Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Sunday, December 20, 2020

Bharatavarsha -96

ముంబై లకుమ నివాసము: పండిత్ : నమస్తే మేడమ్

లకుమ: పండిత్ , డైనేజ్ బ్లాక్ అయి నీరు నిలిచి పోయినది ప్లంబర్ వచ్చి చూసి మరల వచ్చెదనని  పోయినాడు,  వీరితో పెద్ద చిక్కయిపోయింది , పదిసార్లు పిలిచిన గాని రారు, వచ్చిన పిదప పని సగము చేసి పోయెదరు 

రోహిత్  "జుహు బీచ్ దగ్గర  అపార్ట్ మెంట్ తీసుకుంటే  ఈ బాధలుండవు కదా , ఈ ఇండివిడ్యు వల్ బిల్డింగ్ తీసుకుంటే ఇలాగే సమస్యలు తప్పవు"

 రోహిత్ నిన్ను ఇంటి మేనేజర్ గా పెట్టుకున్నది ఇవి చూసుకోడానికి కదా , నీ పని చేయడం చేతకాక  నాతప్పులు వెతుకుతున్నావా , ఇదే నీకు లాస్ట్ వార్నింగ్ ఇంకోక్కసారి ఇలా మాట్లాడితే క్షమించేదిలేదు. ఇదంతయూ విన్న పండి త్ ఇపుడే వచ్చెదనని విసవిసా బైటికి బోయెను. తోటలోనుండి  పొడవాటి రెండు వెదురు బద్దలు తీసుకువచ్చి వాటిని ఒకదానికొకటి కట్టి తూమునందు పొడిచి అడ్డుతొలగించెను. స్నానముల గది  శుభ్రపరిచి  " నేడు మీరు ప్రశాంతముగా ఉండవలెను మీ రెండవ చిత్రము విడుదలగుచున్నది , నేడు మనము ప్రివ్యూ కు పోవలెను. 

పండిట్ ఇదంతయూ నీ పని కాక పోయినా  చక్కగా చిటికల్ చేసావు . ఎలా సాధ్యం ? ప్లంబర్ చేయలేక , అవస్థ పడుచుండగా, ఇంత బాగా ఎలా చేసావు ? 

ఏమీలేదు మేడం దీనికి  నైపుణ్యత కంటే  ఆ పొడవాటి వెదురు బద్దలు ముఖ్యము. అవి చావలా బజారునందు దొరు కును . నేను  ఇటువంటి పరిస్థితిని ఊహించి ఎప్పుడో కొని మన తోట యందు భద్రపరిచితిని. నేడవే అక్కరకు వచ్చి నవి. ప్లంబర్లు కి నైపుణ్యత  ఉన్ననూ నిజాయతీ లేక పోవుటచే  మీకే సమస్యలు పునరుత్పన్నమగుచున్నవి.   

 నీ ముందుచూపు ప్రశంసనీయము, అదే నీ ముందు చూపును మెచ్చుకుంటున్నాను అసలు ఇంతవరకూ నీమీద కోపము రాడానికి అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు నువ్వు. పండిత్ నవ్వుచుండగా దూరవాణి  మ్రోగినది  “మేడం షూటింగ్ పే చలేగయి, మేడం బహుత్ బిజీ రహతే ముజ్ సే బాత్  కీజియే అని పండిత్ దూరవాణి యందు ఒక కాబోవు దర్శకుని నిలువరించుచుండెను.  “పండిత్ నాకివ్వచ్చు కదా నేను మాట్లాడతాను.” మీరు మాటాడదగ్గ మనిషైనచో మీకు వెంటనే ఇచ్చెదను, ఇటులందరితోనూ మాట్లాడినచో మీరు అలసిపోవుదురు. అని ఎవరో ఇంటికి వచ్చుట జూచి వారితో మాటలాడుటకు సందర్శకుల గదిలోనికి పోయెను. 

