Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Wednesday, September 30, 2020

Bharatavarsha -42

 చిన్న  పదముల  చిక్కము ద్విపదయే 

 చెన్నారి  పాద  చేలమే చూచినన్. 
న్నెకో  రికలన్నీ  కానల కంపి   

కాగిన కన్నెకు  డకు శుభమాయె


వేచి చూచిన శుభఘడియల గుదెంచెను. పెండ్లి పంజరమున  శుష్క శృంఖల యాంత్రిక జీవితమును గడిపిన  అంగ యాఱుకన్నె శృంఖలములు తెగివడ యాంత్రిక  జీవితమందు లభించని జీవన మాధుర్యము యాత్రిక జీవితమందు, అప్రతిహత  శృంగార యాత్ర లందు  క్రమమముగా అవగతముగుచున్నది.   


 కన్నెకథయంత కళ్ళార చూచిన 

 వన్నెకాడు నీడల్లె వెనుకనే తిరినాడు  

 మెరుపల్లె  నిత్యమూ మెఱసి వెలసె 

నేరుగా వెరచి  నేత్రము లర్ధించె  


గేహవ ర్ణమున దేహము మెరియుచు

లచినా డతడు లపే తెలిపినాడు


ఎర్రని గుఱ్ఱము వలే దేహ కాంతి కలిగి మెరియుచూ వలచి వలపింపజేసిన ఆ సింగళీయుని వలపుల సింజిని  ఆనతికాలమునే అంకెకత్తెగా అవతరించి ఆతడి మానస సరోవరమందు రాజీవ (ఎర్ర కలువ) మై నిలిచిపో యెను. ఆమె అందములు అతడి డెందమును పరిగొని తట్ట కన్నె సొగసు అతడి కన్నుల  సతతము   మెరయుచుండెను. 


 పసిడి కిన్నెరకు లుకు తోడు

 పసకాఁడు కన్నెకు పొసఁగు ఱేడు


బంగారు వీణకైననూ పలుకు తోడు కావలెను. అట్లే బంగారు కన్నెకు పసకాడు (సమర్ధుడు) తోడు కావలెను. కన్నె అతడిని తనకు పొసఁగు  ప్రియుడని గ్రహించి అతడి ప్రేమలో నెమ్ముకొనెను కన్నె మెత్తగిల్లుట చూచి అతడిలోభయము తొలగి  పురుష దృష్టి ఏర్పడినది


 మాట   పొత్తుకొన తనువులే  ఒత్తుకొన   

 మాటు తొలగెను మనసులే  కలిసెను   


మాటలు కలిసిన పొత్తు కుదరకుండునా , చూపులు తూపులతో మొదలైన ప్రేమ నవ్వుల తేరులపై పువ్వులు కురియగా  సాగకుండునా ? పొత్తు కుదిరిన తనువులు కలవకుండునా ?


చిత్ర  శాలల చెలతిరిగి  చెలరుచు      

చిత్ర  ములెన్నో చూడప్రే మపొరలె. 


గృహము పాఠశాల తప్ప అన్యమెరుగని బేల  లజ్జావతి  బాహ్యప్రపంచమునడుగిడి జీవిత మాధుర్యమును గ్రహించవలెనన్న షిరోమి కల మొదట కన్నెకు  భీతి గొల్పుచుండిననూ, కొద్దికాలంలోనే ఆకల  నెరవేరెను. ఆడువారెవ్వరునూ లేకున్ననూ, ఆమె స్నేహితులందరూ అపరిపక్వ ఆషాడభూతులే. కన్నె ప్రియునితో విహరించుచుండ ధర్మద్వజులు (పవిత్రులువలేనటించేవారు)   కౌతుకము నెరవేరని పరాజితులు, శృంగార విఫలులు వికల్పమున అసూయాపూరితమగు మాటల ఈటెలతో గుచ్చి  వికృతానాదమునొందుచుండిరి అని తెలుసు కొనుటకు, కన్నెకు భ్రాంతులు అణగుటకు ముజ్జగములేకమైనవి.  ప్రేమ వ్రతము మహారణము కదా !


