Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Sunday, June 28, 2020

Anveshana 2020 Scene 20

చెట్ల మధ్య అడవి దారిలో రెజీనా జీప్ ఆపింది. ముందు జగపతి జీప్ దిగిపోయాడు. పెళ్లి ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారు అన్నాడు జగపతి జీప్ దిగుతూ. ముందు మనిద్దరం చేయాల్సిన  పెళ్లిళ్లు ముహూర్తం మించిపోకుండా చేసేస్తే  మా పెళ్లి ఎప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు అన్నాడు కార్తీక్ నవ్వుతూజగపతి వెళ్ళిపోతూ కోడ్ భాషలో ఏదో  చెప్పి ఎల్లుండి బంగళాలో కలుద్దాం అన్నాడు.   జీప్ ముందుకి  కదిలింది.   కార్తీక్ నీ కాలు ... ఆపరేషన్ అంది  బులెట్  తగిలింది  కానీ లోపలకి దిగలేదు. ఆపరేషన్ పూరయ్యేదాకా ఆపరేషన్ జోలికి పోను. కనీసం కట్టు...  అంటుండగానే కట్టు కట్టి ఉన్న కాలు చూబించాడు . నడుం  బెల్ట్ లో  ఉన్న బెండెజ్ , ఎమర్జెన్సీ  మెడిసిన్స్ చూబించాడుఇవన్నీ పట్టుకుని తిరుగుతున్నావా ? "నువ్వు పట్టుకుతిరగటలేదూ ఒక పెద్ద కిట్ ?" అన్నాడు నవ్వుతూ. ఇక్కడాపు అన్నాడు జీప్ ఆపింది , సీట్లోంచి లేవబోయి మళ్ళీ పడిపోయాడు. అయ్యాయో , మళ్లీ  ఇందాకట్లాగే పడిపోయావు అంది రెజీనా. కొంచెం బేలన్స్ తప్పుతోంది అన్నాడు కన్నుకొడుతూ. .. అంటే ఇందాకకూడా .... యు చీట్  అంది. నవ్వుతూ జీపుదిగి నడుస్తున్నాడు. నాదగ్గర బేలన్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదు నెమలి దగ్గర జాగ్రత్త


అడవిలో   రాత్రి నీతో  వెన్నెల్లో షికారు చేయాలని ఉంది.   చదువుకునే రోజుల్లో ఎప్పుడూ బుర్రలో పుస్తకాలు తిరుగుతుండేవి అప్పుడు కారు నువ్వు తీసుకొచ్చినా  ద్యాస కారు మీదే ఉంది తప్ప ... అని కార్తీక్ అంటుండగా " హ్మ్ ఇప్పటికి లైట్ వెలిగింది అన్నమాట , చెప్పు  బుర్రలో ఇప్పుడు ఏం తిరుగుతున్నాయి ? అనగానే  జీబులోంచి ఫోన్ తీసి తానూ తీసిన ఫొటోస్ ని జూమ్ చేసి చూబించాడు. ఛీ ఛీ  ఫోటోలు ఇలా  తీసుకుంటారా ? అంది. ఇన్ని ఫోటోలు ఎలా తీసుకున్నావు. అంది రెజీనాఅవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మన రాత్రి 10 గంటలకి కలుసుకోవాలినేను బంగాళా దగ్గరకి వచ్చిన తరువాత మూడు షార్ప్ ట్రిల్స్  ఇస్తాను అని   సౌండ్ చేసి చూపించాడు. నువ్వు చెప్పినది ఒకటి చేసినది ఒకటి. నువ్వు చెప్పినవి  ట్రిల్స్.   మాకింగ్ బర్డ్ ట్రిల్స్  చేస్తుంది. నువ్వు చేసిన సౌండ్ని చిప్పింగ్  అంటారునువ్వు చేసి  చూబించింది  చిప్పింగ్  స్పారో కాల్ట్రిల్స్ కాదుఇంకా నయం చేసి చూబించావు ,   అని రెండుచేతులు ఎత్తి  దణ్ణం పెట్టింది. అమ్మ తల్లి నాకు పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు బర్డ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు.నవ్వుతూరెజీనా   జీప్ లాగించేసింది. కార్తీక్ జగపతి ఇద్దరు  వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో అడవిలో జీప్ దిగిపోయారురెజీనా వంటరిగా ఇంటికి వచ్చేసింది  విషయాలన్నీ తేటతెల్లం అయిపోయాక , మబ్బులు వీడిన ఆకాశంలాగా మనసు నిర్మలంగా అయిపొయింది.