వారిని కూర్చొండబెట్టి మాటలాడుచుండగా  ఆషా కాఫీ లు తీసుకొని పోయి ఇచ్చెను. లకుమ స్నానమునకు పోయెను. రోహిత్ వంటగదిలోకి దూరెను. “ఎరా మబ్బు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యిందా” ఇంకా ఇప్పుడే  కదబాబు 8.00 గంటలు అవుతోంది, అయినా ఎప్పుడు మబ్బు మబ్బు అంటారు ఏంటండీ ? ఏహ్ ఊరుకోరా నాకు నోరు తిరగదు. మఖ్బుల్ అనే చక్కటి పేరుని ఖూనీ చేసేస్తున్నారు కదండీ. అప్పుడే ఆష  వంటగదిలోకి వచ్చి “మళ్లీ  మొదలెట్టారు మీగోల,” ఛీ ఛీ వీడితో నాకు గొడవేంటి  అని రోహిత్ అతిథులవద్దకు పోయెను. ఆష “మఖ్బుల్ ఎందుకు  రోహిత్ తో గొడవ నువ్వు తెలుగంతా నేర్చుకుని మాట్లాడుతున్నా రోహిత్ నీ పేరు ఒక్కటీ పలక లేకపోతున్నాడంటే అర్ధం ఏంటి? నిన్ను సమంగా పిలవడం అతడికి ఇష్టం లేదు. అలాటప్పుడు నువ్వు కూడా అతడి పేరుని ఖూనీ చేస్తే సరి.” బాగా చెప్పేవాషా  అని ఆనందపడి, రోహిత్ అటు రాగానే మఖ్బుల్ " రోతబాబు  టిఫిన్ రెడీ " అనగా “అర్ధమయ్యిందిరా నిన్ను ఎవరు ఇలా చెడ  గొడు తున్నారో! నీకు తగిన విధంగా  బుద్ధి చెప్తాను అప్పుడు నీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వాళ్లకి బుద్ధి వస్తుంది.” అని తయారై బయటకు వెలువుటకు సిద్ధంగా ఉన్న లకుమకు ఏంచెప్పాడో పదినిమిషాల తరువాత మఖ్బల్కి మూడు  నెలల  జీతమిచ్చి " రేపటినుంచి పనికి రావలిసింది అవసరం లేదు " అని చెప్పేసింది . 

లకుమ అల్పాహారం  తీసుకొంటూ  " పండిత్ , నువ్వు రా నువ్వు కూడా మాతో  టిఫిన్ చెయ్యి " అనెను . " నేనింటివద్ద  తీసుకొని వచ్చాను " అని బయట గదిలో  వేచి  ఉండెను . లకుమ పండిత్ బయలుదేరుచుండగా  వంటగదిలో రోహిత్  ఆషా తో " నిన్ను ఆ పండిత్  గాడిని త్వరలో పంపిస్తాను చూస్తుండు " అని అనెను.   లకుమ బి ఎం డబ్ల్యు తీసెను . పండిత్ " మేడం వాహన చాలకుడేది ? " నేడు సెలవు లో ఉన్నాడు, నీ తెలుగు వినినచో మా పాత మిత్రులు గుర్తుకు వచ్చెదరు.  వారునూ నీవలె అచ్చతెలుగు మాట్లాడెదరు , భారతవర్ష అని ఒక పండితుడు కలదు. అతడు అనేకులకు  స్ఫూర్తి దాయకముగా నిలిచి నాడు.” వాహనము  ముందుకు సాగుచున్నది. పండిత్  భారతవర్ష  నాకు తెలియకేమి ? ఈ మధ్యనే అతడికి సాహితీ అకాడెమీ అవార్డు వచ్చినది. మేడం మీరు కారు నడుపు మంచిది కాదు. మీరు ఇంకనూ నిన్న రాత్రి తీసుకున్న నిషాలో యున్నారు. వాహనము వేగము పెరిగెను   

ముంబాయి లిబర్టీ సినిమా: ఛుం ఛుం ప్రివ్యూ ముగిసినది. సమయం 12.00. కావస్తున్నది. 
లకుమ "పండిట్ లిబర్టీ సినిమా ప్రత్యేకత ఏంటి ? ఎందుకు దీన్ని గొప్పగా చూస్తారు ?"
1200 వందల మంది చూచుటకు  సామర్థ్యం గల లిబర్టీ సినిమా  1947 లో నిర్మితమైన  ఆర్ట్ డెకో సినిమా. 
వినోద్“ఈ పండిత్ నీతో ఎప్పుడూ తోకవలె ఎందుకు ఉండవలెను?” 
లకుమ " పండితుడు కనుకనే ఉండవలెను , బాలీవుడ్ చరిత్ర, బొంబాయి సంస్కృతి తెలిసిన గొప్ప మనో విశ్లేషకుడు.” “ఓహో అందుకేనా అతడిని హేండ్ బేగలాగా , సెల్ఫోన్ లాగ పట్టుకొని తిరుగుతున్నావు.” అని వినోద్ అనగా కశ్యపుడు నవ్వుచు “లంచ్ కి బయలుదేరుదాం  పదండి తింటూ మాట్లాడుకోవచ్చు. అందరూ వాహనముల వద్దకు నడుచు చుండిరి.