పెండ్లియాడెదనని ప్రకటించి కన్నె ఇంటికి వచ్చి ఆమె అత్తగారితో ఈ విషయమును తెలిపెను. మరుసటి వారము లంక కొనిపోవుటకు ఏర్పాట్లు జేసెను విచార గ్రస్తమైన కన్నెను  “సంకుచిత దృష్టి  మధ్యతరగతి సహజ లక్షణము  కావ్య పృష్టి,  జ్ఞాన  దృష్టి  నశించగా కలుగు  అనావృష్టి  ఇది అని షిరోమి నచ్చజెప్పెగా  కన్నె విచారమును లంకపోవు వరకు పాఠశాలకు సెలవు పంపెను.   


వివారము నర్త మణి  రువారము  

వణించు నర్తనమే రాత్రి విలాసము


శనివారము చిత్రశాలకు రవివారము నర్తన శాలకేఁగి  రువారము చింద జంట నాట్యములు జేయుచుండిరి  మసకవెలుతురులో  మత్తకాసిని కొత్త నాట్యము జేసి హత్తుకొనచూ  కొల్లాడె చెలువుడు చెలి చందమంతా.


ఈ వారం రోజులూ శృంగార యాత్రలే యని చెప్పుచూ తన వాహనమును కన్నె ఇంటికి గొనిపోవుచూ ఆమె అత్తగారిని యాత్రలకి ఆహ్వానించగా ఆమె తిరస్కరించి వారిద్దరినీ పొమ్మనెను.  పొద్దల్లా తిరిగి తిరిగి  రాత్రి గూటికి బోవు  పిట్టల్లా ఇల్లు జేరుటకు కన్నె షిరోమిలు సాగు చుండిరి. రాత్రి వాహనము వెన్నెలలో టైడల్ పార్క్ వైపు సాగుచున్నది.  


ఖునితో చేయగా శృంగార యాత్ర

ఖ్యత పెరిగి రసల్లా పముహెచ్చె.


పీయూష  ముగ్రోలి పాలవె  న్నెలలో  

తేలి  శోభన తీరము లుజూసిరి.

 

అమృతమును సేవించి పాల వెన్నెల కెరటాలతో ఈదులాడుచున్న ఆనందము ఈ ప్రేమ మైకము ఎంత మధురమో. ఈ స్త్రీ పురుషుల ఆకర్షణ భూమ్యాకర్షణ కంటే హెచ్చుగా నున్నది యని కన్నె వాహనము నడుపుచున్న ప్రియుని వాటేసుకొనెను. 

     

లకాని   గుండె  లపుల  దిండుగా

లులు   కనుచూ   న్నెతి రగసాగె


“రోమి , నిన్ను పలుమార్లు ఆపియున్నాను, నీవు కావలెనన్నచో నీ ఫ్లాట్ కి గొనిపొమ్ము. ఆపై నేను స్వర్గమునకు కొనిపోయెదను” అని కన్నె అనెను. “ఇప్ప టికి  రోమి అయినాను రేపు ఏమందువో "గలే వలంబి లంబితా భుజంగ తుంగ మాలికా" యన్నట్టు నన్ను పెనవేసుకుని వదలనిచో "  నేరుగా స్వర్గమునకు పోయెదము అని చమత్కరించెను.  రేపు మనము లంక పోవుచున్నాము కదా! యని నవ్వెను


 దేశాంత రమువాడు దెగువ కలవాడు 

 గొనిపోయి దేశము గారము జేసి నాడు


బంగారము యని   ఆమెను గారము జేయుచూ  కొలువగా అతడి ప్రేమ నయగారమందు (మృదుత్వము) కన్నె అనిల ద్రావితమైనది. అతడి తల్లి గండశిలవలె నున్న రోమి చేతిని చేకొని నవనీతము వలెనున్న కన్నె జేతి నందుంచగా ఇరు హృదయములు సంపృక్తమై వారు  ప్రేమపాతనము నొందిరి.

3 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. అందమైన మలుపు తిరిగిన అంగాయర్ కన్నె కథ.ఎంత అద్భుతమైన భాష! ఇప్పటి వరకు జరిగిన కథ ఒక ఎత్తు. ఈ ఒక్క భాగం ఒక ఎత్తు.పదములు పాఠకులను మరో ప్రపంచంలో విహరించేలా చేస్తున్నాయి.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ఎవరి జీవితం మీద వారికి హక్కు ఉండాలి కదండీ. కొత్తమలుపులు కొత్త సాహిత్యం తో పరిచయ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. మీ ప్రోత్సాహం చాలా గొప్పది. అనేక పద్యాలు సమాంతరంగా ఈ ప్రోత్సాహం మీద రాస్తున్నాను. మీకు సదా కృతజ్ఞలు.

   Delete