10 గంటలు అయింది, రెజీనా మనసులో  వెన్నెల షికారు మొదలయ్యి గంట అయ్యింది. సడన్గా  చిప్పింగ్ కాల్స్ వినిపించాయి . మనసు గంతులేసింది. ఫైబర్ మస్కారా పూసుకుని , మోకా  లిప్స్టిక్  రాసుకుని  ప్లెయిన్  సిల్వర్ ఇయర్ రింగ్స్ , డెనిమ్ బ్లూ జీన్స్  వేసుకుని రెడీ అయ్యింది.   అయ్యో  చెప్పులు..  చెప్పులు .. నా చెప్పులు ఏవి.   ఓపెన్ టెర్రస్ మీద వదిలేసాను కదా అని గుర్తొచ్చి రూమ్ బయటకి వచ్చింది. కార్తీక్ నల్ల దుస్తుల్లో ఉన్నాడుతనను నల్ల దుస్తుల్లో ఉన్నా నడక, నడిచేటప్పుడు కుడి చెయ్యి ఆడించే పద్ధతి బట్టి తనని గుర్తు పట్టొచ్చని  చెప్పాడుచెప్పులు వేసుకుని కిందకి చూసింది . గేటుదగ్గర అనసూయ కనిపించింది. కార్తీక్ అనసూయని చూడగానే చీకట్లో కలిసిపోయాడు. అనసూయ అటు ఇటు చూసి నడుస్తూ చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయిందిఆమెను అనుసరిస్తూ ఆమె వెనక కార్తీక్ వూడూ మెజీషియన్ వెంట వెళ్లే బొమ్మలా వెళ్తుంటే, పేకాటలో మొత్తం ఓడిపోయినట్టు మొహం వేలాడేసుకుని రెజీనా వెళుతోంది.

నాతో వెన్నెల షికారు అని చెప్పి ఇదొస్తే దీనితో వెళ్ళిపోతావా , ఛీఛీ వెధవ మగబుద్ధి , ఐనా మగవాళ్ళని అనుకోడానికి ఆడవాళ్ళు తిన్నగా ఉంటె కదా అనుకుంది , నెమలే అనుకున్నాను,  ఛీ  అడవిలో అంతా ఒకేలా ఉన్నారు .  అనసూయ ఒక డొంకదారిలోకి ప్రవేశించింది. అది దారి అంటే ఎవ్వరూ నమ్మరు.అలా ముందుకెళ్లి  , వెళ్లి ఒకచోట ఆగింది అక్కడ ఏముంది అనుకున్నారు.  క్రీపర్స్ కప్పి ఉన్న ఒక వుడెన్ కేబినెట్ ఉంది అక్కడ నిలబడి అనసూయ చిప్పింగ్ కాల్స్ ఇచ్చింది.   వుడెన్ కేబినెట్ తలుపు తెరుచుకుంది.