కశ్యప్ , వినోద్, వివేక్ పండిత్ తో కలసి లకుమ బయటకు వచ్చుచుండెను.  వర్మ  రమేష్ భట్ కూడా ప్రివ్యూ చూచు టకు వచ్చిరి. భట్ తన కుమార్తెను కూడా తీసుకువచ్చెను    వర్మ , భట్ ఇరువురు లకుమ నటన కంటే లకుమ అంద మును మెచ్చుకొనిరి . భట్ లకుమను కౌగిలించుకొని ముద్దాడెను. వర్మ లకుమ చేతిలో చేయివేసి "నీతో ఒక ఫిలిం ప్లాన్ చేస్తున్నాను , త్వరలో నీ అందము ఎలా ఉంటుందో ప్రజలకు రుచి చూపిస్తాను." "లకుమచెవిలో పండిత్ "అనగా వీడు రుచిచూడవలెనని ఉవ్విళ్ళూరుచున్నాడు " అని చెప్పెను. ఇంతలో "హాయ్ కశ్యప్ జీ!" అంటూ వచ్చి ఒక వయ్యారి అతడిని అల్లుకుపోయేను. ఆజా ప్యారే అనుచూ కశ్యపుడు ఆమెను చుంబించుచుండెను . ప్రివ్యూ కి వచ్చిన వారందరూ అధునాతన వేషధారులై పాశ్చాత్య సంస్కృతికి అసలైన వారసులవలె పడకగది దృశ్యములను చూపుచు న్నారు. ఏ కౌన్ హై పండిత్ జీ పహేలీ కబీ దేఖానాహీ " అని లకుమ అలవాటు చొప్పున్న  హిందీలో అని మరల తెలుగులో అడిగెను.    
పండిత్ " ఆమె చమేలీ, ఒక నర్తకి , తెలుగు చిత్ర సీమయందు ఎల్  విజయలక్ష్మి వలే మంచి నర్తకి , ఆమెకు అవకాశములు తన ప్రతిభ వలన వచ్చిననూ కశ్యపుని చలువ అని నమ్ముచున్న బేల " అని చెప్పెను.  అట్లు నమ్ము వారుందురా, అదే    అలా  నమ్మే అమాయకులున్నారా?" అని లకుమ అడగగా " మీరునూ అటువంటి బేల యని మీకు తెలియకుండుట విచారము, క్షమించవలెను " అందరూ వాహనములు అధిరోహించిరి.

వినోద్ కశ్యప్, ఇద్దరు మిత్రులు టొయోట లో బయలుదేరగా లకుమ బి ఎం డబ్ల్యు లో తన సలహాదారు వివేక్ పండిత్  తో బయలుదేరెను. వాహనమునులన్నియూ బాంబే మరీన్ డ్రైవ్ మీదుగాపోవుచున్నవి. వర్మ తెలుగువాడే  , అతడి చిత్రములు కొన్ని తెలుగు లో హిట్ అయినవి , అంటే అతడు ఈ విశ్వమునంతటినీ సృష్టించినట్టు నటించుచున్నాడు.  ఉత్త చిత్తకార్తి  కుక్క , పిరికి వాడు. " పెళ్ళాన్ని వదిలేసాడటకదా ?"  భార్యే ఇతడిని వదిలేసింది , ఇంత  త్రాష్టుడితో ఏ భార్య వేగలేదు. కూతురినే  అదొక మాదిరిగా చూచు రకము , ఆమె శృంగార చిత్రము  తీసి అంతర్జాలమందు పెట్టెను . " ఇది నాకు తెలియదు , తండ్రులు ఇట్లుందురా ?" రమేష్ భట్ కూడా కూతురుతో అక్రమ సమందమును కలిగి యుండెనని ఇచ్చట అందరికీ తెలిసినదే,  అంతర్జాలమందు అతడి కూతురిని అసభ్యముగా తాకుచున్న చిత్రములు అనేకము గలవు.  వాహనములు  గేట్  వే  ఆఫ్ ఇండియా  ప్రక్కన గల  తాజ్ రెసిడెన్సీ చేరినవి. లకుమ ప్రక్కన వినోద్ కూర్చొనుటకు ప్రయత్నించిననూ పండిత్ ఆమె ప్రక్కన ఉండుటతో  వినోద్ ఆగ్రహమందెను. అది గ్రహించిన పండిత్ లకుమ వైపు చూచి ఆమె కనుల భాష లో అర్థము గ్రహించి బాంక్వెట్ హాలు నుండి పని వున్నదని చెప్పి బయటకు పోయి లాబీలో కూర్చొనివార్తా పత్రిక చదువు చుండెను. లకుమ పోయి వినోద్ ప్రక్కన కూర్చొనగా వినోద్ ఆమె ను మాటి మాటికీ తాకుచూ మాట్లాడు చుండెను. నీ తదుపరి చిత్రము సంజయ్ సాబ్ తో " రాజస్థాన్ కి రాణి  "ఇది కూడా రాణి పద్మావతివలె పెద్ద చిత్రము. కానీ సంజయ్ సాబ్ తో నీవు ఈ నెల  అంతా  మంచిగా మెలగవలెను. అది నీకిష్టమైనచో రేపటికి కాల్షీట్స్ సిద్ధమగును సంతకము చేసి అడ్వాన్స్ తీసుకొనవచ్చును " " పండిత్ ని అడిగి చెప్పెదను " " లకుమా వాడు  చాందస్సు డు నీకెట్లు దొరికినాడు , వాడి పూరీకులు ఆస్ట్రాలజిస్టులు , కాశీ పండితులు ఆ చెత్త గాడికి విషయం జ్ఞానమున్నది గానీ లోక జ్ఞానము లేదు " అని కశ్యపుడు లకుమకి తలంటేను. వినోద్ కలుగజేసుకొని " కశ్యప్ జరా రోకో ,    సంజయ్ సాబ్ కో కుషీ దేనే కో  లకుమా కభీ ఇంకార్ నహీ కియా. ఔర్ బోలో లాకుమా ఛుం ఛుం  ఫిలిం కైసే హాయ్?”

