు అందుకే ముద్దుగ ముద్దరేసి మరొక్క గుద్దు గుద్దు. ha hha hha. That is poolabala

   Delete
 5. 10. కలం ఝులిపించి సమాజంలోని కుళ్ళుని కడిగి పడేస్తున్నారు

  ReplyDelete
 6. ఉతికి అరేస్తున్నారు.

  ReplyDelete
 7. కత్తికన్నా కలం పదును.కలం పోటుతో దురాచారం అనే మండలు ఖండించబడి, అవినీతి అనే వృక్షం వేళ్ళు పెకలించబడితే సమ సమాజం నెలకొల్పబడుతుంది.

  ReplyDelete
 8. Thank you. Knowledge is light and fulfilment of life. Satisfaction and Justice comes only after attaing knowledge otherwise life staid fiasco.

  ReplyDelete
 9. Excellent sir especially 6,8,9,11 are amazing and final poem really true sir.

  ReplyDelete
 10. కవులు చిరకాలం జనహృదయాల్లో నిలిచిపోతారు. సినిమానటులు వారి కుటుంబీకులు తోస్తున్నంతకాలం ఉంటారు. ఎస్ వి రంగారావు , ముక్కామల , రేలంగి గొప్పనటులు కాదా ? వారికి పుట్టినరోజులు ఎవరు జరుపుతున్నారు ? సినీ పరిశ్రమలో అక్కినేని , చిరంజీవి, ఎం టీ యార్ కుటుంబాల హీరోలకే పుట్టినరోజులు వారసులుండి జరిపిస్తున్నారు. కన్నాంబ, రుషేంద్రమణి పాతతరం నటులు ఎవరికైనా గుర్తున్నారా ? మరి పోతనని , శ్రీనాథుడుని ఎవరైనా మరిచారా ?

  ReplyDelete
 11. సామాజిక స్పృహ లేని నేటి యువత గురించి గురించి, ప్రజా ప్రతినిధుల గురించి, బాధ్యత తెలియని ఓటర్ల గురించి చాలా బాగా రాశారు.

  ReplyDelete
 12. Thank you very much. All these books will be punished soon.

  ReplyDelete
 13. Great. కలము, కాగితమే ప్రపంచము
  నాలుగు గోడల మధ్య జీవితం
  కానీ సృష్టిస్తున్నారు ప్రభంజనం
  ఏక కాలంలో మూడు విభిన్న పుస్తకములు ప్రచురించటం ‌‌‌నిజంగా ‌‌‌గొప్ప విషయం.

  ReplyDelete
 14. కరోనా కరాళ నృత్యానికి నిర్మానుష్యమైన రహదారులు, కళకళ లాడుతున్న దవాఖానాలు, స్మశాన వాటికలు. అంతా శ్మశాన వైరాగ్యమే కనపడుతుంది

  ReplyDelete
 15. శ్మశాన వైరాగ్యం అంటే తాత్కాలిక వైరాగ్యం , ఇది కొద్దికాలం ఉండే మనో వికల్పం మాత్రమే. ఆక్షేపణ పదం మాత్రమే

  ReplyDelete
 16. చాలా పదాలు నిద్ర పోయే యువత ని మేల్కొలుపెలా వున్నాయి sir.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much Narendra garu. My cry has reached your heart.

   Delete
 17. ఒక్కో కవితా సమాజంపై సంధిస్తున్న ఒక్కో అస్త్రంలా ఉంది.సరళమైన భాషలో కవితపై రాసిన కవిత అద్భుతం.

  ReplyDelete
 18. unknown గారు మీరొస్తే పన్నీరు చిలకరించినట్టే , పుడమి పులకించినట్టే. ఇంగ్లిష్ లో అత్యంత కఠినమైనదని భావించే ట్రిపుల్ సెక్సియన్ (a six-line stanza is known as a sexain. దీన్నే సోనెట్ లో అయితే సెస్టెట్ అంటారు ) రైమ్ స్కీం లో పద్యం ఒకే నిమిషంలో అలవోకగా వచ్చేసింది.

  ReplyDelete
 19. మానవ సంబంధాలు కవిత చాలా బాగుంది

  ReplyDelete
 20. Each poem is awakening the people. దూసుకుపోతున్నారు.

  ReplyDelete
 21. Hearty congratulations on successful completion of Mahakavi

  ReplyDelete
  Replies
  1. Accidental inspiration worked like this. Ha ha ha.

   Delete
 22. You're also a SriSri in your own right. Who knows you would get your due in the course of time. All the best Poolabala garu.

  ReplyDelete