కార్తీక్ చెక్క కేబిన్ దగ్గరికి వెళ్ళేడు చిన్న కన్నం లోంచి  కన్ను పెట్టి చూసాడు , కేండిల్ వెలుతురులో ఒక పొడవైన మనిషి అనసూయని తాకుతున్నాడు , చీదరించుకుని విదిలించుకుంటోంది. పక్కన కుర్చీలో ఒక ముసలాడు కట్టిపడేసి ఉన్నాడు. కార్తీక్ మనసులో ప్లాన్  సిద్ధమైపోయింది. రెజీనా  వెనకే వచ్చిఉండాలని గెస్ చేసాడు. వెనక్కి తిరిగి చూడగానే రెజీనా, మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతోంది. ఆమెను అనుసరించాడు కార్తీక్. డొంకదారి దాటేంతవరకూ ఇద్దరూ మౌనం గా నడిచారు.  రెజీనా ప్లీజ్ స్టాప్ , ఛీ నాతో మాట్లాడకు అంది రెజీనా. వెన్నెల్లో షికారు వంకాయ అని చెప్పి .. ఇప్పుడు మాత్రం ఎంపోయింది ఇప్పుడు  షికారు వెళదాం.  ఇక్కడే  పక్కనే లేక్ ఉంది అందులో చిన్న బోట్  కూడా ఉంది.  అన్నాడు. అయినా రెజీనా ఆగలేదు. రెజీనా పోలీస్ తో వస్తున్నప్పుడు వాడికి  సడన్గా అనుకోని పని తగలచ్చు అని గెస్ చేయలేవా? అయినా పోలీసుని అనుసరించేటప్పుడు మినిమమ్ 100 ఫీట్ డిస్టెన్స్ మైంటైన్ చేయాలని తెలీదా , వుడెన్ కేబినెట్ కి  అంత  దగ్గరగా వచ్చేసావేంటి ? అన్నాడు. బాబూ నాకిచ్చింది బర్డ్  ట్రైనింగ్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాదు. అంటూనే ఇద్దరికీ నవ్వాగలేదు. వెన్నెలలో షికారులో, పడవలో ఇచ్చి పుచ్చుకుందాము అన్నాడు కార్తీక్ . " ఏంటీ ? " అంది రెజీనా. "అదే ట్రైనింగ్, ఒకరినొకరు ట్రైన్  చేసుకుందాము." అన్నాడు.  

మరి అనసూయ? అనసూయకి ఏం కాదు. అనసూయ తండ్రిని బందీ గా పెట్టుకుని అతని రూపంలో ఇంటికివస్తున్నది ఒక ఒక యువకుడు అని గమనించాము కదా. ఇప్పుడు వాడే  అనసూయని బెదిరిస్తున్నాడు . అనసూయని ఎం చేయడు అనసూయ ద్వారా ఎదో పని జరగాలి అనసూయతో వాడికి అవసరం ఉంది. అది ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అంది రెజీనా. అలా తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడనుంచి వెళ్ళిపోవాలి.  

The romantic interlude at night began even before they got into the boat. Kartheek got into the boat and was trying to balance for Regina to get in , but Regina , not used to boat, could not keep foot in the centre or karthik misbalanced it the boat has lost its equilibrium fell on Karthik that her breast dashed against karthik's chest. The soft touch of her shaddocks has wetted him emotion. He instantly laid his hand on her waist. The romantic music started in their nerves. For a while the boat fluttered like a bird. They both sat down after all the tremors died but the tremors in their body started. Regina and Kartik locked at each other. Their eyes got locked for couple of minutes. It was Regina who extricated from the mesmerizing looks. Karthik was still staring at her. Regina noticed that he was leering at her curves she said " You are fixed like Eros statue at the Piccadilly Circus , shall we start boating. The boat moved as he pulled the oar. The glint of moon is clear on the lake water. The forest is deathly still. In the tranquility and chillness of the night the small boat was gliding softly. One who watches from the hills find the boat moving on a huge sheet of glass. After a while the oaring slowed down. Regina's eyes are asking for something though her lips don't permit. He felt the perfume of her body. sometimes circumstances create the need.  He smelled her hair and neck.  They slid closer and closer oared the boat slower and slower until Kartheek dug his face in her bosom. The boat stalled on the water. The night melted in the heat of romance. 

                                                            End of Scene 20

6 comments:

 1. Nice sir. Waiting with suspense for the climax scene

  ReplyDelete
 2. This part of the scene......wohsimply fantabulous!!! Waiting for more twists

  ReplyDelete
 3. Romance! Suspense! I got goosebumps. Waiting for continuation of the scene

  ReplyDelete
 4. ఈ స్టోరీస్ చదివేటప్పుడు మనసులో భావాలికే ఒక రూపం తీసుకురావడానికి చాలా కష్టపడుతున్నాము కానీ మీరు ఇన్ని రాయడం అంటే కొన్ని వాస్తవాలు, మరికొన్ని ఊహాజనితంగా రాస్తున్నారంటే హాట్స్ ఆఫ్ సార్

  ReplyDelete