సినిమాలో నాకు చెప్పిన కథకు మీరు చూపిన కథకు చాలా తేడా ఉంది. నా సగం పాత్ర తగ్గిపోయింది, అందుకు సెన్సా ర్ కారణాలు అంటున్నారు , సరే కానీ ఈ సినిమా సిక్కులను అవమానిస్తున్నట్లుంది. ఇది ఒక విధమైన  దేశవ్యతిరేక కార్యక్రమము లా ఉంది. " తుం జ్యాదా  బక్తీ హో లకుమా! ఇండస్ట్రీ  ఐసాహీ  రహేగా, ఇండస్ట్రీ కో బదల్నా తుమ్ సే నహీ హోగా , తుం కామ్ సే కామ్ రకో  జ్యాదా మత్ సోచో, రాత్కో పార్టీ మే  ఆజా  గాడీ  బేజూన్గా "

వారిరువురూ  వెడలిన పిదప పండిత్ లోపలి వచ్చెను . నీవు ప్రొద్దున్న ఈమె తినలేదు ఇప్పుడైనా తినుటకు కుదరలేదు , నాకు చాలా భాధ కలిగింది " హంగర్ ఐస్ నాట్ ఆ ప్రాబ్లెమ్ మేడం , లెట్ మీ టెల్ యు దెయిర్ ప్లాన్ , అండ్ మై స్ట్రేటజీ." " ఆకలి సమస్య కాదా స్ట్రేటజీ చెప్తావా నేనంత కసాయిని కాదు, ముందు తినుము తరువాతే మాటలు ఉపాయములు. లకుమ  వెయిటర్ ని పిలిచి భోజనము కోరగా " కాంటినెంటల్, చైనీస్,  అని  చదువుట ప్రారంభించగానే "చావల్ ఔర్ దహీ ఏ కప్ ఔర్  కుచ్ నహీ మాంగ్తా  " అనగానే వెయిటర్  "థాలీ లావూన్?" అని అడిగెను " చావల్ ఔర్ దహీ ఏ కప్ ఔర్ కుచ్ నహీ మాంగ్తా"   అని పండిత్ గట్టిగా చెప్పెను వైటర్ వెడలెను.  వీడు థాలీ పేరుతొ ఒక్కొక్క కూరకి ధర కట్టి మీకు వెయ్యి రూపాయలకి శఠ  గోపం పెట్టేస్తాడు. అన్నం , పెరుగు వచ్చెను.   లకుమ ఆశ్చర్యంగా చూస్తుండగా పండిత్ తన జేబులోంచి ఒక చిన్న డబ్బా తీసి అందునుండి ఆవకాయ ముక్కలు తీసి పెరుగు అన్నము తినుట పూర్తి చేసెను. " మీరు పెద్ద తార. మాది మధ్య తరగతి కుటుంబమ్  మేడమ్. నా లైఫ్ స్టయిల్ ఇట్లే ఉందును .' అని   వినోద్ , కశ్యప్  , సంజయ్ల   పథకం  చెప్పుట ప్రారంభించెను.

1 comment: